Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "new york"

Seminarul European Union Procurement Forum (EUPF) profilat pe achiziții ONU, New York, 27-28 aprilie 2020


Seminarul European Union Procurement Forum (EUPF) profilat pe achiziții ONU, New York, 27-28 aprilie 2020

 

În perioada 27-28 aprilie 2020 urmează să se desfășoare la New York, în organizarea European Union Procurement Forum (EUPF), cea de XVII-a ediție anuală a Seminarului pe tema achizițiilor ONU. Evenimentul se adresează oficialilor guvernamentali și companiilor din țările membre ale Uniunii Europene interesate de procedurile de achiziții ONU vizând, anual, pe ansamblul entităților ONU și al misiunilor în teren, un volum de peste 18 miliarde dolari (18,6 miliarde în 2017), constând în bunuri, servicii și lucrări de construcții-montaj.

Locul de desfășurare, ales după negocieri purtate de către consiliul de conducere al EUPF, este Bohemian National Hall (unde se află și Consulatul General al Republicii Cehe la New York), cel care a găzduit, de altfel, majoritatea edițiilor anterioare ale Seminarului.

Organizatorul Seminarului, EUPF (organizație non-profit cu sediul la New York și având ca membri diplomați-fie din partea Misiunilor Permanente la ONU, fie din partea Consulatelor Generale la New York-ale țărilor membre) va invita, pentru susținerea de prezentări generale și specifice, precum și pentru întâlniri directe, oficiali pe linie de achiziții de la compartimentele aflate la sediul ONU din New York, precum și de la alte birouri, entități, agenții și misiuni în teren ale ONU din întreaga lume. Aspectele financiare, de logistică și detaliile organizatorice au fost contractate pe baze concurențiale cu firme de specialitate (PR) din zona New York, pentru ediția din 2020 (ca și pentru cele din 2018 și 2019) agentul de implementare desemnat fiind compania Boruta Consulting. Aceasta din urmă va răspunde, între altele, și de mediatizarea evenimentului în statele membre UE.

Fiecare ediție a Seminarului include o sesiune generală, sesiuni specifice pe tematici de interes (diferite de la an la an, funcție de modificările în prioritățile de achiziții ONU și în cele ale firmelor furnizoare ONU din țările membre UE), precum și-pentru un număr limitat de companii, selectate printr-o procedură specifică-scurte întâlniri (max. 20 de minute) one on one cu oficiali responsabili cu derularea de achiziții ai diverselor entități, agenții și misiuni în teren ale ONU. Începând din 2017 s-a instituit și posibilitatea organizării de întâlniri directe-B2B-între companiile participante din țările membre UE, creindu-se, astfel, oportunitatea mai bunei cunoașteri a expertizei și capabilităților fiecăreia dintre ele-mai ales de la cele cu contracte de achiziții ONU la activ-precum și a împărtășirii experienței trecute în activități desfășurate în cadrul sistemului de achiziții ONU. Și la ediția din 2020 acest gen de întâlniri (B2B) va fi parte din agenda oficială a evenimentului, urmare a solicitărilor primite din partea participanților, după edițiile anterioare ale Seminarului. Un avantaj al acestor întâlniri este și acela că pot constitui nucleul unor relații de participare, împreună, la procedurile de achiziții, inclusiv prin subcontractare, în cazul în care companiile apreciază o astfel de strategie ca având mai multe șanse de succes. Întâlnirile vor fi programate, pe bază de solicitare, profil și disponibilitate.

Între entitățile ONU ai căror reprezentanți le-au fost transmise invitații de participare la Seminarul din 2020 se numără:

 • Secretariatul General al ONU.
 • Delegația Uniunii Europene la ONU.
 • UN Procurement Division (UN/PD, respectiv Divizia de achiziții centralizate, aparținând, în noua organigramă, de UN Department of Operational Support–UNDOS).
 • UN Development Programme (UNDP-sau PNUD în limba română, respectiv Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare).
 • UN International Children’s Emergency Fund (UNICEF-Fondul Internațional de urgență al ONU pentru Copii).
 • UN Office for Project Services (UNOPS-brațul operațional al ONU dedicat implementării proiectelor entităților aparținătoare ONU, guvernelor și altor parteneri din întreaga lume).
 • Department of Field Support/Logistics Support Division (DFS/LSD-Divizia de suport logistic din cadrul Departamentului de Sprijin al Misiunilor în Teren);
 • World Bank.

