Raport monitorizare presă: 26 februarie 2024


Raport monitorizare presă: 26 februarie 2024

Arges

Financiarpress.ro: Sorin Sorescu, directorul DSVSA Argeș, desemnat AMBASADOR ROUNIT

Newsflash .ro:CCIRasemnatunMemorandumdeColaborarecuUniuneaCamerelorșiBurselordeMărfuridinTurcia

ObiectivTulcea.ro: OrganizațiilenaționaledeafaceridinRomâniașiTurciasemneazăunmemorandumdecooperare

Brasov

Clubeconomic.ro: DescoperăviitorulșisuccesulînResurseUmanelaConferințaGreatPeopleInside,”EverythingHR”,evenimentuldeHRalanului

Prwave.ro:DescoperăviitorulșisuccesulînResurseUmanelaConferințaGreatPeopleInside,”EverythingHR”,evenimentuldeHRalanului-PRwave

Constanta

Ziareonline24.ro: O nouă ediţie a Salonului de Dotări Hoteliere, la Constanţa

CugetLiber.ro: OnouăediţieaSalonuluideDotăriHoteliere,laConstan

Dambovita

Stirimuntenia24.ro: Provocare lansată de Camera de Comerț Dâmboviţa. Nominalizează doamnele remarcabile din comunitate! Detalii aici

Iasi

Actualdecluj.ro: NodulCiurila,propuspeAutostradaTransilvania,hulitdelocalnici,încontinuarepelistaproiectelorMinisteruluiTransporturilor

Maramures

Glasulmm.ro: BAIAMARE.Sereiaproiectuldeinstalareadefibrilatoarelorautomate,refuzatinițialdeprimărie

Suceava

MonitorulSV.ro: Ultimaoralocal:CCISuceavaorganizeazaomisiuneeconomicainSpania

Stirilocale.info.ro: Ultimaoralocal:CCISuceavaorganizeazaomisiuneeconomicainSpania

MonitorulSV.ro:Local:CCISuceavaorganizeazaomisiuneeconomicainSpania

Timis

Oficialmedia.com: CCIA Timiș continuă sesiunea de înscrieri la programe de formare profesională

Bogdan-Chirea.ro: SIIRomâniaseextindecualdoileabirouregional,laTimișoara

Sursadevest.ro:CCIATimișcontinuăsesiuneadeînscrierilaprogramedeformareprofesională

GazetadinVest .ro:ITMTimiş,importantăîntâlniredelucrucuangajatoriidinTimiş-

Ziarultimisoara.ro: Desprerelațiidemuncă,sănătateșisecuritate,cuangajatorișisalariațidinTimiș

Ziuadevest.ro:CCIATimișcontinuăsesiuneadeînscrierilaprogramedeformareprofesională

ZiarulPozitiv.ro: SIIRomâniaseextindecualdoileabirouregional,laTimișoara

Produsinardeal.ro: FurnizoruldeserviciişisoluţiiITSIIRomâniadeschidebiroulaTimişoaraşivizeazăClujulpentruonouăextindere

Banatulazi.ro: CCIATimișcontinuăsesiuneadeînscrierilaprogramedeformareprofesională

GazetadinVest .ro:CCIATimișcontinuăsesiuneadeînscrierilaprogramedeformareprofesională-

Pressalert.ro:Înscrieripentrucursuridespecializare,calificareșiinstruire,laCCIAT

Agricultura

Zf.ro:AgromilkHolstein,uncrescătordevacidinlocalitateaSatuMaredinjudeţulAradaluatfondurieuropenede5mil.leipentrumodernizareafermeide200devaci

Tvrinfo.ro: BaniipentruprogramulTomatavinmairepedeînacestan.Fermieriiprimescjumătatedinsumăînvară,iarceade-adouatranşă,dupărecoltă

Profit.ro: Termenulpânălacarefermieriipotsolicitaamânarearatelor,dublat

Economica.net: Investitoriistrăiniaupompatanultrecut151demilioanedeeuroînindustriaalimentarăromânească

Ziare.com: CâtdemultauscăzutprețurileproduseloragricoleînRomânia:comparațiacu2022.Produselecarefacdiferențapepiață

Economica.net: Prețurileproduseloragricole,maimicicu13,36%îndecembrie2023

Economedia.ro: Preţurileproduseloragricole,maimicicuaproape14%îndecembrie2023fațădedecembrie2022

Zf.ro:FocardepestăporcinălaNădlac

Mediafax.ro: Circa3%dincompaniileagricoledinRomâniasuntdeţinutedestrăini

Zf.ro:ZFLive.CătălinCostiniuc,preşedinteleConcursuluiNaţionaldeVin„Bag-In-Box“.„ÎnRomânia,15%dinvinesteambalatînbag-in-box.ÎnFranţaprocentulaajunsla43%“

Profit.ro: AgrolandBusinessSystemsaînregistratunușordeclinlanivelulveniturilorîn2023.Companiareclamăscădereaputeriidecumpărarearomânilorșișocullanivelulfermierilor

Profit.ro: RomâniavaputeavindeovineșicarnedeovineînAlgeria

Mediafax.ro: ComisarulUEpentruAgriculturăpropuneoschimbaredepolitică,pefondulprotestelorfermierilor

Economica.net:Agrolandîncheieanul2023cuvenituridinexploatarede295,6milioanedeleișiunprofitoperaționalde11,2milioanedelei

Economica.net: Industriaalimentelorfastfoodtreceprintr-o„furtunăeconomică”.Câtdescumpăesteomasăînoraș

Bursa.ro: AgrolandBusinessSystem:Profitnetde4,7milioaneleiîn2023

Energie

Profit.ro: Transelectricaachită6milioanedeleipentruunsoftdedeterminareacantitățilornecesarederezerveînSistemulElectroenergeticNațional.Furnizorul,ofirmăcu2angajați,araportatunbusinessde2,6milioanelei

Profit.ro: UnnuclearistromândetopaplecatdinconducereaproiectuluiprimeicentraledeprofildinPoloniapentruafipusșefdeoperațiunilaSMR-urileamericanedelaDoicești

Bursa.ro: OilTerminalvreasănegociezecuEuronovaEnergiesconstruireaunuiterminaldebitum

Bursa.ro: Aprecierede7,62%pentruacţiunileOMVPetrom

FinancialIntelligence.ro: Chisăliţă(AEI):Româniaîncoadaatingeriiobiectivelorasumate,privindschimbărileclimatice

Economica.net: INS:Producţiadecărbuneascăzutcu18,9%în2023;importuriles-aureduscu50,1%

