Oportunitate companii de accesare a Programului de Transformare Digitala – PNRR


Camera de Comerț și Industrie a României aduce in atenția dumneavoastră oportunitatea accesării de către firmele membre a Programului Transformare Digitală, din cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență, Operațiunea de Competente digitale, Capital Uman și utilizarea internetului, Investiția I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajatilor din firme.

Documentele necesare în marja accesării programului sunt disponibile la adresa web https://www.adr.gov.ro/coinpetente-in-tehnologii-avansate-pentru-iinin-uri/.

Astfel, sunteți invitati la o prezentare a condițiilor specifice realizată de firma de consultantă Euro Jobs SRL, care s-a adresat CCIR în marja unei potențiale cooperări cu CCIJ și firmele membre ale acestora.

Întâlnirea se va desfășura online, prin platforma webex, joi 9 martie 2023, in intervalul

11.00-12.30, conform următoarelor cordonate:

Pentru participare la eveniment, va rog sa gasiti mai jos datele de conectare:

Prezentare PNRR, Transformare Digitală, Investiția I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme  

Hosted by CCIR 

https://ccir.my.webex.com/ccir.my/j.php?MTID=m64b88600fe80b5a914577d4bf6159778

Thursday, March 9, 2023 11:00 AM | 2 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest 

Meeting number: 2378 561 4132 

Password: dspp2023  

Access code: 237 856 14132 

Detalii program:

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR – https://proiecte pnrr. Nov.i o este 24 februarie 2023, ora 9.00 — 29 decembrie 2023, ora 17.00, conform calendarului estimativ.

Tipul apelului: apel deschis cu dată limită de depunere, în baza principiului „primul venit, primul servit”.

Bugetul total estimat este de 34.000.000 euro, respectiv 167.263.000,00 lei bară TVA (cursul de schimb al Băncii Centrale Europene la 31.05.2021, data prezentării Planului de Redresare și Reziliență a1 României la Comisie – 1 EUR — 4,9195 lei) – finanțaie PNRR.

Ajutorul acordat pentru perfecționaiea/reca1ificai‘ea angajaților/IMM este de maxim 17.000 euro. Firma Euro Jobs are experți care pot sprijini companiile în pregătirea și depunerea cererilor de finanțaie pentru calificarea angajaților, in timp ce proiectele pot fi adaptate pe specificul activității, companiile având avantajul că nu trebuie să caute furnizori profesionişti pe piață.

Având convingerea că obiectivele apelului corespund realităților mediului economie și contribuie la consolidarea firmelor românești, vă asigurăm de întreaga disponibilitate de colaborare a Camerei de Comerț și Industrie a României.

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României