După o primă întâlnire avută deja cu noua conducere a UN/PD, respectiv cu d-ra director Neris M. Baez Garcia de Mazzora (cea care l-a înlocuit pe Dmitri Dovgopoly), s-a agreat ca sectoarele de interes care vor face obiectul unor sesiuni speciale la ediția 2020 să fie următoarele: (I) construcții, (II) energie (soluții „la cheie” pentru aprovizionarea cu carburant), (III) echipamente medicale (consumabile precum seringi, în cantități mari, nu produse farmaceutice), (IV) soluții inovative IT și inteligența artificială (pentru servicii de traducere), dar și securitate cibernetică, (V) soluții pentru conservarea mediului, managementul resurselor de apă și a deșeurilor), (VI) alimente (rații alimentare complete, între 2-6 mii calorii/zi/persoană) și (VII) servicii de aviație (transport integral, de la origine la destinația finală cea mai apropiată de beneficiar-acest din urmă punct fiind inclus la solicitarea expresă a conducerii UN/PD, având în vedere necesitatea implicării concurențiale a marilor companii aeriene din vestul Europei într-o zonă de prestări servicii dominată, de ceva timp, de furnizorii ruși și ucrainieni).

Participarea reprezentanților companiilor europene la Seminar se face printr-o procedură ce implică (1) depunerea online (pe site-ul EUPF http://eupf.org/) la fereastra specială alocată înregistrării) a unei cereri de înregistare-cu furnizarea a o serie de date privind activitatea firmei/instituției, specificarea domeniilor de achiziții de interes și solicitarea de întâlniri directe cu oficiali ONU pe linie de achiziții și de întâlniri B2B, precum și a unei prezentări a companiei/instituției (2) acceptarea cererii de către EUPF, în consultare cu entitățile ONU pe achiziții implicate-funcție de profilul de activitate, experiență, nivel de interes (și, ca noutate, la ediția din 2020, prin consultarea membrului EUPF reprezentând țara sediului companiei-mamă, având în vedere că nu se acceptă subsidiare sau reprezentanțe în alte țări ale unor multinaționale), (3) confirmarea de către EUPF a acceptării participării, prin e-mail, cu comunicarea datelor de efectuare a plății și a întâlnirilor directe-în măsura în care acestea se pot planifica și desfășura, funcție de interes, spațiu disponibil și bugetul de timp și (4) confirmarea înregistrării și a întâlnirilor directe, după ce compania a fost de acord cu numărul și coordonatele de desfășurare a acestor întâlniri directe și a efectuat plata taxei de înregistrare în termenul alocat efectuării acestei plăți, conform instrucțiunilor primite prin e-mail-ul de confirmare din partea EUPF.

În cazul în care compania renunță la participare, deoarece nu este mulțumită de întâlnirile confirmate, există un termen în care ea poate face aceasta doar cu suportarea costurilor de procesare, fără penalizare, după care renunțarea se face cu penalizare.

În cazul în care compania acceptată nu plătește la timp, sau nu mai dorește să participe, locul ei este ocupat imediat de o altă companie aflată pe o listă de așteptare, iar până la o anumită dată-limită va fi restituită taxa de participare (minus penalizarea și costurile de procesare).

De asemenea, există o dată limită după care companiile care doresc să se înregistreze nu mai sunt eligibile pentru organizarea de întâlniri one on one (impusă fiind de timpul necesar organizării și confirmării întâlnirilor one on one, precum și de bugetul de timp și spațiu limitat pentru desfășurarea acestora. În plus, în cazul în care se dorește o modificare a programului de întâlniri, și aceasta se poate face numai până la o anumită dată.

Pentru mai buna familiarizare a firmelor interesate cu sistemul de achiziții ONU și cu scopul și agenda Seminarului se vor organiza webinarii (3), pe perioada în care firmele pot opta pentru întâlnirile one on one cu oficiali ONU pe problematica achizițiilor.