Bursa.ro: INS:Producţiadecărbuneascăzutcu18,9%în2023

Profit.ro: Ces-arîntâmpladacătoțibucureșteniiși-armontacentralepegaz:„Înorașulacestanus-armaiputeatrăi”

Profit.ro: VIDEOMinistrulEnergieis-aduslaCaragele:Romgazarepornitforajele,investițiepeste1miliardlei.Româniaaregaze,româniitrebuiesăbeneficieze

FinancialIntelligence.ro: Burduja:Războiulne-afăcutsăconştientizămcăesteesenţialăobţinereauneiindependenţeenergeticemaimari

FinancialIntelligence.ro: MinistrulEnergiei,SebastianBurduja,vizitădelucrulaCaragele:„Romgazarepornitforajele,iarinvestițiatotalăvadepăși1miliarddelei”

Economica.net: GreciidelaPPC,careaucumpăratEnelRomânia,auplanuripentru1.000MWdestocare.Primalicitație,pentruoinstalațieîntr-ofostămină

Economica.net: Burduja:RomgazreporneșteprogramuldeforajdelaCaragele.Investițiaînacestzăcământvafide1miliarddeleipânăîn2027

Economedia.ro: Consummicdegaze,înmagazinare,denevoie

Economedia.ro: ReportajPoliticolaDoicești,comunadinRomâniacarevagăzduiprimeleminireactoaredinEuropa

Economedia.ro: MinistrulEnergiei,laCaragele:Romgazarepornitforajele,iarinvestiţiatotalăvadepăşi1miliarddelei

Bursa.ro: Mass-media:MinistrulEnergiei,SebastianBurduja,efectueazăovizitădelucrulaCaragele

Adevarul.ro: MinistrulEnergiei,laCaragele:Romgazarepornitforajele.Investiţiatotalăvadepăşiunmiliarddelei

Zf.ro:Pariupeverde:Ceinvestiţiifacmariiretaileriînenergieverdeşicâţibaniscotdinbuzunarepentruasta:panourilefotovoltaice,sistemeleLEDşisenzoriidemişcarecostăpeste50mil.euro/an

Zf.ro:CrizaenergeticădinEuropaarputealuasfârşit:Preţulgazuluieuropeanacoborâtlacelscăzutniveldinultimiitreiani

Zf.ro:MinisterulEnergieisemneazăcontractuldefinanţarepentrucentralapegazdelaIşalniţa,deaproape850MW.Valoareacontractuluiajungela253mil.euro

Profit.ro: ElectricaFurnizare,anunțnoucătreclienți.Elementenoilacoduldeclient

Profit.ro: OilTerminalîșipropunealpatruleaclient,caimportanță,dreptpartenerlaconstruireaunuinouterminaldebitumînPortulConstanța

Economica.net: AnunțimportantalElectricaFurnizarepentrutoțiclienții.Ceseschimbă

Economica.net:ȚiriacaluatbanidinPNRRcasăfacăunparcfotovoltaicînPrahova.Ademaratlicitațiapentruconstrucție

Economedia.ro: CombinatulchimicChimcomplexîncepeunuiproiectdeextindereacapacitățilorenergeticepeplatformaA6Dej

Bursa.ro: ElectricaFurnizareanunţăprelungireaprogramuluidelucruînpunctelederelaţiicuclienţii

Bursa.ro: ChimcomplexanunţăîncepereaunuiproiectdeextindereacapacităţilorenergeticepeplatformaA6Dej

Fiscalitate

Zf.ro:FonduriledepensiifacultativePilonIIIlaianuarie2024:activenetede4,81mld.leişiprofitaferentparticipanţilorde17,5mil.lei.Numărulparticipanţiloraurcatcu6.740depersoane,la717.517participanţi

Zf.ro:DoianiderăzboiînUcraina,oimensăoportunitategeopoliticăpentruRomânia:Curăzboiullagraniţăstatul,economia,companiile,băncile,darşiangajaţii,auceimaibunianieconomiciînregistraţivreodată

Zf.ro:ZFDeschidereadeastăzilaBursă.GerkeWitteveen,CEOalNNPensii:LichiditatealaBVBseaflăsubpresiune,deoarecesuntfoartemulţibanideinvestit.Astapoatedeveniîntimpoproblemă.Încinciani,activelesistemuluitrebuiesăsedubleze

Zf.ro:Industriataielocuridemuncădincauzafacturilor,darRomâniacredecăpeste40.000dejoburiverzisevorcreapânăîn2030.Cumsevaîntâmplaacestlucrucândpânăacumtranziţiaenergeticăsereducelamontareadepanourisolarechinezeşti?AflaţilaZFPowerSummit2024,27-29februarie

Zf.ro:GerkeWitteveen,CEO,NNPensii:LichiditatealaBVBseaflăsubpresiune,deoarecesuntfoartemulţibanideinvestit

Tvrinfo.ro: Eurostat:TineriiromânisuntceimaisăracidinUniuneaEuropeană

Spotmedia.ro: Austeritatelastat:Peste13.000denoiangajați,64%înadministrațiapublicăcentrală

Profit.ro: MinisterulFinanțeloraanunțatcâțiromânilucreazălastat.Cineestecelmaimareangajator

Profit.ro: AdministratorulFonduluiProprietateavreamajorareadepeste4oriacomisionuluideadministrare.MinisterulFinanțelorseopune:1,35%esuficient

Hotnews.ro: ReorganizareaMinisteruluiFinanțelor:creștenumăruldeangajațișiaparnoifuncții

Economica.net:SchimbăriistoricepepiațaRCA.Enevoiedereferințăpentruprețulreparației,așacumexistăpentrutarifeleRCA,casăplătimasigurărimaiieftine?

