Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "comunicat de presă"

COMUNICAT DE PRESĂ –


 

COMUNICAT DE PRESĂ

2 Iunie 2020, Cluj-Napoca

 3 zboruri suplimentare de pe Aeroportul Internațional Cluj către București.

 

Compania aeriană Tarom reia operarea zborurilor de dimineață de pe Aeroportul Internațional Cluj către București. Începând cu data de 8 Iunie 2020,  compania TAROM reintroduce în programul zborurilor  o frecvență în plus,  în zilele de luni, miercuri și vineri. Aceste zboruri vor fi operate după următorul program:

 

Ruta Zile de operare Oră plecare Oră sosire
Bucureşti (OTP) – Cluj-Napoca (CLJ) luni, miercuri, vineri

Din  data de 08.06.2020

07:05 08:15
Cluj-Napoca (CLJ) – Bucureşti (OTP) luni, miercuri, vineri

Din  data de 08.06.2020

08:40 09:50

 

În prezent, de pe Aeroportul Internațional Cluj sunt operate de compania Tarom zboruri zilnice către București după următorul program:

Ruta Zile de operare Oră plecare Oră sosire
Cluj-Napoca (CLJ) – Bucureşti (OTP) luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică 19:40 20:35
Bucureşti (OTP) – Cluj-Napoca (CLJ) luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică 18:05 19:00

 

Biletele sunt puse în vânzare și se pot rezerva on-line pe  site-ul companiei Tarom.

 

Având în vedere  starea de alertă și măsurile obligatorii care trebuie respectate  pe aeroport pentru limitarea răspândirii Covid -19, rugăm pasagerii să se prezinte la birourile de check-in din aeroport cu 3 ore înainte de zbor.

 

Biroul Relații Publice

Sursa:

Birou Relatii Publice I P.R. Office
___________________________________________
 
CLUJ  AVRAM IANCU  INTERNATIONAL AIRPORT
Str. Traian Vuia nr. 149-151, Cod Postal 400397
Tel:+40.264.307.500 - int.171I GSM:+40.749.237.502 I
Fax:+40.264.416.712
relatii_publice@airportcluj.ro
www.airportcluj.ro
FacebookTwitter

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ –

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Fondatorul nostru, președintele Consiliului de Administrație, Cetățeanul de onoare și Ambasadorul cultural al Municipiului Cluj-Napoca va împlini, la 22 septembrie, 75 de ani de tinerețe!

Dar, cum bine îl cunoaștem, el nu se află acasă, nu se sărbătorește printr-o petrecere, nu este într-o croazieră de lux, ci organizează cel de-al 171-lea transport umanitar pentru România, având drept destinații precise Direcția de Asistență Medicală și Socială din cadrul Primăriei clujene, comunitatea de romi din Cojocna și Mănăstirea Râmeț din Munții Apuseni.

În calitate de membru al curatorium-ului Fundației, îmi revine misiunea de a prezenta evenimentele aniversare care vor avea loc în săptămânile care urmează.

Noi, ca fundație, sărbătorim până la finele lunii noiembrie Jubileul de 30 de ani al acțiunii ,,Ajutoare pentru România”, acțiune pe care, de-a lungul activității mele ca redactor, șef de rubrică culturală la ziarele Adevărul de Cluj, mai târziu Făclia de Cluj, am urmărit-o îndeaproape și am descris-o ulterior în foarte multe articole de presă. Ajutorul oferit clujenilor de familia Grove, împreună cu miile de donatori din Braunschweig și din regiunea Peine, a fost unul extraordinar, aducând în actualitate, prin forța exemplului, ce înseamnă adevăratul spirit european și umanitar, în folosul țării noastre și al orașului nostru. Pentru aceasta le suntem profund recunoscători.

De această dată, mai exact în 3 octombrie 2019, Consiliul de Administrație al Fundației, reprezentat de familia Grove, va onora, prin intermediul sculpturii ,,ad acta” și al documentației pe care aceasta o conține, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și pe toți primarii care au îndeplinit această funcție din 1990 încoace.

Fundația mulțumește în mod deosebit pentru excepționala ospitalitate de care s-au bucurat și oaspeții veniți din Germania, în toți acești ani.