Procedura de înregistrare va începe pe data de 6 ianuarie 2020 la ora 9 dimineața (ora locală la New York, respectiv GMT-5) și se încheie (păstrând eligibilitatea pentru întâlniri one on one) pe 28 februarie. Companiile care se înregistrează în perioada 6-31 ianuarie (dar nu mai mult de 35, în total) au dreptul la o taxă de participare promoțională “early bird” de 850 dolari/persoană, pentru max. 3 persoane pe companie (taxă care nu acoperă decât participarea la Seminar, transportul și cazarea fiind în sarcina participanților). După expirarea perioadei (sau numărului maxim) pentru taxa de participare promoțională, taxa va fi de 975 de dolari/persoană.

Mai jos prezentăm, sintetic, graficul activităților privind înregistrarea și pregătirea desfășurării Seminarului din 2020:

 

Data Activitatea
6 ian. 2020 Începe înregistrarea participanților
13 ian. 2020 Invitarea altor entități ONU (invitațiile la SG și UN/PD s-au transmis pe 6 decembrie 2019)
22 ian. 2020 Primul webinar (dată tentativă)
31 ian. 2020 Sfârșitul perioadei de discount early bird (sau mai devereme, dacă au fost înregistrați 35 de participanți plătiți)
5 feb. 2020 Al doilea webinar (data tentativă)
7 feb. 2020 Sfârșitul perioadei de aplicare a limitei de țară (max. 5 companii)
19 feb.2020 Al treile webinar (data tentativă)
28 feb. 2020 Încheierea perioadei de înregistrare pentru întâlnirile 1on1 (decizia de a merge/renunța)
6 mar. 2020 Sfârșitul perioadei de feedback din partea entităților ONU cu privire la profilul companiilor și disponibilitate; informarea companiilor cu privire la feedback-ul entităților ONU; ultima zi de acceptare a întâlnirilor între companiile înregistrate (B2B)
31 mar. 2020 Data limită pentru companii pentru a renunța la participare datorită lipsei întâlnirilor (one on one sau B2B), începerea planificării întâlnirilor one on one
10 apr. 2020 Informarea oficialilor ONU cu privire la programul lor
17 apr. 2020 Data ultimă la care se pot solicita modificări de program de către reprez. ONU
20 apr. 2020 Informarea companiilor asupra programului complet de întâlniri
27-28 apr. 2020 Al XVII-lea Seminar anual de achiziții ONU-UE

 

Mai multe detalii privind participarea la Seminar-inclusiv, pentru documentare, broșura ediției 2019-se pot obține accesând pagina web (http://eupf.org/).

 

Sursa:

Consulatul General al României la New York

Biroul de Promovare Comercial-Economică

200 East 38th Street New York NY 10016

Tel. 212-681-1988

Email: chivel.porumb@romconsny.org

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Seminarul European Union Procurement Forum (EUPF) profilat pe achiziții ONU, New York, 27-28 aprilie 2020

Seminar EUPF pe tema achizitiilor ONU, New York, 29 februarie – 1 martie 2016


Seminar EUPF pe tema achizitiilor ONU, New York, 29 februarie – 1 martie 2016

In perioada 29 februarie-1 martie 2016 se va desfășura la New York, la Bohemian National Hall, cea de-a XIII-a ediție a Seminarului EUPF (European Procurement Forum), pe tema achizițiilor ONU, la care sunt invitate să participe companii, precum și reprezentanți guvernamentali, exclusiv din țările membre ale Uniunii Europene.

Descărcați aici: Brochure EUPF 2016-Nov. 18  broșura Seminarului, în limba engleză. Broșura conține o serie de detalii privind Seminarul, programul acestuia, taxele de participare etc. Înscrierile au început deja pe data de 16 noiembrie a.c.și se vor încheia pe data de 15 ianuarie 2016.

De asemenea, regăsiți graficul etapelor de înregistrare și pregătire a desfășurării Seminarului.

