Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

PUBLICATIE DE VÂNZARE

A- A A+

PUBLICATIE DE VÂNZARE

S.C. ARIO S.A. – În faliment/Bankruptcy/En faillite, cu sediul în Municipiul Bistrita, Str. Drumul Cetatii, nr. 85, Judetul Bistrita – Nasaud, înregistrata la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Bistrita – Nasaud sub nr. J06/38/1991, avand CUI 2736489, prin lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L., cu sediul în Bistrita, str. Nicolae Titulescu, nr. 7, cam.3, jud. Bistrita-Nasaud, având nr. de înregistrare în registrul formelor de organizare : RFO 0174, CIF RO 21376327, reprezentat legal prin asociat coordonator Lantos Leonora Maria, desemnata prin Sentinta Civila nr. 879/16.04.2013 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia a-II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal în Dosar nr. 1911/112/2009, anunta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, scoaterea la vânzare în bloc prin licitatie publica, a urmatoarelor active proprietatea  S.C. ARIO S.A.

Cladire administrativa si teren aferent

Hala de productie – Turnatorie TAO cu ateliere anexe si teren aferent

Atelier întretinere si teren aferent

Utilaje specifice activitatii de turnatorie

Bunurile, prezentate în Anexa 1, vor fi vândute în bloc prin licitatie publica deschisa plecându-se de la pretul stabilit prin Raportele de evaluare – 5.136.500 EURO plus TVA (sau echivalentul in lei la data licitatiei)

Licitatia va avea loc la sediul debitoarei S.C. ARIO  S.A. situat în mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 85,  jud. BN., la data de 11.02.2015, ora 15.00

Daca bunurile nu vor fi vândute la acest termen,  licitatia se va repeta în acelati loc si la aceasi ora, la interval  de 14 zile începand cu data de 25.02.2015, respectiv: 25.02.2015, 11.03.2015, 25.03.2015, 08.04.2015, 22.04.2015, 06.05.2015, 20.05.2015, 03.06.2015.

Pot participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica care depune cu cel putin 3 zile inainte, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Cererea de participare la licitatie, si în copii (dupa caz însotite de traducerea în limba romana, legalizate), actele care fac dovada functionarii legale (autorizatii, certificat de înregistrare, act constitutiv, statut). Este necesara totodata si depunerea urmatoarelor documente: Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul nu se afla în insolventa, Actul de înregistrare ca platitor de TVA, Împuternicire de reprezentare a persoanei juridice la licitatie, Actul de identitate a reprezentantului, Dovada platii garantiei de participare, Document din care sa rezulte numarul contului platitorului si banca unde este deschis contul. În cazul persoanelor juridice straine este necesara prezentarea unei scrisori de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca româna are o relatie de corespondent.

Ofertantii persoane fizice vor prezenta actul de identitate, cazier fiscal  si dovada platii garantiei de participare la licitatie.

Ofertantii, persoane fizice si/sau juridice  vor achita cu cel putin 3 zile înainte de data licitatiei, pâna la ora 16.00, taxa de participare la licitatie în cuanum de 2000 lei (plus TVA).

Lichidatorul judiciar pune la dispozitia oricarui ofertant, contra cost – 4000 lei (plus TVA) Caietul de sarcini, care contine: Dosarul de prezentare a activelor si Regulamentul de vânzare. Acesta trebuie achizitioant cu cel putin 7 zile înaintea datei la care va avea loc licitatia.

Vizionarea bunurilor se poate face doar dupa achizitionarea Caietului de sarcini.

Bunurile pot fi vizionate in zilele de marti, miercuri si joi, între orele 10 – 14 pe baza unei  programari prealabile. În vederea programarii cei interesati pot utiliza datele de contact din prezentul anunt.

Ofertantii au obligatia sa depuna,  cu cel putin 3 zile înainte de data licitatiei, ora  16.00, o garantie de participare  în procent de 10 % din pretul de începere a licitatiei. Garantia se depune în numerar, prin plata în contul indicat de lichidator  sau prin scrisoare de garantie bancara. Suma trebuie sa fie virata în contul indicat cel mai tarziu cu trei zile înainte de data licitatiei.

Relatii suplimentare se pot obtine la:

Lichidatorul judiciar:    S.C.P.  INSOLBIS S.P.R.L. , Asociat coordonator: av. Lantos Leonora Maria,  Tel/Fax : 0263/216863,   E-mail:  insolbis@yahoo.com

SC ARIO SA:               Tel. – 0263/234.160;   Fax.: – 0263/234.008,                E-mail: diana@ario.ro; secretariat@ario.ro

Related Posts with Thumbnails