OLAF a constatat neregularităţi de 17,4 milioane de euro în implementarea proiectelor SAPARD


Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a constatat, în urma verificării modului de implementare a proiectelor SAPARD, anumite neregularităţi în derularea investiţiilor, fapt pentru care s-au constituit 14 debite, în valoare de 17,4 milioane euro, a comunicat joi APDRP.

„Valoarea totală a acestor debite constituite la cererea OLAF este de 17,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 1,8% din absorbţia fondurilor europene nerambursabile puse la dispoziţia României prin Programul SAPARD. Proiectele pentru care s-au constituit debitele au fost finanţate prin Măsura 1.1 – „Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole” din cadrul Programului SAPARD. Debitele au fost cauzate de nereguli constatate de Oficiu pe parcursul licitaţiilor organizate de anumiţi beneficiari, OLAF considerând în majoritatea cazurilor în discuţie că procesele de achiziţii au fost formale”, se precizează în comunicatul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Prin Programul SAPARD au fost acordate, în perioada 2002 – 2006, fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului rural în valoare totală de 1,27 miliarde de euro, pentru 4.412 proiecte de investiţii.

APDRP face precizarea că „<<neregula>> reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/ sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale şi care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/ sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită”.

Precizarea este facută pentru a se face diferenţa între neregulă şi fraudă. Astfel, „termenul de <<fraudă>> reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/ sau din bugetele de cofinanţare aferente”, se arată în comunicatul APDRP.

Instituţia mai menţionează că, în ceea ce priveşte utilizarea frauduloasă a fondurilor, nu are atribuţii privind încadrarea unor astfel acţiuni în acte de natură penală

” În cazul existenţei unor suspiciuni de fraudă la implementarea proiectelor finanţate cu fonduri europene nerambursabile, sunt sesizate organele abilitate de lege în acest sens: Curtea de Conturi, Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, Direcţia Generală pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene – DG-AGRI”, se mai spune în comunicat.

Sursa; NewsIn