Față de edițiile precedente, pe baza experienței dobândite, în timp, de organizatori, cea din 2016 vine cu o serie de noutăți, pe care le supunem atenției Dvs. în cele ce urmează:

 • Perioada de desfășurare a Seminarului, la finele lunii februarie-începutul lunii martie, prezintă avantajul unor costuri de cazare mai reduse, în comparație cu lunile aprilie-mai (la care s-au desfășurat edițiile precedente). Din acest motiv înregistrarea a început mult mai devreme decât în anii precedenți, imediat după aprobarea prospectului, respectiv pe 16 noiembrie a.c., data la care BPCE New York a postat, pe Portalul de Comerț, anunțul privind evenimentul. broșura evenimentului, calendarul fazelor pregătitoare și datele de contactate ale organizatorilor (http://www.portaldecomert.ro/Evenimente-viitoare-EventsDetails-20028.htm).
 • Seminarul este concentrat pe perioada a numai 2 zile (în loc de 3), ceea ce permite, de asemenea, economii la costurile cu deplasarea (pe care le suportă, în totalitate, companiile trimițătoare).
 • Primele 35 de companii ce se vor înregistra pentru Seminar, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2015, beneficiază de o taxă de înregistrare mai redusă („early bird”), respectiv de 857 USD/persoană.
 • După atingerea acestui număr, sau a datei de 15 decembrie, taxa de participare este cea normală, de 975 USD/persoană, pentru prima persoană participantă din partea fiecărei companii.
 • Pentru cea de-a doua persoană (tot în cazul companiilor), taxa de participare, valabilă pe întreaga perioadă de înregistrare, este de 775 USD. Din cauza spațiului limitat, nu sunt admise mai mult de două persoane/companie.
 • Taxa de înscriere (valabilă pentru toată perioada) pentru reprezentanți guvernamentali și ai camerelor de comerț este de 775 USD/persoană. Spre deosebire de reprezentanții companiilor (primelor 100 înregistrate până la 15 ianuarie 2016) acești reprezentanți guvernamentali și ai camerelor de comerț nu pot solicita întâlniri one-on-one cu oficialii pe achiziții ONU. Numărul lor este limitat la 2 persoane /țară.
 • Numărul total de companii care se pot înscrie este de 150, din care numai primele 100 înscrise vor putea beneficia de întâlniri one-on-one cu diferiții oficiali de achiziții ONU, dar nu mai tîrziu de 15 ianuarie (ca dată de înregistrare confirmată).
 • Procedura de înregistrare se va finaliza în jurul datei de 10 februarie (în ipoteza completării numărului de 150 de companii acceptate și cu taxa de participare plătită).
 • Nu se mai aplică rezervarea pe bază de cotă de țară (15), care era în vigoare, la edițiile precedente, în prima fază a înregistrării, ceea ce înseamnă că fiecare țară poate avea atâtea companii câte reușesc să se înregistreze (și să plătească taxele de participare), pe principiul „primul venit-primul servit”.
 • Perioada în care companiile pot solicita și sunt eligibile pentru întâlniri one-on-one (cu oficialii diferitelor entități ale ONU care au activități semnificative de achiziții) se termină pe data de 15 ianuarie (pentru a putea oferi organizatorilor timpul necesar demersurilor la oficialii ONU în cauză și programării întâlnirilor one-on-one).
 • În cazul în care o companie înregistrată primește confirmarea pentru o întâlnire one-on-one, nu mai poate invoca acest motiv pentru a renunța și a primi înapoi contravaloarea taxei minus o taxă administrativă a organizatorului (în perioada în care acest lucru este posibil); anterior, renunțarea se putea face dacă nu se confirmau cele 2-3 ântâlniri one-on-one solicitate de companie.
 • Camerele de Comerț, în cazul în care se vor înregistra ca și organizații guvernamentale, vor plăti taxa de participare, fără însă a beneficia de posibilitatea întâlnirilor one-on-one.
 • Inregistrarea nu este considerată încheiată până ce nu se plătesc integral taxele de participare. Detalii procedurii și plății vor fi furnizate într-un e-mail, prin care organizatorii confirmă companiei candidate eligibilitatea de a participa la Seminar (respectiv compatibilitatea profilului companiei cu cel al Seminarului și cu activitățile concrete de achiziții ale ONU).
 • Pentru familiarizarea companiilor înregistrate cu problematica Seminarului, se vor organiza trei webinarii, primul în data de 9 decembrie 2015, a doilea în 10 ianuarie 2016, iar cel de-al treilea în 30 ianuarie 2016.
 • La înregistrare, funcție de profilul și de intereselor lor față de sistemul de achiziții ONU, companiile vor menționa 2-3 sectoare prioritare de achiziții (din cele listate în programul Seminarului, care se va finaliza după ce se încheie discuțiile cu agențiile, fondurile, departamentele, programele și misiunile în teren ale ONU, invitate să participe), funcție de care se va corela participarea lor la sesiunile specializate, cu întâlnirile one-on-one, astfel încât, pe cât posibil, să nu se suprapună.
 • Se recomandă companiilor, la înregistrare, sau pe parcursul perioadei de înregistrare cât timp organizatorii acceptă (până cel târziu 15 ianuarie 2016), să furnizeze un profil al companiei cât mai pragmatic și orientat spre afaceri, pentru că oficialii ONU, atunci când acceptă și selectează companiile cu care se vor întâlni pe profilul lor de achiziții, au foarte puțin timp al dispoziție (ca să mai citească și detalii neesențiale). Se recomandă, de exemplu, să se evite, pe cât posibil, prezentările istoricului și tradiției companiei, pentru că, efectiv, acestea nu constituie argumente în selectarea sau respingerea unei întâlniri one-on-one.
 • Bazat pe solicitările primite în anii anteriori, un accent deosebit se va pune, de această dată, și pe întâlnirile B2B (cu alte companii înregistrate la seminar, de profil asemănător).
 • Organizatorii, respectiv EUPF și New Amsterdam Trade and Consultancy (NATC) vor mediatiza și direct, către companii și instituții, evenimentul, în special în țări unde participarea anterioară a fost nesemnificativă, pentru că se dorește ca participarea să se extindă la cât mai multe țări și la cat mai diverse companii, inclusiv IMM-uri.
 • Companiilor înregistrate, precum și reprezentanților guvernamentali și ai camerelor de comerț li se vor transmite, săptămânal, informațiile actualizate legate de Seminar.
 • De asemenea, celor înregistrați le va fi comunicată de către organizatori termenele la care pot renunța la participare, precum și în ce condiții.
 • Toate informațiile necesare participanților pot fi obținute accesând pagina web a semiarului http://eupf.org/eu/static/eupf-index.html .
 • Recomandarea noastră, bazată pe experiența ultimelor ediții, este ca, în cazul înregistrării pentru Seminar (precum și în cel al înregistrării în bazele de date ale furnizorilor ONU), să se precizeze la contact o adresă de e-mail nepersonalizată, care să fie accesată zilnic, pentru a primi și răspunde imediat comunicărilor urgente.

 

CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI LA NEW YORK

Sursa:

 Dr. Chivel Porumb,

Consul/Ministru-consilier economic

Biroul de Promovare Comercial-Economică

CONSULATUL GENERAL al ROMANIEI

200 E 38th Street

New York, NY 10016

Tel. 212-6811988

E-mail: chivel.porumb@romconsny.org

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Seminar EUPF pe tema achizitiilor ONU, New York, 29 februarie – 1 martie 2016

Cerere ofertă pentru polipropilenă


Consulatul General al României la New York informează despre interesul manifestat de către o firmă americană pentru importul din România de polipropilenă destinată pieței Egiptului. În cursul săptămânii viitoare un reprezentant al firmei americane se va deplasa în România, existând oportunitatea unor discuții directe cu partenerii de afaceri români interesați de această colaborare.

În cazul în care există interes în acest sens comunicați datele dumneavoastră de contact la următoarea adresă:

Razvan Dumitrescu

Consul for Economic Affairs

Consulate General of Romania

Economic Office

200 E 38th Street, New York, NY10016

Ph:   212-681-1988

Cell: 917-434-1651

E-mail: razvan.dumitrescu@romconsny.org

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cerere ofertă pentru polipropilenă

Global Innovator: Mobile


În data de 25 iunie 2014 se va organiza la  New York, între orele 05.30 pm-08.00 pm, o conferință internațională dedicată start-up-urilor, Global Innovator: Mobile.