Bursa.ro: SUPLIMENTDIKETransferuldebusinessîninsolvenţă

Profit.ro: INTERVIUAmbasadorulItalieilaBucurești:Comunitatearomânilorcontribuiecupânăla2%laPIB-ulItaliei.UndevorsăinvesteascăitalieniișiundesecautălocuridemuncăînItalia.AtracțiadinCapitalăpentruturiștiiitalieni

Mediafax.ro: 2024aratăbineînprognoze-economiaşibusinessulcresc,iarinflaţiaşidobânzilescad

FinancialIntelligence.ro: ANAFvaaveavicepreşedintecarevacoordonaînmoddirectactivitateadedigitalizareainstituţiei(proiect)

Economica.net: ANAFvaaveavicepreşedintecarevacoordonaînmoddirectactivitateadedigitalizareainstituţiei(proiect)

Economedia.ro: Proiect:ANAFvaaveaunvicepreşedintecarevacoordonaînmoddirectdigitalizareainstituţiei/CeautoturismevreaFisculpentruaprindeevazioniștii

Hotnews.ro: Câțiromânilucreazălastat.DateleMinisteruluiFinanțelor

Hotnews.ro: ReorganizareANAF:Antifraudavamergecuarmamentîncontroalepee-Transportșie-Sigiliu/DirecțiaMarilorContribuabiliîșipierdepersonalitateajuridică/Aparnoicreșterisalarialeșivorficumpăratemașini

Economica.net: MinisterulFinanțelorPublice:Peste1,292deposturierauocupateîninstituțiileșiautoritățilepublice,îndecembrie2023

Economedia.ro:MinisterulFinanţelor:Aproape1,3milioanedeposturierauocupateîninstituţiileşiautorităţilepublice,îndecembrie2023,încreșterefațădeînceputulanuluicupeste13.500deposturi

Economedia.ro: PreședinteleConsiliuluiFiscal:Româniaaevitatrecesiuneaînultimiidoianipentrucăbeneficiazăderesurseeuropenesubstanțiale/Investiţiiledinbanieuropeniaufostanualpeste3%dinPIB

Zf.ro:Vestebunăpentrueconomie:MinisterulFinanţeloranunţăunajutordepânăla12,5miliardedeleipentruantreprenori.„SusţinemşiîncurajămdezvoltareaIMM-urilorşiamediuluideafaceriînansamblu”

Zf.ro:Cepreferaţi:dobânzimari,ratămare,preţmicsaudobânzimici,ratămică,preţurimari?Cânddobânzilevorîncepesăscadă,preţurileapartamentelorvorîncepesăcrească

Zf.ro:Bursă.JudecătorulsindicadispusintrareadezvoltatoruluiimobiliarQualisînconcordatpreventiv

Zf.ro:DosarulRoşiaMontană:GabrielResourcesainvestit900mil.dolarişiacerutdespăgubiride6,7mld.dolari

Profit.ro: RadiografiaintegrăriiucrainenilorînRomâniala2anidelarăzboi:Câțiaudeschisoafacere

Profit.ro: Dăianuexplică:CumareușitRomâniasăeviterecesiuneadupă2aniderăzboi

Profit.ro: ReorganizarelaANAFșiFinanțe-creștecu76număruldeposturiînminister,precumșinumăruldesecretaridestat,apareîncăunvicelaANAF.Direcțiademaricontribuabili,deundeedetașatMișa,vafiabsorbităîncadrulANAF

Profit.ro: BNR:ConsumulgospodăriilorpopulațieivaredeveniprincipaluldeterminantalavansuluiPIB

Mediafax.ro: AsociaţiiledeproprietariarputeafiscutitedeE-factura

Mediafax.ro: RomâniaareceamaimareinflaţiedinUniuneaEuropeană.Legăturadirectăcumăsurilefiscale

Hotnews.ro: Taxe2024:Declarațiaunică–Formular212,înrolareaînSPV,sistemule-FacturașialtewebinareANAFînfebruarieșimartie

Economica.net: DanielDăianu:Ederemarcatcăcelemaimulteeconomiieuropene,inclusivcearomânească,aureușitsăeviterecesiuneaîn2022și2023.Astaatestăungraddereziliențăsurprinzător

Economica.net: MinisterulMuncii:3.404persoaneausuferitaccidentedemuncăînprimelenouălunidin2023,dintrecare43și-aupierdutviața

Economica.net: MinisterulFinanțeloraîmprumutat30demilioanedeleidelabănci,suplimentarlalicitațiaorganizatăjoi

Economedia.ro: MinisterulMuncii:Peste3.400persoaneausuferitaccidentedemuncăînprimele9lunidin2023,iar43dintreeleşi-aupierdutviaţa

Economedia.ro: MinisterulFinanțeloranunțăonouăschemădesprijinpentruantreprenori,cuunbugetde12,5miliardedelei/Ocompaniepoateaccesapânăla2,25milioanedeeuro

Economedia.ro: BNR:Consumulgospodăriilorpopulaţieivaredeveniprobabilîn2024principaluldeterminantalavansuluiPIB

Economedia.ro: USRîlcheamăpepremierulMarcelCiolaculaOraPrim-ministrului,pentruaexplicacumaajunsRomâniapeprimulloclainflațiedinUE

Bursa.ro: MinisterulFinanţeloranunţăunbugetde12,5miliardeleipentrusprijinulantreprenorilor

Bursa.ro: FinanţelesolicităconservareaportofoliuluiFonduluiProprietatea

IMM

Spotmedia.ro: ProgramulIMMPlusrevine,cucreditepentruinvestițiisaucapitaldelucru–proiect

Profit.ro: ANUNȚBugetdepeste12miliardeleipentruantreprenori.CinepoateaccesanouaschemăIMMPlus

Hotnews.ro: ​NoulprogramIMMPlus2024:Firmeleromâneștivorputealuacreditecudobânziplătitedestat,printr-oschemădeajutoarede12,5miliardelei

FinancialIntelligence.ro: CinepoatebeneficiadenouaschemãIMMPlus,propusãdeMinisterulFinanțelor;Bugetulestedemaximum12,5miliardelei

Economica.net: MinisterulFinanţelorpropuneunactnormativpentruinstituireaProgramuluiIMMPLUS,cuunbuget12,5miliardedelei

Economedia.ro: IMM-urileșiautoritățilepublicelocalepotaveaacceslafinanțarede4milioanedeeuro

Investitii

Zf.ro:CuacţiunileeuropenelanivelurirecordşiWallStreetpenoiculmi,BursadeValoriBucureştirateazăaltreileamaximistoriclarând.Avansde4%peBETdelaînceputdean,uşorsubmediaînregistratălanivelulcontinentului.

