Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ședința ordinară a CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 22 septembrie 2017

A- A A+

 

I N V I T A T I E

 

In conformitate cu prevederile art. 52, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat la

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

 

care va avea loc  vineri, 22 septembrie 2017, ora 1100, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 106,

având următorul

PROIECT AL  ORDINII   DE   ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale de dezlipire pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 32
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Creșterea eficientei energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și  Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficientei energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse  și  Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată”  și a cheltuielilor legate de proiect
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 182/2016 privind stabilirea dreptului de folosinţă și de administrare în favoarea Inspectoratului General de Aviaţie şi a dreptului de folosinţă în favoarea Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Cluj, asupra unor imobile din domeniul public al Judeţului Cluj
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în CF nr. 325764 Cluj-Napoca și CF nr. 304469 Cluj-Napoca
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentaţii cadastrale de dezlipire pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor 3-5
 8. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu R.A.
 10. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.
 11. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al societății Univers T S.A.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Clujana S.A. în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru administratorii de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 209/2004 privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Cluj şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a acesteia
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2017
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, rectificat al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 260/18.11.2015 privind aprobarea cuprinderii în bugetul Judeţului Cluj pe anul 2016 a sumelor necesare finalizării proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, cu modificările și completările ulterioare
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017 privind aprobarea  Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017, cu modificările ulterioare
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a șase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ca urmare a reorganizării activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
 24. Informare privind raportul semestrial al consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj
 25. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe primele 6 luni ale anului 2017
 26. Diverse

 

PREŞEDINTE

ALIN TIȘE

CONSILIUL JUDEŢEAN

JUDEŢUL CLUJ

Related Posts with Thumbnails