OFERTĂ de VÂNZARE Râmnicu Vâlcea


OFERRâmnicu VâlceaTĂ de VÂNZARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă BRAD EMILIA – înscris în Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvenţă a U.N.P.I.R.  sub nr. 1 B 1861, cu sediul profesional îm Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr.8, blocul S.1, scara “Sediul Ad-tiv SCM Arta Populară” , etajul 1, biroul 19, judeţul Vâlcea ,

în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ITACA  SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor, nr. 28, CIF 2989147, număr de ordine în registrul comerţului J 38 / 1217/ 1992,

Informează toţi oamenii de afaceri din judeţ în conformitate cu dispoziţiile Legii insolvenţei  – a iniţiat publicaţiile de vânzare ( ofertă publică / licitaţie deschisă cu strigare)  a activului TEREN ( 3.708 mp) si SPAŢIU DE PRODUCŢIE ( hală industrială, clădire administrativă, depozit materiale)  proprietatea debitoarei ITACA SRL în faliment judiciar ( dosar nr 1922/ 90/2010)  situată în Municipiul Râmnicu Valcea, str. Morilor, nr. 28, jud. Valcea.

Adunarea creditorilor debitoarei a aprobat lichidatorului să organizeze şedinţele de licitaţie sau să identifice un potenţial ofertant pornind cu  preţul de 268.125 euro fără tva .

Întregul imobilul a fost evaluat în luna ianuarie 2013. Imobilul se află în Rm. Valcea, cartierul Petrişor, la cca 1 km de centrul Municipiului  Râmnicu Vâlcea .

Zona cuprinde imobile locative ( vile de tip familial şi blocuri ANL)  si industriale. În perioada 2002 – 2014 Cartierul Petrişor  a cunoscut o dezvoltare mare datorită amplasamentului cuprins între Dealul Petrişor şi Râul Olăneşti  care asigură atât linişte şi aer curat cât şi  o distanta relativ mica faţă de punctul 0 al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

In zonă s-au dezvoltat în timp proprietaţi imobiliare rezidentiale de către proprietari care au dorit sa locuiască individual , precum si proprietati imobiliare comerciale dezvoltate de proprietarii de pensiuni .

Accesul auto rapid si in conditii favorabile şi utilitatile zonei au permis dezvoltarea activităţii de mică industrie .

Terenul în suprafata totala de  3.708,00 mp, cu nr. cadastral  35646 in Cartea Funciara nr. 35646 este inclus in categoria  curti constructii. Terenul are deschiderea cumulata de 58,43 ml la strada Morilor .

Vecinătatea cu Râul Olăneşti şi Dealul Petrişor  permite imobilului să fie destinat  unei pensiuni pentru vârsta a III-a, scoli gimnaziale cu after school , baze medical /  sportive dar şi industriei alimentare asociată unui market .

Considerând că activul reprezintă o oportunitate pentru membrii dumneavoastră, vă rugăm să aprobaţi afişarea  OFERTEI de VÂNZARE anexate pentru informarea oricărui potențial investitor.

Pentru orice precizări vă rugăm să ne solicitaţi la adresa de e-mail sau telefoanele de mai jos.

Descărcați aici: Anunt_vanzare_ITACA 280815 pentru CCI

Ramnicu Valcea

Cabinet Individual de Insolvenţă ec. E.Brad

0742 0800835

fax. 0350413049

tel fix 0350413350

email. licitatii.valcea@yahoo.com