Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

PROIECT pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110 /2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA , precum și pentru modificarea și completarea  Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

A- A A+

PROIECT

Ordonanță de Urgență

pentru modificarea   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110 /2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA , precum și pentru modificarea și completarea  Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În contextul actual, pentru combatarea efectelor economice negative generate de pandemia COVID19 care se manifesta cu o deosebita acuitate asupra IMM – urilor, au fost aprobate masuri de sprijin pentru aceste categorii de intreprinderi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare si Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare,  în vederea corelării facilităților oferite de acest program cu necesitățile economiei aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS–CoV-2,

Deoarece de la intrarea în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte și constrangeri care ingreunează implementarea facilităților de finantare si garantare oferite prin programul IMM Invest România se impun o serie de modificari legislative de natura sa simplifice si flexibilizeze accesul la finantare a IMM-urilor

Consecintele neadoptarii acestor masuri ar aduce grave prejudicii activitatii economice a unui numar semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din Romania, corelat cu apariția unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariatilor din Romania care in prezent sunt angajati in întreprinderile mici și mijlocii, cu implicatii negative asupra procesului de relansare economica.

Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 8, alineatul (2) litera b) se abrogă.

 

  1. La articolul 8, alineatul (3) litera a) se abrogă.

 

Art. II . Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 4, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019. “

 

Art. III. Solicitările de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului depuse până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

 

PRIM – MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Related Posts with Thumbnails