Zf.ro:DanyaCebus,constructorcarefacepartedingrupulAFIEurope,dezvoltăpatruansambluridelocuinţeînBucureştişilângăTimişoara

Zf.ro:Ceamaiimportantăvestedinultimii16anipentruindustrialuxuluidinRomânia:grupulfrancezHermésvreasădeschidăunmagazinînzonaAteneuluidinBucureşti

Zf.ro:ZFPrivateHealth.CeciliaCovrig,spitaluldebolicardiovasculareAngiomedicadinBucureşti:„Ne-amconcentratmaimultpeprocedurilemaiprofitabile,chirurgicale,nune-ammaiconcentratpevolum“

Zf.ro:DeloitteM&A2024.VladBălan,DeloitteRomânia:Oriceantreprenorvânzătorartrebuisăfiepregătitpentruunprocesîndelungat,carearputeasolicitaunnivelrobustderesurse

Profit.ro: PunctulcentralalinvestițiilorCarrefourdinregiuneesteRomânia,îndetrimentulPoloniei

Profit.ro: FOTOTESTDRIVEAmcondusnoileFordTransitșiTourneoCourier,produselaCraiova

FinancialIntelligence.ro: ȘantierulNavalOrșovaaînregistratunprofitnetde3,45milioanedeleiîn2023,fațădepierdereîn2022

Bursa.ro: Aerostar-venituride533milioanelei,anultrecut,încreşterecu12,5%

Bursa.ro: PorturileConstanţaşiGalaţi,modernizateînurmarăzboiuluidinUcraina

Economica.net: RenaultRomâniaseașteaptălaocreștereapiețeiîn2024șimizeazăpeviitoarele5,Scenic,RafaleșiSymbioz

Economica.net: BursadelaBucureştiacâştigat2,46miliardedeleilacapitalizare,înaceastăsăptămână

Economedia.ro: AutostradaSoarelui:CNAIRîncepereparațiilepoduluipestecaleaferatăCiulnița-CălărașidelaDragalina(Drajna)cuînchidereasensuluispreLitoral.UrmeazăPodulpesteCanalulDunăreMareaNeagrădelaBasarabi/MurfatlarpeDN3

Mediafax.ro: OraşuldinRomâniacareaapăsatpedaladeacceleraţieînimobiliare:investiţiidepeste300demilioanedeeuroîncartiereşiblocurinoi

Economedia.ro:VIDEOAutostradaSibiu-Pitești:Auînceputdefrișărilepelotul2lângăCâineniundevaficonstruitșitunelulde1590metri

Ziare.com: CândvomcirculapeAutostrăzileMoldoveișiUnirii.„Româniaaratatprincipalulobiectivpentrucetățeni:legareacelortreiprovinciiromânești”VIDEO

Ziare.com: Centurade10kilometriaorașuluiGuraHumoruluicostăcâttoatăautostradadenordaBucureștiului.Cemotiveauinvocatautoritățile

Zf.ro:DiscounteruldemodăPepcoarputeaînchideanulcu500demagazineînRomâniadacămenţineritmulexpansiunii.Pragulde500deunităţiafostînaintatdeoficialiiPepcodinsediulcentraldinPoloniaîncădin2019

Zf.ro:ConstructorulConcasmergecontracurentului:„VomîncepeunnouansambluimobiliarînBuzău,cu134deapartamente.Avembeneficiaridinmaimultedomenii,nucredcăosăaibăproblemetoţiînacelaşitimp“

Zf.ro:Cesemaiîntâmplăpepiaţaimobiliară:Înanulcucelemaimultetranzacţiideînchirieredebirouri,investitoriiaufostrezervaţiînachiziţiideclădirioffice

Zf.ro:ZFLive.MirceaCirţ,fondatorulATPGroup:Estimămcăanulacestavomaveadeproduspeste100deautobuzeelectrice.Încâtevalunivomîncepeconstrucţiapentruadouafabrică,ounitatede13.000mp,carevaasiguraproducţiadeşasiuri,caroseriişiasamblareaautobuzelor

Zf.ro:Unacaldă,altarece:PepcocreşteprecumFăt-FrumospepiaţadinRomânia,dariesedinAustriainvocândlipsaperspectivelor

Profit.ro: Ocompanieromâneascăvaconstruiofabricăîntr-unhubpetrolierdinIrak

Hotnews.ro: Undezvoltatorromândeimobiliareaatras7,6milioaneEUR,finanțaredinobligațiuni

Economica.net: CITGrupraporteazăvenituridepeste25demilioanedeleipentru2023șiținteșterealizareaa30demilioanedeleiînacestan

Economica.net: Aerostarraporteazăpentru2023unprofitdepeste93demilioanedelei,încreșterecu3,05%

Economica.net: SpheraFranchiseGroupdeschidealpatrulearestaurantKFCdinSibiu,încareainvestitiaproximativ1miliondeeuro

Economedia.ro: ȘaseconstructoridinRomâniavorsăreparepoduldelângăSăcelepeDN1APloiești-Brașov.Lucrăriledurează11lunișisefaccufondurieuropene

Economedia.ro: ModernizareDN73Pitești-Brașov:ARLCluj(Strabag)câștigășiadouacontestațielacontractulde400demilioaneleipentruCuloarulRucăr-Bran/CNAIRadesemnatcâștigătoareofirmădinBulgariacarenuareexperiențăpentrumodernizare,cidoarreparații

Bursa.ro: SpheraFranchiseGroupinaugureazăcelde-alpatrulearestaurantKFCînSibiu

IT&C

Ziare.com: RomânianumaipoatecontinuasărămânăîncoadaEuropeilacompetențedigitale.Caresuntmizelecostisitoarealedigitalizăriiîn2024

Zf.ro:GrupuldeITLastingSystemdinTimişoara,cuafaceride223mil.leiîn2022,amodificatmodulîncarevorfidistribuitedividendele:cotadeparticiparelacâştigvafidiferitădeceadeparticiparelacapitalulsocial

Economica.net: Inteligențaartificialășilocuriledemuncăîn2024.Cincitendințecarevorafectaviațaprofesională

Profit.ro: Ministru,întrebatdacăfuncționariipubliciîșivorpierdeslujbeledupăintroducereadigitalizării:NupoțimodernizaRomâniacuceicarenuvor

Digi24.ro: MinistrulDigitalizării:Oameniibuninuvorfiînlocuiţidenoiletehnologii

Profit.ro: MinistrulDigitalizării:AmcerutinsistentcelordelaMetasăaibăsediufizicînRomânia.CâtepersoanedelaFacebookseocupăastăzideRomânia

Bursa.ro: Studiu:Aproapedouătreimidintreresponsabiliicusecuritateaciberneticădintr-ocompanieapeleazălaautomedicaţiepentruadiminuastresul

Zf.ro:ZFLIVE.Roboţiiajungsăneserveascămasa:UnuldintrecelemaiimportantetârguripentruindustriaagroalimentarăpunelabataieunrobotchelnerVIDEO

Zf.ro:Pe13martie,UiPathanunţăsituaţiilefinanciarepe2023.Delaînceputdean,acţiunileauminus0,3%,peunNasdaqîncreşterecu9%

Profit.ro: BittnetSystemsși-adublatafacerileîn2023.Grupulreușeștesăiasădinzonadepierderiîncarefusesearuncatdeinvestițiilesaledeportofoliu.„Odatăcurevenirealaprofitnet,sperămsăreînnoimîncredereașisimpatiainvestitorilornoștri.”

FinancialIntelligence.ro: Cineseaflăînspateleatacurilorcibernetice?(Statista)

FinancialIntelligence.ro: BittnetGrouparevenitpeprofitîn2023,cuuncâștignetde609miilei;grupulaînregistratvenituride383milioanelei

FinancialIntelligence.ro: ConstantinPINTILIE,CEOBlueSpaceTechnology:“ÎnRomânia,programașcolarănureflectădezvoltareaacceleratăatehnologieiactualeșinicinevoiledepiață,iartineriialegsăpleceînțăriundeexistăpredictibilitate”

Bursa.ro: SIIRomâniaseextindecualdoileabirouregionallaTimişoara

Bursa.ro: UniversitateadinOradeasealăturăiniţiativeiBinanceRomaniaCryptoSchool

Legislatie economica

Profit.ro: Licitațiimilitareeșuatedepeste1miliarddelei.Românianuareușitsăcumperesistemederăzboielectronicșidrone

Profit.ro: VIDEOAuînceputdefrișărilepeautostradaSibiu-Pitești.AldoileatunelcalungimedepeA1

Economedia.ro: DN7ValeaOltului:CNAIRasemnatuncontractde47milioaneleișicuoduratăde3anipentruconsolidareaversanțilorșimontareaplaselordeprotecțieîntreCălimăneștișiCâineni.Circulațiavafidirijatăcusemafoare

Economedia.ro: PodurinoipestePrutîntreRomâniașiRepublicaMoldova:ProiectanțiiîntreabăCNAIRcumvorfacestudiileșiceavizetrebuiesăobținădelaChișinău/DepunereaofertelorpentruproiectareapreliminarăapodurilordelaStânca,Bumbăta,FălciușiRăducăneni,prelungităpânăla4martie

Zf.ro:DanielTomaGrădinaru,manager,HogsFarmLand:Înaceastălunăvommaidepuneunproiectpentruaaccesafondurieuropenepentrumodernizareşicreştereacapacităţii.Prinnoulproiect,reprezentanţiisăiîşipropunsăajungăla750descroafe,dublândastfelcapacitatea,darşisăcontruiascăohalădeîngrăşarenouă

Economedia.ro: ProtecțiaConsumatoruluișiPatronateledinindustriaospitalitățiivorsălansezeghiduridebunepracticipentrualimentațiapublică

Economedia.ro: Exproprieride17milioaneleipentrumodernizareabulevarduluiPrelungireaGhenceaîntrePasajulDomneștișiCartierulLatin.ContractulCNAIRestesemnatcuTraconcareaînceputetapadeproiectarepe20februarie

Economedia.ro: OsingurăofertălacontractulPMBde300milioaneleipentrumodernizareșiliniedetramvaipePrelungireaGhencea:AsociereaBogArt-Concelex/Duratacontractuluiestede28luni

Bursa.ro: ConsiliulPatronatelorESGdinRomâniamiliteazăpentruimplementareavoluntarăaprincipiilorESG

Economedia.ro:Licitațiede1,1miliardeleipentrumodernizareașiextinderealapatrubenziaunuidrumde40dekilometriîntreGalațișiTudorVladimirescu

Zf.ro:CliffordChanceBadeaaasistataranjoriiînprimaemisiunedeobligaţiuniverzilansatădeRomâniapepieţeleexterne,învaloarede2miliardedeeuro

Economedia.ro: S-alansatlicitațiapentrucelmailunglotdeDrumExpresdinRomânia:lotul3alDrumuluiExpresOradea-Arad(47km.)/Costestimatde3,5miliardeleiși29depasajepetraseu

Economica.net:DrumExpresArad–Oradea:Anunțuriledelicitațiepentruloturile1și3,publicatevineriînSEAP

Economedia.ro: SecretariidestatdinMinisterulTransporturilorpromitnoinoduripeAutostrăzileA1București–Pitești,AutostradaSoareluișiA3București–Ploiești,daromitsăspunăcălicitațiaestesuspendatădepesteolună

Zf.ro:Seanunţăschimbăripepiaţamuncii:ŞapteocupaţiinoiarputeaapăreaîncodulCOR.Vedeţiaicicaresunt

Mediafax.ro: Şapteocupaţiinoiarputeaapăreaînnomenclator.Iată”noilelocuridemuncă”

FinancialIntelligence.ro: Ghiuleauasuprareglementăriițintuieșteloculuiindustriileeuropene(opinieDanielApostol)

Economedia.ro:DrumExpresOradea–Arad:S-alansatlicitațiapentruprimullot,Oradea–Salonta,cuuncostde2,7miliardelei/ProiectdeinteresstrategicpentruRomânia

Sistem bancar

Zf.ro:Maşinidefăcutbani:băncileauavutîn2023unprofitoperaţionaldecirca50%dinvenituriletotale.Profituloperaţionalalbăncilors-aapropiatde18mld.leiîn2023(+31%faţăde2022)

Zf.ro:Creditulprivattotalcreşteanemiclaînceputde2024,cumaipuţinde6%faţădeianuarie2023.Împrumuturilefirmelorînvalutărămânmotorulcreditării,darşiaicicreştereaanualăaîncetinitspre13%,dela40-50%înprimapartedin2023

Profit.ro: RecomandărileBănciiTransilvaniapentruaevitatentativeledefraudăonline

Mediafax.ro: CaresuntcelemaimaribăncicaretranzacţioneazădatoriapublicăaRomâniei?Topulbăncilordealeriprimaripepiaţatitlurilordestat

Mediafax.ro: Autorităţileaupusochiipebănci.BogdanChiriţoiu,preşedintealConsiliulConcurenţei:SuspectămcăarexistaoînţelegerepentruunROBORmaimare,deciratemaimariplătitedeclienţi

Mediafax.ro: AnalizăZF:dobânzileşiratelelunarelacrediteleipotecare.Caremaisuntofertelebăncilor?

Zf.ro:Ceratăveiplătidacăieimâineuncreditipotecarde60.000deeurope30deani.Cumaratăînrealitatedobânzilelacredite

Telecom

Zf.ro:MichaelTsamaz,preşedinteşiCEOalOTE:DacăreuşimsăvindemTelekomRomâniaMobilevomoprisângerareadecashflowdinGreciaspreRomâniaiarînanulurmătortranzacţieivomprimioscutiredetaxedepeste100milioanedeeuro

Profit.ro: CEOOTE-FinalizareavânzăriiTelekomMobileRomâniavaopri”oricesângerare”înfluxuldenumerarșivageneraoreducerefiscalădepeste100milioaneeuro

Turism

Zf.ro:Peste2,1milioanedeturiştistrăiniauajunsînRomâniaîn2023,unsfertdintreaceştiaaufostgermanişiitalieni

Zf.ro:BusinessMagazin.Cumsăfaciunbusinessdintr-unsimbolalCapitalei,HotelulCişmigiu:“Existăclădirisuperbecareaşteaptăsăfiereînviate”

Economedia.ro: ÎnfiinţareacompanieiCarpaticaFeroviarSA,criticatădeoperatoriiprivațidetransportferoviar

Ziare.com: Provocărișioportunitățiînturism:analizanouluicompetitordepepiața

Profit.ro: FOTOPrimagarădinRomâniacuspațiiînchisedincauzamizeriei

Hotnews.ro: Cumsemanifestăturistofobia,boalalocalnicilorcares-ausăturatdeAirbnb,șiceefecteareînRomânia Bursa.ro: OMDMamaiaConstanţavreasădeschidăonouărundădeînscrieripentruidentitateabranduluituristicalstaţiuniiMamaia

CCIR

Luju.ro: CCIR se implică în revitalizarea relațiilor economice cu Albania

B1TV.ro: CCIR se implică în revitalizarea relațiilor economice cu Albania

Afaceri.newsCCIR se implică în revitalizarea relațiilor economice cu Albania

PSNews.ro: CCIR se implică în revitalizarea relațiilor economice cu Albania

Realitatea.net: CCIR se implică în revitalizarea relațiilor economice cu Albania

DCNews.ro: CCIR, Memorandum de Colaborare cu Uniunea Camerelor și Burselor de Mărfuri din Turcia

Brasov

TransilvaniaBusiness.ro: Descoperă viitorul și succesul în Resurse Umane la Conferința Great People Inside, ”Everything HR”, evenimentul de HR al anului

Portalmanagement.ro: Descoperă viitorul și succesul în Resurse Umane la Conferința Great People Inside, ”Everything HR”, evenimentul de HR al anului29-30 Mai, Brașov, România

Bucuresti

Rador.ro: Previziunile săptămânii 26 februarie – 3 martie 2024

Daytrend.ro: Descoperă Viitorul Tehnologiei Aerospațiale la FAST Forum!

TechZilla.ro: Descoperă Viitorul Tehnologiei Aerospațiale la FAST Forum!

Maramures

eZiarultău.ro: MaraMedica, ediția a XIX-a, la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare

Timis

Ziuadevest.ro: Întâlnirile CCIA Timiș pentru pregătirerea Forumului International de Afaceri au continuat la Belgrad

Timis

deBanat.ro: CCIA Timiș demarează o nouă serie de cursuri de pregătire

Agricultura

Zf.ro: ZF Live. Boroka Jakab, director, GastroPan şi Claudia Popa, inginer în industria alimentară GastroPan: „În ultimii doi-trei ani am văzut o tendinţă către brutării artizanale. Generaţiile tinere în special caută produse cu ingrediente simple“

Zf.ro: De la saci uriaşi pentru depozitarea cerealelor la compost. Narcis Ranghiuc, fondatorul Grain Bags, a intrat în producţia de îngrăşământ organic: „Avem mai mult de 15 clienţi. Am avut proiecte în Braşov, Botoşani, Constanţa, Ialomiţa“

Profit.ro: Transavia pregătește achiziții în străinătate

Economica.net: Transavia va investi peste 50 de milioane de euro anul acesta în modernizarea și extinderea capacităților de producție și este interesată de achiziții în România și străinătate

Bursa.ro: APIA: Peste 438 milioane lei ajung în conturile beneficiarilor de ANT – sector vegetal şi înverzire PD – 04

Energie

Adevarul.ro: Prețul petrolului scade pe fondul ratelor ridicate ale dobânzilor și a inflației mari

Adevarul.ro: În ce mai investește Ion Țiriac. Magnatul își face parc fotovoltaic, prin PNRR

Profit.ro: Electrica Furnizare își anunță clienții – Menține programul prelungit încă câteva zile

Profit.ro: Se rupe ″blestemul″ Vidraru? Hidroelectrica încearcă a 6-a oară consecutiv în 8 ani să contracteze retehnologizarea hidrocentralei, cu preț de pornire majorat cu 30%

Hotnews.ro: Numărul prosumatorilor din România a depășit 110.000 la finalul anului trecut. Care este județul cu cele mai multe panouri fotovoltaice

Profit.ro: ULTIMA ORĂ DOCUMENT Hidroelectrica ia în calcul extinderea în străinătate

Profit.ro: DOCUMENT Hidroelectrica, obiective până la 30 iunie: Finalizarea aplicației de mobil pentru casnici și centre de relații cu clienții. Amenzi mari pentru întârzierea facturilor

Economica.net: Criză de motorină în Europa: prețurile cresc pe fondul diminuării importurilor din SUA. Ce ar putea urma

Economedia.ro: A șasea încercare pentru retehnologizarea hidrocentralei Vidraru. Prețul din licitația Hidroelectrica crește la 940 de milioane lei

Economedia.ro: Hidroelectrica ia în considerarea extinderea la nivel regional și vrea dezvoltarea capacităților interne de M&A

Ziare.com: Investiție de 50 milioane de euro cu finanţare prin PNRR la rafinăria Petrobrazi. OMV Petron anunță semnarea contractelor

Ziare.com: Romgaz a repornit, dupa amanari repetate, programul de foraj din perimetrul Caragele

Zf.ro: Criză de motorină în Europa: Scăderile exporturilor din SUA şi preţurile în creştere reduc aprovizionarea cu motorină a Europei

Zf.ro: CIS Gaz deschide o sucursală în Egipt şi livrează primele echipamente fabricate în România într-un proiect derulat de către guvernul egiptean

Zf.ro: Bursă: OMV Petrom obţine o finanţare de 50 mil. euro prin PNRR pentru construcţia a două unităţi de producţie de hidrogen verde, cu o capacitate totala de 55 MW, la rafinăria Petrobrazi. Valoarea totală a investiţiei ajunge la 140 mil. euro

Profit.ro: CIS Gaz se extinde în Egipt cu o sucursală locală și participă la un program național de racordare la gaze

Profit.ro: OMV Petrom primește până la 50 milioane euro prin PNRR pentru 2 fabrici de hidrogen verde

FinancialIntelligence.ro: Hidroelectrica estimează punerea în funcțiune a unei capacități suplimentare din surse regenerabile de minimum 500 MW, până în 2027 (Plan de administrare 2023-2027)

FinancialIntelligence.ro: CIS Gaz deschide sucursală în Egipt și livrează primele echipamente fabricate în România, în cadrul proiectului Hayah Karima, derulat de către guvernul egiptean

FinancialIntelligence.ro: OMV Petrom semnează finanțare prin PNRR pentru două proiecte de producție de hidrogen verde la rafinăria Petrobrazi

Economica.net: CIS Gaz deschide sucursală în Egipt și urmează să livreze primele echipamente românești în cel mai mare proiect de gaze al țării africane

Economica.net: Ce planuri de modernizare și extindere are noua conducere a Hidroelectrica. Veste bună mai ales pentru acționari

Economedia.ro: OMV Petrom va produce hidrogen verde la rafinăria Petrobrazi, după ce a obținut finanțare prin PNRR / Investiția totală este estimată la aproximativ 140 milioane de euro

Bursa.ro: CIS Gaz deschide sucursală în Egipt şi livrează primele echipamente fabricate în România

Bursa.ro: OMV Petrom semnează contracte de finanţare prin PNRR pentru două proiecte de producţie de hidrogen verde la rafinăria Petrobrazi

Bursa.ro: Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat pentru consumatori peste 350.000 euro, în 2023

Fiscalitate

Jurnalul.ro: Nicoleta Radu, directorul general al PAID: La nivelul țării, vor fi reale probleme în cazul în care ne vom confrunta cu un eveniment de anvergura celui din 1977

Zf.ro: Ministerul Finanţelor începe săptămâna cu un nou împrumut: statul ia 580 mil.lei de la bănci, într-o licitatie de obligatiuni de stat cu o dobândă de 6,53% pe an

Mediafax.ro: Ciolacu: Peste 1100 de lei ar fi plătit în plus milioane de familii dacă nu am fi plafonat preţurile

Economica.net: COTAR, despre referința pentru costul reparațiilor pe RCA: Consiliul Concurenței și ASF au fost capturate. Manopera plătită de asigurători direct la service nu depășește 5%. Afirmațiile „Concurenței” sunt false

Economica.net: Ministerul Finanţelor a împrumutat 580 de milioane de lei de la bănci – 26.02.2024

Zf.ro: ZF LIVE: Cum a început anul 2024 din punct de vedere macroeconomic? Cånd vor începe să scadă dobânzile?

Zf.ro: România a fost a doua cea mai dinamică piata europeană pentru grupul francez Carrefour în 2023, cu o creştere de 7% a vânzărilor brute, la 2,9 mld.euro

Tvrinfo.ro: Creșterea unui copil până la vârsta de 19 ani costă aproape jumătate de milion de lei, în România

Profit.ro: Profitul net al Prefab coboară în zona prețului unei autobetoniere

Mediafax.ro: Ce aşteptări are BNR în privinţa creşterii economice pentru anii 2024 şi 2025. Miza pe consum

Hotnews.ro: Dacă în 2021 o cursă de taxi costa 20 de lei, aceeași cursă te costă azi 24 de lei (dacă nu te refuză șoferul). Acum, taximetriștii fac grevă

Economica.net: Studiu: Coșul de consum pentru un trai minim decent ar fi fost acum cu 1.118 lei mai mare în absența reglementării prețurilor la energie și unele alimente de bază

Economica.net: Angajatorii pot oferi salariatelor tichete-cadou de până la 300 de lei, de 8 Martie

Economedia.ro: Factual demontează declarații pe teme economice ale premierului Ciolacu: Nu, 2023 nu e primul an în care investițiile au depășit deficitul bugetar

Bursa.ro: Filip and Company a asistat Ministerul Finanţelor Publice în prima emisiune de obligaţiuni verzi în valoare de 2 miliarde de euro

FinancialIntelligence.ro: Andreea Paul: Adoptarea tehnologiilor noi și valorificarea eficientă a fondurilor europene ar putea impulsiona dezvoltarea sustenabilă a României; Bunăstarea de care beneficiază astăzi românii este pe datorie

Zf.ro: BNR se aşteaptă la accelerarea mai pronuntaţă a creşterii economice în 2024 şi 2025, pe fondul temperării inflaţiei şi al redresării cererii externe. Rata anuală a inflaţiei este aşteptată să coboare în decembrie 2024 la 4,7%

Zf.ro: Firma de avocatură Filip & Company a asistat Ministerul Finanţelor în prima emisiune de obligaţiuni verzi care a atras de pe pieţele internaţionale 2 mld. euro

Zf.ro: Revine forţa de muncă: Aproape 55.000 de tineri au fost angajaţi în 2023 datorită programelor guvernamentale

Bursa.ro: Ministerul Muncii: Aproape 55.000 de tineri angajaţi în 2023 prin ANOFM

Profit.ro: Plafonarea prețurilor în România. Care a fost impactul măsurilor

Bursa.ro: Aproape 700 de participanţi, la cursurile organizate de ANOFM în prima lună din 2024

Investitii

Profit.ro: CONFIRMARE Undă verde – Grampet preia Electromontaj Carpați

FinancialIntelligence.ro: Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Electromontaj Carpați de către Grampet Logistics

Economedia.ro: Grampet Logistics, controlat de Gruia Stoica, a primit undă verde pentru preluarea Electromontaj Carpaţi

Economedia.ro: Metroul de Otopeni : lucrări pregătitoare la toate cele șase stații ale secțiunii Gara de Nord-Băneasa. Utilajele de foraj TBM încep săpăturile galeriilor în iulie-august

Zf.ro: Bursă. Producătorul de prefabricate din beton Prebet Aiud a raportat un profit net de aproape 1 mil. lei şi afaceri de 110 mil. lei în 2023

Economedia.ro: Un nou constructor din Turcia intră pe piața din România. IMFALT a depus singura ofertă la contractul de 100 de milioane lei pentru modernizarea DN 7A, legătura dintre Valea Oltului-Transalpina-DN 66 Defileul Jiului