O altă călătorie care va avea loc cu ocazia acestui turneu va fi la Mănăstirea Râmeț din Apuseni, cum se știe, distrusă parțial de  un mare incendiu la finele lunii iulie din acest an și care are nevoie urgentă de ajutor. De altfel, Fundația noastră a oferit mănăstirii, în ultimii 10 ani, importante ajutoare materiale. Dl Grove va duce personal toate aceste drumuri la bun sfârșit, pentru ca, în cursul lunii octombrie, odată întors în Germania, să-și sărbătorească cum se cuvine ziua de naștere.

Alte acțiuni legate de cele de mai sus vă vor fi comunicate prin intermediul Fundației.

Sursa:

Transmis de Michaela Bocu (fost redactor-șef adjunct al ziarului Făclia, Cluj-Napoca, și membru în curatoriumul Fundației ,,Grove-Moldovan Art-Foundation”, Secțiunea România)

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.316 alin.(9) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În aplicarea acestor prevederi legale a fost elaborat formularul 088 “Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1966/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.580/03.08.2015.
Formularul 088 se completează și se depune de persoanele impozabile, pentru care, potrivit legii, înregistrarea în scopuri de TVA este condiționată de justificarea intenţiei şi a capacității de a desfăşura activitate economică.
Acest formular este utilizat, exclusiv, pentru analiza și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice, potrivit procedurilor elaborate de Direcția generală de informații fiscale.
Urmare evaluării propunerilor mediului de afaceri şi a personalului angajat în cadrul structurilor de informaţii fiscale teritoriale, Direcția generală de informații fiscale a elaborat un nou model de formular prin care, în principal, au fost introduse modificări care, pe de o parte, să aducă clarificări, iar pe de altă parte să faciliteze atingerea obiectivelor strategice ale Agenţiei.
În acest sens, s-au efectuat următoarele modificări şi adăugiri la formularul 088 “Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”:
–  la punctul 9 s-a inclus Norvegia în lista ţărilor pentru care nu este necesară viza;
– la punctul 11 s-a introdus o notă suplimentară care face trimitere la prevederile Directivei 2005/60/CE privind spălarea banilor, cu modificările şi completările ulterioare
– la punctul 15 s-a introdus posibilitatea declarării veniturilor persoanelor fizice având calitatea de asociat/administrator la persoana impozabilă şi comunicării documentelor justificative, prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”.
– la punctul 17 s-a modificat nota *1)  în sensul că, în cazul documentele emise de autorităţi străine, care nu îndeplinesc condiţiile de supralegalizare sau care nu au aplicată apostila, conform Convenţiei adoptată la Haga, acestea pot să nu fie luate în considerare la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobat modelul şi conţinutul formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1966/2015, cu modificările și completările ulterioare.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor modificate ale art.316 alin. (9) din Codul fiscal, criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru aplicarea acestor prevederi legale a fost aprobat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA .
Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie stabilite criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015, cu modificările și completările ulterioare.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 655 din 31 august 2015, s-a reglementat regimul fiscal aplicabil restituirii, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale .
Potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea, verificarea, colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, conform dispoziţiilor art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015.
Totodată, în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, contribuabilului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, i se restituie, la cererea acestuia, integral taxa plătită şi nu diferenţe dintre taxa plătită la momentul înmatriculării autovehiculului, mai mare, şi timbrul de mediu pentru autovehicule, mai mic.
Având în vedere faptul că dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, prevederile Ordinului comum nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, nu mai sunt aplicabile, astfel că acestea se abrogă.
Precizăm totodată că, în paralel cu dispoziţiile proiectului de ordin supus aprobării, organele fiscale vor aplica, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, şi prevederile Ordinului comum al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr.741/365/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, dat în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.
Faţa de cele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al         preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 118 alin. (8) şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, „Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului;
– au fost aduse clarificări privind data comunicării, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– s-a actualizat baza legală din cadrul Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală.
De asemenea, s-a menţionat în mod explicit posibilitatea organelor de inspecţie fiscală de a întocmi Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală şi pe perioada unei acţiuni de inspecţie fiscală/control. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecţie fiscală conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea inspecţiei fiscale numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale.
În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”, ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 2016.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanelor fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aprobarea unor formulare

