Prelungirea perioadei de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de tip catering în conformitate cu prevederile Orduinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările și completările ulterioare


 

Referitor solicitare pentru prelungirea perioadei de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de tip catering în conformitate cu prevederile Orduinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările și completările ulterioare

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcția de specialitate, a elaborat proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Saniotare veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010 care aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, care se află la momentul actual postat pe site-ul ANSVSA pentru dezbatere publică, la rubrica „Legislatie ” – „Transparenta decizionala”- „Proiecte de ordine ale Presedintelui ANSVSA”

Proiectul de ordin care modifica si  completeaza Ordinul presedintelui Autorit[íi Sanitare veterinare si Siguranta Alimentelor nr.57/2010 redefinește unitatea de catering care se supune autorizării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pînă la data de 1 ianuarie 2022.

 

Sursa: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor