Pilon III – Administratorii pot aloca mai mulţi bani în titluri de stat, pe o perioadă de doi ani


Administratorii fondurilor de pensii facultative (pilon III) pot depăşi, pentru o perioadă de doi ani, limita de investiţii pentru titlurile de stat, de la un milion lei la trei milioane lei, potrivit noilor reglementări aprobate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

„Scopul actului normativ aprobat miercuri este de a veni în sprijinul fondurilor de pensii facultative care se pot confrunta cu dificultăţi în procesul de diversificare a portofoliilor de investiţii, în condiţiile unui volum redus al activelor. Aceste modificări contribuie la crearea unui mediu propice dezvoltării fondurilor de pensii facultative, prin acumularea lichidităţilor necesare etapei de început a sistemului de pensii private în România, în condiţii de costuri reduse cu investiţiile”, se arată în comunicat.

Ulterior depăşirii pragului de trei milioane lei active sau a perioadei limită impuse de normă, fondurile de pensii facultative îşi vor putea diversifica portofoliile în condiţii de siguranţă sporită, conform prevederilor legale în vigoare.

Potrivit legii, un administrator poate investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European într-un procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului.

Administratorii de fonduri de pensii facultative care decid să aplice prevederile normei au obligaţia de a informa participanţii cu privire la decizia luată, aceasta fiind postată pe site-ul administratorului pe toată perioada de aplicare a prevederilor prezentei norme.

Totodată, se elimină obligativitatea de a supune avizării CSSPP modificarea prospectului schemei de pensii facultative ca urmare a deciziei luate.

Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative, elaborată în aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial şi va fi disponibilă pe pagina de internet a instituţiei.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.adevarul.ro