Potrivit art.180 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art.155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.
Această.categorie de persoane are obligația să depună, odată cu solicitarea de înregistrare în categoria persoanelor fizice care nu realizează venituri și o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată. Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face de organul fiscal competent prin decizie de impunere.
Conform art.180 alin.(2) din același act normativ, contribuţia se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care persoanele sunt încadrate în această categorie.
Totodată, art.180 alin.(3) din Codul fiscal stabilește că, pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.  Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

De asemenea, potrivit art.183 din Codul fiscal, persoanele prevăzute la art.180 care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art.155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare, este necesară elaborarea unei Proceduri privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a formularelor necesare pentru administrarea acestei categorii de contribuabili.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA


 

COMUNICAT DE PRESA

 

Proiect de Ordin privind condiţiile de solicitare şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (acte normative care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016), este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actelor normative anterior menţionate.

Astfel, având în vedere prevederile art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile de solicitare şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

Principalele modificări vizează:
·        introducerea unor praguri de semnificaţie, pentru tranzacţiile derulate între persoanele afiliate dincolo de care devine obligatorie întocmirea dosarului preţurilor de transfer;
·        actualizarea cerinţelor privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer urmare modificărilor aduse la Capitolul V – Documentaţia preţurilor de transfer din cadrul Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi completările ulterioare;
·        modificarea procedurii de efectuare a ajustării/estimării preţurilor de transfer configurate de tendinţa centrală a pieţei;
·        abrogarea prevederilor ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer.
r

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

 

Ref: 1. Acțiunea de  control din weekend-ul 18 – 20.12

 1. Rezultateleverificãrilor în domeniulcarne si produse din carne, în cadrul  acțiunii din weekend- ul 18 – 20.12
 2. În perioada 18 – 20.12.2015, separat de operațiunea “Cristal”, au fost efectuate actiuni de control la 412 contribuabili, fiind implicati aproximativ 588 inspectori antifraudã, urmarea actiunilor respective fiind:

–  aplicarea a 514 amenzi contraventionale în valoare totalã de 1.933.428 lei

confiscãri de numerar si bunuri, valoarea estimatã a acestora fiind de 107.030 lei

 

 1. Dintre cei 412 contribuabili verificați, 260 activau în domeniul carne și produse de carne. În cazul acestora, rezultatele sunt urmãtoarele:

–  347 amenzi contravenționale în valoare toatalã de 1.335.428 lei

– confiscãri de numerar si bunuri, valoarea estimatã a acestora fiind de 63.594 lei

SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

 
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul
Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice”, după cum urmează:
– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. Drept urmare, pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe suplimentare de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind termenele scadente, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale accesorii datorate.
– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcursul inspecţiei fiscale organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte un alt raport de inspecţie fiscală, emiterea acestei decizii provizorii fiind menţionată în raportul de inspecţie fiscală.
– potrivit art. 181 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, organele de inspecţie fiscală stabilesc aplicarea sau, după caz, neaplicarea penalităţii de nedeclarare.
În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice, ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 2016.

       

 
*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95,  ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală pot utiliza, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil/plătitor, persoană fizică, deciziile de impunere (prevăzute la art. 131 alin. 4), pentru diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare.
Prezentul proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice are în anexe modelul, conţinutul şi caracteristicile de tipărire următoarelor formulare:
– formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”
– formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”.

Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul formularelor de mai sus, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.
– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, ca urmare deciziile de impunere emise la finalizarea inspecţiei fiscale cuprind numai diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare, fără calculul obligaţiilor fiscale accesorii. Ca urmare, aceste decizii vor avea ca anexă o situaţie privind termenul scadent al diferenţelor de obligaţii fiscale principale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în care vor fi stabilite, pentru fiecare obligaţie fiscală principală, în baza prevederilor art. 154 şi 155 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, componenţa debitelor suplimentare si termenele scadente aferente acestora, prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care le reglementează, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, de către organul fiscal de administrare competent.
– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcusul inspecţiei fiscale  organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală verificată. Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare.             Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ şi se regularizează în formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice” şi în formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”.

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de  Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice, ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 2016.

   
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ
    
Referitor  
1. probleme întâmpinate în executarea sentințelor penale – valorificarea bunurilor  confiscate în cazul ICA
2. operaționalizarea Direcției Executări Silite Cazuri Speciale din ANAF

 1. Probleme întâmpinate în executarea sentințelor penale – valorificarea bunurilor confiscate în cazul ICA

  Considerații generale

  În luna aprilie a.c., ANAF a prezentat un raport oficial care reliefează faptul că recuperarea prejudiciilor este îngreunată în cea mai mare parte din cauze independente de ANAF.

  Exemple:
  ·    instanțele comunică cu întârziere de până la 4 ani hotărârile penale rămase definitive
  ·        sunt în curs formalităţile legale de partaj /iesire din indiviziune forţată
  ·        persoanele fizice de la care trebuie recuperat prejudiciul nu deţin bunuri sau venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate
  ·        neinstituirea de sechestre de către organele de cercetare penală în cursul urmării penale

  În plus, ANAF a atras atenția asupra gradului extrem de mare de încărcare a unei instituții care are ca principal obiect de activitate colectarea și administrarea veniturilor datorate bugetului de stat, prin prisma celor patru bugete administrate de ANAF.

  Printre sarcinile suplimentare, amintim aici:

  1. sarcina de colectare a creanţele bugetare rezultate din  utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

  2. sarcina  de colectare a creanţelor de la contribuabilii care nu au respectat condiţiile impuse prin programele în temeiul cărora li s-au acordat facilităţi cum ar fi : programul „Prima casă”, programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, programului de „stimulare a cumpărării de autoturisme noi”, etc

  3. sarcina de a recupera prin procedura de executare silită sancţiunile contravenţionale stabilite de către diverse instituţii care se fac venit la bugetul de stat, cum ar fi :

  –        Consiliul Concurenţei
  –        Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale
  –        Inspectoratul Teritorial de Muncă
  –        Inspectoratul de Stat in Constructii
  –        Agenţia Naționala pentru Protecţia Consumatorilor
  –        Organele abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne
  –        Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanătoare, etc.

  Considerăm că, atât din punctul de vedere al cuantumului prejudiciului, cât și al interesului manifestat de mass-media și publicul larg, cazul ICA este reprezentativ și edificator în ce privește informarea corectă a opiniei publice legată de responsabilitatea ANAF în cazul executării
  sentințelor penale.

  Cazul ICA

  Din aspectele prezentate în continuare, reiese fără dubii faptul că valorificarea bunurilor sechestrate în dosarul ICA este îngreunată din cauze care sunt  independente de competențele ANAF, conferite de actualul cadrul legislativ.

  În ce privește atribuțiile ANAF, menționăm că acestea au fost îndeplinite în totalitate (intabulare, inventariere, evaluare), bunurile fiind disponibile pentru valorificare.

  Cu toate acestea, vă prezentăm situația reală și problemele legate de valorificarea bunurilor confiscate în dosarul ICA, cu mențiunea că nu contestăm și nu comentăm dreptul la justiție al părților implicate și nici deciziile instanțelor, fiind vorba doar de informarea onestă a opiniei publice, prin intermediul mass-media, cu privire la o temă actuală și problematică care privește ANAF.

  1. Prin sentința 888/08.08.2014, pe lângă alte bunuri, au fost confiscate următoarele 4 bunuri imobile:
  –        terenul 29.220 mp (din str. Gârlei 1D)
  –        imobilul unde funcționează postul de televiziune Antena 3 (Șos. București-Ploiești nr. 25-27)
  –        teren 4.457 mp+clădire P+3 (str. Gârlei 1B)
  –        teren 3.000 mp+clădire P+8 (str. Gârlei 1B) – sediul Grivco

  2. Acestea NU sunt scoase la licitație în prezent întrucât există litigii în curs care vizează aceste bunuri imobile, litigii care au fost notate ca sarcini în cartea funciară.

  3. Aceste litigii sunt rezultatul acțiunilor demarate în instanță de către SC Antena 3 SA, SC Antena Grup SA, Grupul Industrial Voiculescu și compania SC Grivco SA.

  4. Subiectul litigiilor îl constituie atât recunoașterea contractelor de închiriere dintre reclamanți și foștii proprietari și, implicit, a dreptului de preemțiune (prioritate la cumpărare) al chiriașilor la achiziționarea imobilelor, cât și legalitatea intabulării dreptului de proprietate înscris pe numele statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

  5. De exemplu, în dosarul nr.17616/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti secția a IV-a civila, Societatea Antena TV Group SA a solicitat constatarea valabilității contractului de închiriere încheiat cu Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA și a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului situat în Șoseaua București-Ploiești, nr. 25-27, sector 1.

