Program de cursuri oferite de Camera de Comert si Industrie Cluj


Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii:

Curs de secretariat

8  – 10  februarie 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Cunoştinţe administrative de bază (scrisori, documente, contracte, procese verbale etc.). Gestionarea documentelor. Gestionarea electronică a documentelor. Calculatorul. Telefonul. Telefax. Reguli în exercitarea funcţiei de secretar. Protocol. Cunoştinţe etice în munca de secretariat.

Taxa de înscriere: 240 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 264 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 7 februarie 2011

Managementul resurselor umane

Curs de specializare

Condiţii de participare: Studii Superioare

15 februarie–15 martie 2011, orele  16,00 – 20,00 în zilele de marţi şi joi

Tematica:.Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane.Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane.Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane.Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane. Elaborarea strategiei de resurse umane. Monitorizarea costurilor de personal. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane. Reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Taxa de înscriere: 900 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 990 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 14  februarie 2011

Managementul proceselor. Noţiuni de bază

17 februarie 2011, orele 15,00 – 20,00

Se adresează managerilor, şefilor de departamente, tuturor celor interesaţi.

Tematica: Introducere. Prezentarea pe scurt a standardului ISO 9001 : 2000. Definiţie. Detalii. PDCA. Peisajul de procese. Fazele în managementul proceselor. Diagrama Ishikawa (7M). Exerciţiu, discuţii.

Taxa de înscriere: 65 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 72 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere:18 februarie 2011

Elaborarea strategiilor de marketing

23 – 25  februarie 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 19 februarie 2011

Persoana de contact: Aurelia Reut

Str.Horea nr.3, et.III, cam.302,  tel:0364-730989

Camera de Comert si Industrie Cluj