Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "ANAF"

ANAF recomandă interacțiunea la distanță cu unitățile fiscale


În contextul răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță, astfel:

 1. pentru depunerea declarațiilor fiscale, prin intermediul următoarelor servicii electronice oferite de ANAF și MFP:

 

1.1. Spațiul Privat Virtual (SPV)  – disponibil pe site-ul Agenției, www.anaf.ro;

Pentru înrolarea în SPV puteți accesa tutorialul video de înregistrare prin accesarea următorului link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice

 

1.2. Depunere on-line

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Agenției, la următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/Inf_depunere_persoane_fizice

Declarațiile se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utlizând certificate digitale calificate.

Formularele/declarațiile fiscale, care nu se pot transmite pentru moment electronic, pot fi transmise de contribuabili și prin fax sau servicii de curierat.      Datele de contact ale unităților fiscale sunt disponibile la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 1. pentru efectuarea plăților, prin intermediul următoarelor servicii oferite de terți:

2.1. Internet banking;

2.2. www.ghiseul.ro;

Informații generale în domeniul fiscal și IT puteți obține prin apelarea Call-center-ului, la numărul de telefon 031.403.91.60.

Informații în scris pot fi obținute astfel:

a) contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual:

– prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind situația fiscală proprie;

b) contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual:

– prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul Agenției – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT.

Contribuabilii pot obține noutăți legislative în domeniul fiscal prin accesarea serviciului Buletin informativ fiscal ce este disponibil în Spațiul Privat Virtual și pe site-ul Agenției. De asemenea, contribuabilii pot solicita Agenției comunicarea de materiale informative în domeniul fiscal pe adresa de e-mail proprie, prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin intermediul Formularului de contact, serviciu disponibil atât în Spațiul Privat Virtual, cât și pe site.

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că lucrul cu publicul se desfășoară în unitățile fiscale exclusiv în incinta spațiilor destinate primirii contribuabililor.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF recomandă interacțiunea la distanță cu unitățile fiscale

Instiintare: demararea procedurii de executare silita a SC UTON SA


Prin amabilitatea conducerii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei ne-a parvenit adresa transmisa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala privind derularea procedurii de xecutare silita de biunuri mobile si imobile apartinand SC UTON SA  din localitatea Onesti, judetul Bacau.

Descarcati aici adresa oficiala a ANAF.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Instiintare: demararea procedurii de executare silita a SC UTON SA

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ 1 900 bucăți ţigări de contrabandă confiscate la

Biroul Vamal de Frontieră SIGHET

În data de 13.05.2015, orele 11:45, în urma controlului vamal efectuat de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet pe sensul de intrare în România, s-au descoperit 1 900 bucăți țigarete de proveniență ucraineană ascunse în bordul unui autoturism, precum și în zona prevăzută pentru amplasarea filtrului de polen – care a fost îndepărtat în vederea folosirii acestui spațiu pentru ascunderea țigaretelor.

În conformitate cu legislaţia vamală în vigoare, autoritatea vamală a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 5.000 lei şi a reţinut în vederea confiscării întreaga cantitate de ţigări. Totodată, mijlocul de transport folosit la săvârșirea contravenției a fost reținut până la plata amenzii.

Sursa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Regională Vamală

Biroul Vamal de Frontieră Sighet

Direcţia Generală Regională a  Finanţelor Publice – Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.160 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal privind aplicarea taxării inverse asupra livrării de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.

Prin noile dispoziţii s-a reglementat şi situaţia comercianţilor persoane impozabile cumpărători de energie electrică obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic şi care trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că au avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.

Având în vedere că formularul de declaraţie utilizat de comercianţii persoane impozabile cumpărători de energie electrică este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, s-a considerat că este necesară modificarea acestui formular, a instrucţiunilor de completare şi a procedurii de gestionare a declaraţiei şi completarea lor cu informaţii referitoare la persoanele impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în luna decembrie.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna ianuarie TVA în valoare de 878,63 milioane lei


COMUNICAT

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna ianuarie suma de 878,63 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare pentru care există decizie de rambursare aprobată.

În selecţia lunii curente au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date D.N.O.R. până la 08.12.2014.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 684,25 mil. lei, din care se compensează suma de 36,60 mil. lei şi se restituie suma de 647,65 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 136,90 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 57,48 mil. lei (iar suma de 561,73 mil. lei se va restitui în perioada următoare).