  Prin sentința civila nr. 1299/04.11.2015,Tribunalul București secția a IV-A civila, a admis acțiunea, respectiv a constatat valabilitatea la data de 08.08.2014 a contractului de închiriere încheiat la 01.09.2007 între Antena TV Group S.A, și S.C. Compania de Cercetari Aplicative și Investitți S.A , astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.1/27.03.2009, Actul Adițional nr. 2/01.08.2011, Actul Adițional nr. 2 bis /31.08.2012 și actul adițional nr. 3 /09.10.1012. Instanța a constatat dreptul de preemțiune al reclamantei la cumpararea imobilului ce reprezintă spațiul închiriat potrivit contractului de închiriere menționat, la prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, potrvit art. 22 alin. 8 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007.

  Menționăm că ANAF a formulat cale de atac împotriva acestei decizii.

  6. Elocventă pentru înțelegerea problemelor cu care ANAF se confruntă în valorificare este și situația care vizează terenul de 3.000 mp+clădire P+8 (str. Gârlei 1B) – sediul Grivco (dosar 36368/3/2015). După ce plângerea reclamanților a fost respinsă, aceștia au continuat demersurile în instanța, iar în luna octombrie au introdus noi acțiuni, înregistrându-le în cartea funciară în 23.10.2015.

  7. În ceea ce privește dosarul 61665/299/2014 (terenul 29.220 mp din str. Gârlei 1D), cât și dosarul 61666/299/2014 (teren 4.457 mp+clădire P+3 din str. Gârlei 1B), acestea au ca obiect reclamarea nelegalității intabulării a dreptului de proprietate înscris pe numele statului român. În aceste dosare instanța de fond a respins acțiunea reclamanților, aceștia având drept de a exercita cale de atac împotriva sentinței judecătorești în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea le-a fost comunicată. Subliniem faptul că, până la acestă dată, instanța NU a comunicat ANAF motivarea sentințelor pronunțate în luna iunie a.c.

  8. Toate litigiile amintite au fost înscrise ca sarcină de reclamanții din dosare în cartea funciară, înscriere contestată de instituția noastră.

  9. Potrivit legislației în vigoare, ANAF poate scoate la licitație imobilele menționate la pct. 2, asumându-și însă riscul de a nu primi nicio ofertă, în condițiile în care probabilitatea ca un potențial cumpărător/i să-și asume achizițonarea unor imobile de valoare ridicată cu sarcini  este extrem de scăzută. Menționăm faptul că scoaterea la licitație publică având ca rezultat nevânzarea imobilelor, din cauza lipsei ofertanților, conduce automat la diminuarea prețului de vânzare cu 25%, la fiecare licitație.

  În cazul în care s-ar iniția procedurile de valorificare, cu reducerea succesivă a prețului de vânzare (potrivit legii), există riscul real al valorificării în ultima etapă la un preț cu mult sub cel din rapoartele de evaluare.

  Din acest motiv, ANAF apreciază că, până la soluționarea tuturor litigiilor, nu este oportună scoaterea la vânzare a bunurilor imobile, având în vedere că interesul ANAF este de a obține pentru statul român o sumă cât mare.

  2. Operaționalizarea Direcției Executări Silite Cazuri Speciale din ANAF

  Considerații generale

În vederea remedierii propriilor deficiențe din cadrul activității privind executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele penale, începând cu 18.11.2015, a fost înființată „Direcția executări silite cazuri speciale”,  urmând a fi operaționalizată efectiv de la 01.01.2016.

Principalul obiect de activitate îl constituie punerea în executare a hotărârilor judecătorești din dosarele cu cazuistică penală.