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate cinci dintre cele mai inovative start-up-uri, în ce privește tendințele majore în tehnologie.  De asemenea, poți descoperi ultimele noutăți în materie de e-commerce, plăți, reclame și multe altele.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să contacteze organizatorii la următoarea adresă:

Hallie Weiss

Marketing Director

Worldwide Investor Network

Accelerant Ventures

New York, NY

m: 917-439-6685

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Global Innovator: Mobile

Propunere licitație New York


Primaria orașului New York prezintă propunerea de participare la o licitație organizată pentru realizarea unei rețele metropolitane de conexiune Wi-Fi.

Detalii suplimentare pot fi obținute de pe pagina de web nyc.gov/DoITT, iar propunerile de oferte trebuie trimise beneficiarului până cel târziu în data de 30 iunie 2014, orele 5pm (ora Coastei de Est a SUA).

Accesând link-ul de mai jos găsiți detalii referitoare la aceasta propunere:

Propunere Licitatie New York

Sursa: Consulatul General al României la New York, Biroul Economic

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Propunere licitație New York

Cerere oferta – manusi de schi


Consulatul General al Romaniei la New York informeaza cu privire la interesul manifestat de catre o companie americana privind importul din tara noastra de manusi de schi.

Producatorii romani interesati sunt rugati sa contacteze Consulatul General al Romaniei la New York mentionand persoana de contact vorbitoare de limba engleza, numele companiei, numarul de telefon, e-mail, la urmatoarea adresa:

Consulatul General al Romaniei la New York, Biroul Economic

200 E 38th Street

New York, NY10016

Ph:   212-681-1988

Fax: 212-681-2864

Cell: 917-434-1651

E-mail: razvan.dumitrescu@romconsny.org

Persoana de contact: Razvan Dumitrescu, Consul Economic

sursa: Consulatul General al Romaniei la New York

Publicat in : Economic - Financiar, OferteComentariile sunt închise pentru Cerere oferta – manusi de schi

Seminar EUPF 2014


În perioada 14-16 aprilie 2014, se va desfășura la New York – în organizarea  European Procurement Forum (EUPF), Inc și a New Amsterdam Trade & Consultancy (NATC) – cel de-al XI-lea seminar cu titlul “EU-UN Procurement Seminar” (seminar de achiziții ONU adresat companiilor din țările membre UE”).

Acest tip de seminarii se organizează încă din luna aprilie 2003, anual, de către New Amsterdam Trade  & Consultancy (NATC), în numele European Union Procurement Forum (EUPF), cu sprijinul consulatelor generale și misiunilor permanente pe lângă ONU ale țărilor UE și cu participarea unor oficiali guvernamentali din țările respective.

Principalele scopuri urmărite prin organizarea seminarului sunt:

–  Furnizarea către companiile europene de informații și mijloace de accesare specifice pentru o mai eficientă accesare a pieței de achiziții din cadrul ONU.

–  Facilitarea de întrevederi între reprezentanții companiilor europene interesate de sistemul de achiziții și membri ai staff-ului Diviziei de Achiziții ai ONU și ai departamentelor de achiziții ale celorlalte agenții, programe, fonduri și misiuni în teren-cu atribuții în achiziții.

–  Crearea de oportunități pentru organizațiile din cadrul ONU de a interacționa cu potențiali noi furnizori în cadrul unor întâlniri individuale.

–  Crearea unor punți de legătură între reprezentanții companiilor europene interesate de vânzări către diviziile ONU de interacționare și cu alți participanți din cadrul seminarului (inclusiv cu furnizori consacrați în cadrul achizițiilor ONU), pentru o mai bună eficientizare a demersurilor comune  de participare la licitațiile organizate sub egida ONU.