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 647,65 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (13 ianuarie): respectiv 176,53 mil. lei;

Tranşa IIl (29 ianuarie): respectiv 471,12 mil. lei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna ianuarie TVA în valoare de 878,63 milioane lei

Lansarea în dezbatere publică a pactului pentru fiscalitate


Joi, 4 decembrie, ora 12.30, în cadrul Academiei Române (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, intrarea Calea Rahova, Corp Est, parter) are loc conferința de lansare a „Pactului pentru Fiscalitate”, un pact pentru bunăstarea României.
Experți în fiscalitate, personalități ale lumii academice și reprezentanți ai mediului de afaceri s-au angajat să găsească împreună cele mai bune soluții pentru stimularea economiei și dezvoltarea societății românești, pornind de la patru principii fiscale suverane:
– depolitizarea, reprofesionalizarea și informatizarea ANAF;
– stimularea investițiilor directe;
-simplificarea, eficientizarea și predictibilitatea legislației fiscale;
– toleranță zero la evaziune.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Lansarea în dezbatere publică a pactului pentru fiscalitate

Agenția Națională de Administrare Fiscală- COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de act normativ privind

modificarea şi completarea O.M.F.P. nr. 2389/2010

Prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile din cadrul Agenţiei şi organele fiscale subordonate acesteia au fost reorganizate.

De asemenea, prin acelasi act normativ a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, care a preluat atribuţiile Gărzii Financiare, ca urmare a desfiinţării acesteia.

Având în vedere cele prezentate, s-a impus modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice  nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Prezentul proiect de act normativ aduce precizări suplimentare cu privire la valorificarea bunurilor supuse degradării, precum şi la modul distinct de evaluare utilizat în cazul acestei categorii de bunuri şi redefineşte organele fiscale care vor duce la îndeplinire aceste dispoziţii legale.

De asemenea, s-a adaptat şi formularistica, având în vedere necesitatea aducerii acesteia în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală- COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Finantelor Publice – Informatii de interes public


In data de 24.07.2013, in cadrul sedintei de Guvern a fost adoptata HG privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.13 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

In cadrul procesului de reorganizare a ANAF au fost vizate douã componente majore: redefinirea structurii organizatorice, pe de o parte, si realocarea corespunzãtoare a resurselor umane, pe de altã parte.

In ce priveste redefinirea structurii organizatorice a ANAF s-a urmarit, in principal:

–        Fuziunea prin absorbtie si preluarea Autoritatii Nationale a Vamilor

–        Preluarea activitatii Garzii Financiare si desfiintarea acesteia

–        Infiintarea unei structuri de antifrauda fiscala in cadrul ANAF, cu atributii sporite

–        Infiintarea directiilor regionale ale finantelor publice

Astfel, activitatea la nivel teritorial se reorganizeaza in 8 directii regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica, infiintate prin transformare a 8 directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului bucuresti in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii judetene ale finantelor publice din aria de competenta.

Orasele in care isi vor avea sediul directiile generale regionale ale finantelor publice sunt: Iasi, Galati, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti.

Stabilirea sediilor regionale s-a realizat pe baza deciziei Guvernului Romaniei. Propunerile au fost in favoarea municipiilor cu pondere economica semnificativa si in care nivelul realizat al veniturilor bugetare si numarul de contribuabili sunt ridicate, cu luarea in considerare si a criteriului geografic.

De asemenea, sediile structurilor regionale antifrauda au fost stabilite in localitati din zone care prezintã riscuri ridicate de evaziune fiscala sau in zone limitrofe frontierelor

dupa cum urmeaza: Suceava, Constanta, Alexandria, Targu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu, Bucuresti.

In ceea ce priveste realocarea resurselor umane, modelul de organizare creat permite redistribuirea personalului între diversele structuri de administrare fiscala si vamala, in favoarea domeniilor deficitare (control, tehnologia informatiei, juridic, birourile vamale de frontiera externa in UE), precum si introducerea componentei antifraudã. Aceasta din urma va beneficia, prin realocarea posturilor, de resurse umane suficiente si foarte atent selectate pe criterii de profesionalism si integritate, in asa fel incat sa inregistreze rezultate bune in prevenirea si combaterea evaziunii si a fraudei fiscale si vamale, cu consecinte asupra sumplimentarii veniturilor colectate la bugetul de stat.