 Detalii legate de funcționarea Direcției executări silite cazuri speciale

 1. Direcţia executări silite cazuri speciale are ca obiect de activitate coordonarea și monitorizarea activității de executare silită a sumelor cuvenite bugetului general consolidat al statului, precum și a bunurilor sechestrate sau confiscate,  dispuse prin:
 • hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în materie penală
 • hotărâri judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote părți dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egală cu valoarea bunului dobândit nejustificat
 • ordine ale ministrului finanțelor publice de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, ce fac obiectul sancțiunilor internaționale, potrivit legii
 • alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere, sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătorești definitive, cele prin care se stabilește cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum și cele prin care se stabilește suma reprezentând diferența de preț și\sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului
 1. Vor exista 8 servicii teritoriale la nivelul direcțiilor regionale și o structura de coordonare în cadrul aparatului central. În acestă structură își desfașoară activitatea atât funcționari cu experiență în activitatea de urmărire penală (inclusiv institutire sechestre) detașați din cadrul MAI, cât și specialiști în executare silită din cadrul ANAF.
 2. Angajații direcției centrale și ai serviciilor regionale vor fi dotați cu uniforme și autoturisme inscripționate.
 3. Până la 31.12.2015 aplicația informatică, dezvoltată cu reurse proprii, pentru monitorizeazarea hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală va fi încarcată cu toate datele preluate din înscrisurile tranmise de din instanțe, precum și din rapoartele stadiul executării silite al fiecărui caz în parte (ex: popriri, sechestre, sume valorificate).
 4. Precizăm că, pentru evitarea inadvertențelor în explicitarea considerentelor și a dispozitivelor hotărârilor judecătorești de pus în aplicare, se va solicita asistența permanentă prin detașare de personal calificat din cadrul parchetelor, în toate cazurile semnificative din punctul de vedere al valorii prejudiciului.

Avand în vedere aceste impedimente cu care se confrunta ANAF în executarea sentințelor penale apreciem că se impune modificarea legislației și crearea unui cadru legislativ care să ușureze punerea în executare și, implicit, recuperarea prejudiciilor cauzate prin acte și fapte penale.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


 

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 10.11.2015, inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră
Halmeu au confiscat 9 960 bucăţi ţigarete diverse mărci şi au reţinut două
autoturisme până la plata amenzii.

În data de 10.11.2015, orele 16:00 s-a prezentat la intrarea în ţară autoturismul
marca Volkswagen Transporter înmatriculat în România. În urma controlului vamal sau
găsit ascunse şi nedeclarate în sistemul de încălzire din podeaua autoturismului
360 fire ţigarete diverse mărci.

Se menţionează că întreaga cantitate de ţigarete a fost reţinută în vederea
confiscării iar autoturismul a fost reţinut până la plata amenzii, aplicându-se totodată
şi o amendă contravenţională în valoare de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile
art. 653, alin.2, din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat
prin H.G. 707/2006 ( cu modificările si completările ulterioare).
Numărul de identificare din aplicaţia ADIS este A10933.

În data de 10.11.2015, orele 21:00 s-a prezentat la intrarea în ţară autoturismul
marca Ford Transit înmatriculat în România. În urma controlului vamal s-au găsit
ascunse şi nedeclarate în pereţii laterali, bord, uşa glisantă şi plafoniera
autoturismului 9 600 fire tigarete marca Jin Ling netimbrate.

Se menţionează că întreaga cantitate de ţigarete a fost reţinută în vederea
confiscării iar autoturismul a fost reţinut până la plata amenzii, aplicându-se totodată
şi o amendă contravenţională în valoare de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile
art. 653, alin.2, din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat
prin H.G. 707/2006 ( cu modificările si completările ulterioare).

Sursa:

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Vamilor
Str. Matei Millo, nr. 13
Bucuresti, sector 1, Cod postal: 01 01 44
-mail: vama@customs.ro
Telefon: 021 315 58 58
Fax: 021 313 82 51
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

„  Impozitarea veniturilor  din drepturi de proprietate intelectuală  în anul  2016 „

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227/ 2015 , modificată prin O.U.G. nr. 50/2015 în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

           

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68 din Legea nr. 227/2015.

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă,  au şi obligaţiile de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite. Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.În acest caz, persoana fizicã va depune declaraţia privind venitul realizat pânã la data de 25 mai inclusiv  a anului urmãtor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi s-a făcut reţinerea la sursă de plătitorul de venit în cotă de 10% pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final în cotă de 16%. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit prevederilor titlului V-Contribuţii sociale obligatorii din Legea nr.227/2015. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Dacã se opteazã pentru impozit final de 16%, contribuabilii-persoane fizice nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul urmãtor celui în care realizeazã venitul.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective potrivit regulilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 227/2015.

Pentru persoanele menţionate la alineatul de mai sus, obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale asupra diferenţei rezultate dintre venitul brut si cota deductibilă de 40%, se reţin şi se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligaţii finale. Încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă de 40%.