Zf.ro: KADRA, furnizor român de soluţii integrate de acces, a încheiat 2023 cu afaceri de 62,5 mil. lei, plus 22% an/an, şi estimează venituri în creştere cu peste 20% în 2024

Zf.ro: Producătorul de nave Şantierul Naval Orşova a încheiat 2023 cu o cifră de afaceri de 99,5 milioane lei, în creştere cu 72%, şi a trecut pe profit, cu un câştig de 3,4 milioane lei, fată de pierderi de 4,2 milioane lei în 2022

Profit.ro: Având contracte în nordul Europei, Șantierul Naval Orșova raportează creștere majoră a veniturilor și trece pe profit

HotNews.ro: VIDEO Rușinea de la Brăila: Cum arată acum banalul drum cu o bandă pe sens care nu e gata nici după 7 luni de la deschiderea Podului peste Dunăre

FinancialIntelligence.ro: Constantin Damov, Green Group: Toate companiile mari au furnizori mici, care vor trebui auditați din punct de vedere al sustenabilității; autoritatea care guvernează raportarea de sustenabilitate trebuie bine definită

Economica.net: Şantierul Naval Orşova a reintrat pe profit în 2023

Economedia.ro: Analiză imobiliară: Tot mai mulți cumpărători își caută locuințe în Ilfov, datorită prețurilor care sunt cu 20-25% mai mici decât în București

Bursa.ro: Analiză iO Partners a pieţei rezidenţiale: Tot mai mulţi cumpărători preferă locuinţele din Ilfov

IT&C

Zf.ro: IT-ul şi comunicaţiile, creştere fulminantă: numărul de angajaţi aproape că s-a triplat în ultimele două decenii iar salariile au crescut cu 577%

Tvrinfo.ro: Eurostat: Companiile din România sunt la coada clasamentului în UE, la vânzări online

FinancialIntelligence.ro: Criminalitatea cibernetică va crește fulminant în anii următori (Statista)

Economica.net: Companiile din România sunt la coada clasamentului în UE, când vine vorba de vânzările online – date Eurostat

Economica.net: Protest la Poştă. Ministrul Digitalizării spune nu vor mai fi lungite negocierile pe Contractul Colectiv de Muncă de la Poşta Română

FinancialIntelligence.ro: Ministrul Digitalizării: Subiectul negocierilor pe Contractul Colectiv de Muncă de la Poştă s-a lungit de prea mult timp

Economedia.ro: Portalul Registrului Comerțului funcționează cu dificultate, din cauza unor activități de modernizare a echipamentelor de comunicații

Zf.ro: Diana Sipos, country manager al Eviden România: Anul trecut ni s-au alăturat aproape 200 de colegi noi şi ne aşteptăm şi în acest an la un număr similar. Ne concentrăm pe profile şi roluri care vor lucra în proiecte complexe, cu valoare adăugată mare.

Economica.net: Transformarea digitală în industria financiară și bancară: ce tipuri de aplicații poți dezvolta în compania ta

Legislatie economica

Hotnews.ro: ANPC: Centrul European al Consumatorilor din România a recuperat pentru consumatori peste 350.000 euro

Economedia.ro: Autostrada Unirii (A8) : Asociația Moldova vrea Autostradă solicită CNAIR să emită ordinul pentru începerea etapei de proiectare pe lotul Nurol Târgu Mureș-Miercurea Nirajului/Pentru lotul 3 UMB a primit ordin de începere la 4 luni de la semnarea contractului

Sistem bancar

Zf.ro: Noua Casă 2024 a luat startul: Plafonul de garantare se ridică la 1 mld. lei. Românii care vor o casă se pot adresa celor 16 finanţatori înscrişi în program

Tvrinfo.ro: Din 2025, băncile vor oferi plăţi instant în toate ţările din Uniunea Europeană

Economedia.ro: Începe Programul Noua Casă 2024. Plafonul de garanții este de 1 miliard de lei, cu 0,5 miliarde de lei mai puțin față de 2023

Adevarul.ro: Start la programul „Noua Casă”. Băncile au primit o finanțare de 1 miliard de lei. Cine poate aplica

Zf.ro: tbi bank, activă şi în România, îl numeşte pe Alex Garmash în rolul de Merchant Ecosystem Leader

Mediafax.ro: Start la programul Noua Casă 2024

Economica.net: 16 bănci au dat startul la finanțări Noua Casă în 2024. FNGCIMM și-a înjumătățit comisioanele de administrare. Ce bănci oferă împrumuturi Noua Casă

Bursa.ro: FNGCIMM dă startul la programul Noua Casă 2024

Zf.ro: Cine a profitat de pe urma dobânzilor ridicate? Băncile europene promit să le returneze acţionarilor 120 de miliarde de euro din câştigurile obţinute din creşterea dobânzilor, prin dividende şi răscumpărări de acţiuni, generând cele mai mari randamente de mai bine de 15 ani

Zf.ro: Revolut atacă piata depozitelor bancare şi lansează conturi de economii cu o dobândă brută anuală de 2,50%-4,25%

Zf.ro: Cine a profitat de pe urma dobânzilor ridicate? Marile bănci europene se pregătesc să întoarcă 120 de miliarde de euro către acţionari prin dividende şi răscumpărări de acţiuni, generând cele mai mari randamente de mai bine de 15 ani

Tvrinfo.ro: Programele Student Invest și Family Start continuă și în 2024, cu mai multe modificări. Acestea sunt destinate studenților și familiilor la început de drum

Profit.ro: Indicele ROBOR la 6 luni scade

Telecom

Bursa.ro: Telekom Romania Mobile: Venituri totale de 77,5 milioane euro în 2023

FinancialIntelligence.ro: Veniturile Telekom Romania Mobile au fost de 287 milioane de euro, în 2023

Economica.net: Telekom Romania Mobile raporteaza creșterea bazei de abonați și venituri în scădere, în 2023

Economedia.ro: Telekom România a încheiat anul 2023 cu venituri de aproape 287 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite a fost de 17 milioane de euro, în scădere din cauza costurilor cu energia electrică

Turism

Profit.ro: TAROM lansează o nouă ofertă de bilete la prețuri reduse

Economica.net: TAROM oferă bilete la preţuri reduse călătorilor care îşi planifică din timp vacanţele. Tarifele biletelor de avion încep de la 120 de euro

Mediafax.ro: Valea Prahovei luată cu asalt de turişti în weekendul de Dragobete

Sursa:
Camera de Comerţ şi Industrie a României
Biroul Comunicare Publică
Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti
tel. 0213190085, fax: 0213190156