Din punct de vedere organizatoric este important de mentionat faptul ca structura de administrare fiscala existenta la nivel judetean nu se modifica substantial, intrucat administratia finantelor publice aflata in municipiul resedinta de judet va prelua o mare parte din atributiile vechii directii generale a finantelor publice judetene. Mai mult, deplasarea competentelor catre nivelul regional nu este insotita de delocalizarea in totalitate a personalului.

Totodata, Guvernul a aprobat ca intreg procesul de reorganizare a ANAF sa se desfasoare in limita numarului de posturi ocupate in prezent.

Reamintim ca atributiile directiilor generale regionale vor fi de coordonare a administratiilor fiscale judetene, preluand doar functiile suport necesare desfasurarii activitatii administratiilor fiscale judetene, acestea din urma desfasurandu-si activitatea in aceleasi locatii, relatia cu contribuabilii ramanand neschimbata.

Restructurarea ANAF reprezintã o preconditie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a administratiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de imprumut cu Banca Mondiala in valoare de 70 de milioane de euro in data de 8 mai 2013.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finantelor Publice – Informatii de interes public

Activitatea ANAF in contextul regionalizarii


Referitor la declaraţiile unor reprezentanţi ANAF în mass-media, conform cărora în urma reorganizarii ANAF relaţia dintre Fisc şi contribuabili va fi afectată, aceştia fiind nevoiţi să se deplaseze la Direcţiile generale regionale în vederea îndeplinirii obligaţiilor sau a rezolvării problemelor apărute, ANAF face următoarele precizări:

„În urma reorganizării ANAF, în contextul regionalizării, administraţiile fiscale judeţene nu se desfiinţează şi nici nu renunţă la funcţiile suport pentru contribuabili, activitatea acestora, în relaţia cu contribuabilii, rămânând neschimbată.

Atribuţiile direcţiilor generale regionale vor fi de coordonare a administraţiilor fiscale judeţene, preluând doar funcţiile suport necesare desfăşurării activităţii administraţiilor fiscale judeţene. Acestea din urmă îşi vor desfăşura activitatea în aceleaşi locaţii, relaţia cu contribuabilii rămânând neschimbată.

Reamintim că restructurarea ANAF reprezintă o precondiţie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de împrumut cu Banca Mondială în valoare de 70 de milioane de euro în data de 8 mai 2013.

În acest context, în cadrul reorganizării, s-a avut în vedere, implementarea unei noi strategii de resurse umane şi simplificarea procesului decizional. Acest deziderat se va realiza, pe de o parte, prin realocarea personalului spre domeniile deficitare (antifraudă, inspecţie fiscală, IT, juridic) sau spre organele fiscale cu cel mai mare grad de încărcare şi, pe de altă parte, prin eliberarea din funcţie a celor care nu corespund din punct de vedere profesional şi al integrităţii. De asemenea, prin reducerea cu pana la 30% a funcţiilor de conducere se va accelera procesul decizional şi se vor realiza economii în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal.”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Activitatea ANAF in contextul regionalizarii

ANAF – Informatii de interes public privind formularul 013 şi 101


Sedii permanente – formular 013 şi formular 101

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 439/18.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 877/09.07.2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună  până la 31 iulie 2013 formularul 013.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30.06.2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Sediile permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, cu termen de declarare până la data de 25 iulie 2013 inclusiv, utilizând codul de înregistrare fiscală valabil până la 30 iunie 2013.

La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anulează codul de înregistrare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 432/16.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 878/09.07.2013 prin care se modifică formularele 100 şi 101.

Potrivit acestui act normativ, pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la 30 iunie 2013 inclusiv, conform art. 291 din Codul Fiscal actualizat, nu se va depune pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013 formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Aceste sedii permanente vor depune, până la 25 iulie 2013 inclusiv,” Declaraţia privind impozitul pe profit”- formularul 101.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii de interes public privind formularul 013 şi 101

ANAF – 25.07.2013 – termen de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale


În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergatoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale ( scadenţa fiind data de 25.07.2013) D.G.F.P. a jud. Cluj, recomandă contribuabililor urmatoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor.

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

De asemenea, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare.

Reamintim agenţiilor economici că, în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31.07.2013, vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – conform Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 432/16.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 878/09.07.2013 prin care se modifică formularele 100 şi 101.

