Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Roedl&Partner răspunde la intrebările dumneavoastră pe tema Contractului individual de muncă- Partea 1

A- A A+
 1. De la ce vârstă poţi deveni angajat, având contract individual de muncă?

Răspuns: Codul Muncii la art. 13 prevede că persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la implinirea vârstei de 16 ani.

Persoana fizică poate incheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Dar,

NU e  voie să încadrezi în muncă persoane sub vârsta de 15 ani.

NU e voie sa incadrezi in muncă persoane puse sub interdicţie judecătorească.

NU e  voie să încadrezi în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase persoane cu vârsta sub 18 ani.

NU  e voie sa încadrezi în muncă persoane care să presteze muncă sau activităţi ilicite sau imorale.

 1. Terţii pot lua parte la încheierea contractului individual de muncă?

Răspuns: La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (7):

(7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre părti poate interveni un contract de confidenţialitate.

3. Modificarea funcţiei se realizează prin act adiţional la CIM?

Răspuns: Modificarea funcţiei pe care este angajat salariatul nu se poate realiza prin decizia unilaterală a angajatorului, deoarece această modificare se realizează prin acordul parţilor, deci prin încheierea unui act adiţional la contract, în temeiul art. 41 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. c) din Codul muncii.

Aşadar, angajatorul trebuie să obţină acordul expres al salariatului în ceea ce priveşte modificarea funcţiei (şi eventual a salariului), căci interesul legitim legat de stabilitatea raporturilor de muncă impune ca modificarea CIM să se facă în aceleaşi condiţii în care acesta a fost încheiat, respectiv prin acordul ambelor părţi ale raportului de muncă, angajator şi salariat. În lipsa acestui acord nu se poate modifica contractul individual de muncă al salariatului.

 1. Ce se întâmplă dacă persoana pe care doreşti să o angajezi îşi va desfăşura activitatea în străinătate?

Răspuns: In cazul in care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum şi informaţii referitoare la:

 1. a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
 2. b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
 3. c) prestaţiile in bani şi/sau in natură aferente desfăşurării activităţii in străinatate;
 4. d) condiţiile de climă;
 5. e) reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;
 6. f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune in pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
 7. g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
 1. Ce se intâmplă dacă angajatorul nu se achită de obligaţia de informare a viitorului angajat?Răspuns: Conform art. 19 din Codul Muncii, dacă angajatorul nu işi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 17 şi 18, persoana selectată in vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

 Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Sibiu . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

 

sursa:Rödl & Partner

Related Posts with Thumbnails