Precedentul seminar s-a desfășurat în luna mai 2013,  propunerea pentru anul viitor bazându-se, în acest moment, pe ideea Achizițiilor în sectorul Forțelor de Menținere a Păcii și a Capacității de Reconstrucție. Programul  seminarului prevede organizarea, în primele doua zile, a unor sesiuni generale și specifice, dedicate cunoașterii sistemului de achiziții ONU și a entităților și procedurilor implicate, precum și a modalităților de accesare a informațiilor și de participare la licitațiile desfășurate sub egida ONU (și a agentiilor, programelor și fondurilor din cadrul acesteia), urmând ca în cea de-a treia zi să fie organizate întâlniri individuale între reprezentanții companiilor europene și membrii ai organizațiilor non-guvernamentale și guvernamentale, precum și ai unor companii americane, pentru o mai buna expunere/promovare a companiilor UE în SUA.

În cea de-a treia zi a seminarului, intenția organizatorilor este de a se concentra pe invitarea unor companii europene (însă nu obligatoriu) din domenii precum inginerie și proiectare, aviație și servicii aeriene, logistică și transport, servicii IT și software, servicii de consultanță. Selecția va fi făcută publică pe pagina de web a EUPF, respectiv www.eupf.org, având prioritate companiile europene cu mai puțină sau fără experiență în derularea de afaceri cu entitățile din cadrul ONU.  Angajamentul organizatorilor seminarului este de a oferi firmelor europene participante posibilitatea unor întâlniri de aproximativ 25 de minute cu membri ai staff-ului unor divizii de achiziții publice din cadrul ONU.  Aceste înâlniri se vor desfășura în paralel cu sesiunile generale sau specializate, și la ele participă exclusiv companiile selectate de către oficialii ONU, în principal, în funcție de specificul de activitate al companiilor și necesitățile de achiziții viitoare ale ONU.

Înscrierea companiilor pentru a participa la acest seminar este liberă, însă se aplică o limită de 15 companii din fiecare țară membră UE și un maxim de 150 de companii pe ansamblu UE, limite menite a asigura o distributie echitabilă  a numărului de locuri între țări.

Demararea procesului de înscriere (online) pentru participarea la seminarul de anul viitor va avea loc pe 3 decembrie a.c., marti orele 9:00 EST (ora 16:00 ora Romaniei) urmând a se încheia pe masura verificării autenticității companiilor înregistrate și a ocupării locurilor disponibile.

Locația propusă pentru organizarea seminarului este The Bohemian National Hall din New York, care dispune de o sală de conferințe cu aproape 300 de locuri, iar taxa de participare la lucrările seminarului, pentru reprezentanții companiilor europene, va fi de 925 dolari (pentru cele 3 zile ale seminarului) pentru primul reprezentant și de 775 dolari pentru un al doilea reprezentant.

Ultima varianta a broșurii publicate de către EUPF (European Union Procurement Fund), referitoare la seminarul pe achizitii ONU de către firmele din Uniunea Europeana, care va fi organizat la New York in perioada 14-16 aprilie 2013, precum și un Succint ghid practic de achizitii ONU, elaborate de catre BPCE New York se poate vizualiza accesând link-ul de mai jos.

Succint ghid practic de achizitii ONU

20131112 DRAFT Brochure Seminar 2014

Informații detaliate găsiți la adresele de mai jos:

Ms. Nikki Tillekens

TABS Inc

248 East 44th Street, 2nd floor,

New York, NY10017

347-694-5321 ext. 1

sau

Razvan Dumitrescu

Consul for Economic Affairs

Consulate General of Romania

Economic Office

200 E 38th Street

New York, NY10016

Ph:   212-681-1988

Fax: 212-681-2864

Cell: 917-434-1651

E-mail: razvan.dumitrescu@romconsny.org

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Seminar EUPF 2014

Competiția Internațională pentru studenți „Aplicarea unor idei de afaceri în orașul New York”


Camera de Comerț și Industrie a României oferă oportunitatea de participare la Competiția Internațională pentru studenți „Aplicarea unor idei de afaceri în orasul New York”, organizată de NYCEDC (Corporația pentru Dezvoltarea Economică a orașului New York) în perioada 28 octombrie-11 noiembrie 2013.

