Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Noutăţi privind înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dezbătute la Camera Comerţ şi Industrie a României

A- A A+

Camera de Comerţ şi Industrie a României, în calitate de operator al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM, în colaborare cu autoritatea de supraveghere – Ministerul Justiţiei şi cu Asociaţia Corpul Operatorilor AEGRM, a organizat la sediul CCIR, Amfiteatrul Cuza, o sesiune de instruire privind noile formulare de avize de înscriere în AEGRM..

Publicarea în Monitorul Oficial nr. 428 din 11.06.2014 a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1808/C/19 mai 2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, a făcut obiectul seminarului, Camera Naţională considerând necesară şi oportună instruirea agenţilor AEGRM.

În prima parte a evenimentului moderat de dna. Irina Oglindă, Director AEGRM al operatorului CCIR, au fost prezentate de către dna. Monica Matei, Director Executiv al Asociaţiei Corpului Operatorilor AEGRM şi de către Doamna Diana Lupulescu, Preşedinte al Comitetului Director al Asociaţiei Corpului Operatorilor AEGRM, modul de implementare şi implicaţiile ordinului menţionat mai sus.

În completare, au fost abordate în cadrul unui dialog interactiv susţinut cu participanţii de către dl. Paul Stănescu, reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Ministerul Justiţiei, aspecte tehnice privind programul Arhivă client 2014, program implementat urmare a noilor modificări legislative.

Venind în întâmpinarea solicitărilor exprimate de agenţii AEGRM de a dezbate modalităţile de abordare a unor situaţii punctuale cu care se confruntă, Camera de Comerţ şi Industrie a României a realizat un schimb de experienţă necesar şi util între agenţii CCIR, care furnizează efectiv aceste servicii către mediul de afaceri la nivel local şi naţional, şi organele de conducere ale AEGRM.

“A fost un bun prilej de comunicare cu agenţii asupra celor mai noi reglementări în materie, în vederea asigurării unei bune aplicări a acestora în activitatea practică, în vederea asigurării, pentru clienţii AEGRM, de servicii în condiţii de maximă calitate şi legalitate. În acest sens, ne propunem ca într-o viitoare întâlnire să abordăm strategia de dezvoltare în viziunea Sistemului Cameral, pentru a răspunde cerinţelor mediului de afaceri”, a declarat în finalul reuniunii dna. Irina Oglindă, Director AEGRM al operatorului CCIR.

Sursa: CCIR

Related Posts with Thumbnails