Potrivit acestui act normativ, pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la 30 iunie 2013 inclusiv, conform art. 291 din Codul Fiscal actualizat, nu se va depune pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013 formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Aceste sedii permanente vor depune, până la 25 iulie 2013 inclusiv,” Declaraţia privind impozitul pe profit”- formularul 101.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – 25.07.2013 – termen de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale

ANAF – acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 iulie – 12 iulie 2013


1.   Legea nr. 191/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu ( M. O. 397 din  2 iulie 2013 );

2.   Legea nr. 196/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora ( M. O. 399 din  3 iulie 2013 );

3.   Legea nr. 217/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. O. 401 din  3 iulie 2013);

4.    Ordinul  viceprim – ministrului,  ministrul  finanţelor  publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 608/76/1595/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului  de mediu pentru autovehicule ( M. O. 406 din  5 iulie 2013);

5.  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 821/2247/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale ( M. O. 410 din  8 iulie 2013).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 1 iulie – 12 iulie 2013

ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit


Începând cu data de 1 februarie sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv:

–         au realizat  în anul precedent venituri din orice sursă sub echivalentul a 65.000 de euro;

–         deţin capital privat;

–         realizează venituri din activităţi, altele decât: activităţi în domeniul bancar,  în domeniul asigurărilor si reasigurărilor (cu excepţia intermediarilor),  al pieţei de capital, jocuri de noroc, management si consultanţă.

Microîntreprinderile sunt obligate sa schimbe sistemul de impozitare de la impozit pe venit microîntreprindere la impozit pe profit în următoarele situaţii:

–         daca în cursul anului depăşesc cifra de afaceri de 65.000 euro, începând cu trimestrul în care depăşesc cifra de afaceri iar impozitul pe profit se calculează cumulat de la începutul anului, respectiv de la 1 februarie pentru cele care au devenit microîntreprinderi plătitoare de impozit pe venit începând cu data de 1 februarie;

–         în situaţia în care încep sa desfăşoare activitate de management si consultanta, începând cu trimestrul în care facturează venituri de aceasta natura iar impozitul pe profit se calculează începând cu acel trimestru.

Pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe venit microîntreprindere la  impozit pe profit, persoanele juridice romane vor depune Declaraţia 010 în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit

ANAF rambursează în luna iulie TVA în valoare de 1.137,75 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna iulie suma de 1.137,75 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 iulie 2013.

În selecţia lunii iulie 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 3.06.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 25.06.2013).

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.072,90 mil. lei, din care se compensează suma de 49,93 mil. lei şi se restituie suma de 1.022,97 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 53,84 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 11,01 mil. lei, iar suma de 157,72 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.022,97 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (09 iulie): respectiv 465,58 mil. lei;

Tranşa II (29 iulie): respectiv 557,39 mil. lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF rambursează în luna iulie TVA în valoare de 1.137,75 milioane lei

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei de Naţionale de Administrare Fiscală


Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei de Naţionale de Administrare Fiscală

ANAF informeaza cu privire la unele adrese neautentice de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti ale unor contribuabili


Vă facem cunoscut faptul că, în data de 19.06.2013, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti a primit numeroase sesizări cu privire la instituirea unor popriri asupra disponibilităţilor băneşti pe care anumite societăţi le au în conturile deschise la unităţile bancare.

Din verificările efectuate a rezultat că aceste adrese de înfiinţare a popririlor, de care am luat cunoştinţă până la aceasta oră, nu respecta modelul stabilit prin ordine ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceste adrese sunt caracterizate prin urmatoarele elemente comune:

–          sunt aferente dosarului de executare M4457811;

–          numărul documentului (adresa de înfiinţare a popririi) este 3449/10.06.2013;

–          beneficiarul sumelor rezultate prin poprire este Trezoreria Sector 1.

Îi atenţionăm pe cei care se regăsesc în situaţia descrisă (atat societati comerciale cat si unitati bancare) să solicite, în regim de urgenţă, verificarea autenticităţii adreselor de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti, in vederea respectarii procedurilor prevazute de Codul fiscal.

Mentionam ca ANAF a informat in mod operativ si Asociatia Romana a Bancilor.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF informeaza cu privire la unele adrese neautentice de înfiinţare a popririlor asupra disponibilităţilor băneşti ale unor contribuabili