Solutionarea deconturilor cu sume negative,de rambursare de TVA, incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010


Potrivit prevederilor Ordinului MFP nr. 26312010 solicitarile de rambursare de TVA se efectueaza in ordinea cronologica inregistrarii lor la organul fiscal, in termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de TVA, cu optiune de rambursare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare.

Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal este stabilita prin OMFP nr. 26312010 si revine organului fiscal care are competenta de solutionare a cererii de rambursare a TVA. ln functie de gradul de risc fiscal procedura de rambursare a TVA este

urmatoarea:

– Deconturile de TVA prin care se solicita rambursarea unor sume mai

mici sau egale cu 10.000 lei, sunt considerate cu risc fiscal mic pentru

care sistemul genereaza automat decizia de rambursare a TVA.

– Deconturile de TVA cu optiune de rambursare considerate cu risc

fiscal mediu se solutioneaza pe baza analizei documentare.

– Deconturile de TVA cu optiune de rambursare considerate cu risc

fiscal mare se solutioneaza dupa efectuarea inspectie fiiscale.

Deciziile de rambursare a TVA emise in cazul riscului fiscal mic si mediu, sunt decizii sub rezeva verificarii ulterioare conform art. 90 din Codul de procedura fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Cluj