Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

RAPORT ACTIVITATEA SC EXPO TRANSILVANIA SRL CLUJ-NAPOCA PE ANUL 2019

A- A A+

Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor EXPO TRANSILVANIA SRL CLUJ-NAPOCA

 

CONVOCATOR 

În conformitate cu dispozitiile din Statutul Expo Transilvania SRL Cluj-Napoca, în data de 11 mai 2020 ora 10.00, se deschide sesiunea de confirmare si vot on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații, si se convoacă Adunarea Generală Ordinară a asociatilor Expo Tranilvania SRL, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea votului on-line pentru Adunarea Generală Ordinară a asociatilor Expo Transilvania SRL ;

 2. Raportul Comitetului Director pe anul 2019;

3. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;

4. Descărcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;

 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societatii pe anul 2020;

 Prin hotărârea de la punctul 1 din ordinea de zi se va modifica Statutul si actul constitutiv al Expo Transilvania SRL.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line de catre asociatii societatii până în data de 15 mai 2020 ora 10.00.

Presedinte Comitet Director- Director General

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

Descărcați aici:

CONVOCATOR Adunarea Generala Ordinara Asociatiilor EXPO TRANSILVANIA SRL

RAPORT ACTIVITATEA SC EXPO TRANSILVANIA SRL CLUJ-NAPOCA PE ANUL 2019

RAPORTUL COMISIA DE CENZORI ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2019

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020 -PROIECT

 

 

 

Related Posts with Thumbnails