Au obligaţia de a efectua plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate  plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,  impozitate în regim de reţinere la sursă

Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut , în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art.155 alin. (1), lit. a) – d), g), i) – l) – cum sunt : venituri din salarii, din pensii, activităţi independente cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj , creşterea copilului, inclusiv indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale  etc.”                                             

 Gligor GAVRIs, Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

ANAF pune la dispozitia contribuabililor doua noi ghiduri: Ghidurile privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente pentru contribuabilii persoane fizice si juridice
Pentru a oferi informaţii de calitate contribuabililor şi pentru a ne asigura că aceștia își pot îndeplini facil obligaţiile fiscale ce le revin, au fost publicate pe site-ul ANAF la Secțiunea Ghiduri :
Ghidul privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili persoane fizice
                                                 şi
        Ghidul privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili persoane juridice .

Ghidurile se adresează atât contribuabililor, cât și unităților fiscale, în vederea îndrumării acestora și aplicării unitare a prevederilor legislației în vigoare. și cuprind documentaţia necesară în vederea soluționării celor mai frecvente solicitări ale contribuabililor: persoane juridice, persoane fizice, persoane fizice autorizate (comercianți), persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum și asocierile și alte entități fără personalitate juridică.

Informaţii detaliate se pot obţine:
–        accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro;
–        telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
–        la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


 
COMUNICAT DE PRESĂ
        Ref: rezultate operațiunea “Cristal”

        Vă prezentăm mai jos rezultatele actualizate până pe 05.11.2015, obținute în cadrul Operațiunii “Cristal”:

        Rezultate Operațiunea “Cristal”
        19.10 (lansare operațiune) – 05.11

·        Număr contribuabili verificați – 2.180
·        Valoare amenzi – 13.954.420 lei
·        Confiscări (bunuri și numerar) – 4.760. 976 lei
·        Măsuri asigurătorii – 1.173.882 lei
·        Suspendare activitate pentru nedotare/neutilizare case de marcat (în cazul celor care ofereau servicii catering/restaurant în interiorul centrelor en-gros) – 34
·        Interzicere activitate (a uneia din activitățile de comerț en-gros și en-detail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal) – 124
·        Număr contribuabili invitați la sediu pentru verificări amănunțite – 409
·        Sesizări penale – 2

        Rezultate verificări Dragonul Roșu (Operațiunea “Cristal”)
        26.10 – 05.11

·        Număr contribuabili verificați – 331
·        Valoare amenzi – 3.880.345 lei
·        Confiscări (bunuri și numerar) – 1.751.169 lei
·        Suspendare activitate pentru nedotare/neutilizare case de marcat (în cazul celor care ofereau servicii catering/restaurant în interiorul centrelor en-gros) – 3
·        Interzicere activitate (a uneia din activitățile de comerț en-gros și en-detail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal) – 5
·        Unități sigiilate (motive sigilare: au fugit în timpul controlului/nu au prezentat situația stocurilor sau documentele de proveniență a mărfurilor) – 185

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ
2 800 bucăţi ţigarete marca Rothmans cu timbru ucrainean au fost
reţinute în vederea confiscării şi un autoturism a fost reţinut până la plata
amenzii de inspectorii vamali de la B.V.F. Halmeu

În data de 02.10.2015, orele 17:30 s-a prezentat la intrarea în ţară
autoturismul marca Mercedes E300 înmatriculat în Ungaria. În urma efectuării
controlului vamal, pe baza analizei de risc, lucrătorii vamali aflati în exercitarea
atribuţiilor prevăzute de lege, au descoperit ascunse şi nedeclarate în bordul
autoturismului cantitatea de 2 800 fire ţigarete marca Rothmans cu timbru
ucrainean.Menţionăm că întreaga cantitate de ţigarete a fost reţinută în vederea
confiscării iar autoturismul a fost reţinut până la plata amenzii, aplicându-se totodată
şi o amendă contravenţională în valoare de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile
art. 653, alin.2, din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat
prin H.G. 707/2006 (cu modificările si completările ulterioare).

 

Sursa:

Ministerul Finanţelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direcţia Generală a Vămilor

Adresa: Str. Matei Millo, nr.13
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021 315 58 58
Fax: 021 313 82 51
e-mail: vama@customs.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