Competiția se va desfasura între echipe de 2 până la 5 participanți fiecare, care vor prezenta idei inovatoare, cu aplicabilitate comercială în New York (în domenii precum modă, servicii financiare, media, tehnologie, biotehnologie).

Cele 6 echipe finaliste vor primi o excursie platită la New York în cursul primăverii anului viitor pentru a lua parte la etapa finală a concursului ce va avea loc la prestigioasa Universitate Columbia.

Costurile călătoriei vor fi acoperite în totalitate de organizatori.

Castigatorii competiției pot accesa fonduri până la 35 000 de dolari pentru punerea în practică a ideii.

Documentația de afaceri poate fi depusă în perioada 28 octombrie – 11 noiembrie 2013.

Mai multe detalii despre acest eveniment se pot obține de la Dna. Cristina Ionescu, șef Birou Relații Externe, Direcția Reprezentare Camerală, tel: 021.319.01.55 și de la Dl. Petru Saca, Consilier de Zonă, Direcția Reprezentare Camerală, Biroul Relații Externe, tel: 021.319.00.88, fax: 021.311.75.12, e-mail: drc@ccir.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Competiția Internațională pentru studenți „Aplicarea unor idei de afaceri în orașul New York”

PRETUL PETROLULUI CRESTE A CINCEA SAPTAMANA CONSECUTIV


Pretul petrolului creste, la bursa din New York (NYMEX), a cincea saptamana consecutiv, inregistrand cea mai mare crestere din august. Scumpirea „aurului negru” vine ca urmare a deciziei Arabiei Saudite, cel mai mare producator de petrol din lume, de a micsora productia de petrol cu 5% in 2013.

Astfel, petrolul WTI cu livrare in februarie costa, la ora 12:28, $93.55 pe baril. Ieri pretul crescuse cu $0.72 pana la $93.82, maxima din 18 septembrie. Pretul a crescut cu 0.5% in aceasta saptamana.

Pretul petrolului WTI ar putea creste si pe parcursul saptamanii urmatoare pe fondul optimismului privind accelerarea cresterii economiei mondiale. Conform unui sondaj realizat de Bloomberg, 14 din cei 28 de economisti intervievati estimeaza o crestere a pretului petrolului pana pe data de 18 ianuarie, iar 9 din cei 28 se asteapta la o scadere a pretului.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru PRETUL PETROLULUI CRESTE A CINCEA SAPTAMANA CONSECUTIV

Efectele uraganului Sandy se resimt pe piaţa de capital din Cluj


Uraganul Sandy, care loveşte Coasta de Est a Statelor Unite şi inima pieţei bursiere americane, New York-ul, va influenţa indirect piaţa de capital autohtonă, deoarece, pentru prima dată în ultimii 100 de ani, Bursa de pe Wall Street a fost închisă pentru două zile consecutiv, ieri şi alaltăieri.

Printre firmele de brokeraj care vor avea cel mai mult de pe urma suspendării activităţii Bursei din New York este SSIF Broker din Cluj, deoarece compania gestionează la Bursa de Valori Bucureşti tranzacţionarea produselor structurate care au la bază indicele american Dow Jones. „Pentru SSIF Broker, această situaţie de forţă majoră înseamnă că, atât timp cât piaţa americană este suspendată, va trebui să oprim furnizarea de lichiditate pentru aceste produse, şi la fel se va întâmpla şi în cazul produselor de la Sibex, care au ca activ suport indicele Dow Jones”, arată reprezentantul SSIF Broker, Darie Moldovan.

Acesta arată că, în calitate de market maker, compania nu va introduce în piaţă ordine de vânzare sau cumpărare pentru respectivele produse, fapt care va avea impact asupra veniturilor din comisioane ale companiei, deoarece veniturile sunt proporţionale cu volumul tranzacţiilor intermediate. „Pierderile pe care le vom înregistra sunt greu cuantificabile, însă, cu siguranţă, în momentul în care nu putem să asigurăm lichiditate, nu putem efectua tranzacţii şi pierdem veniturile pe care le-am putea obţine din intermedierea acestora”, arată Moldovan.

Însă, nu doar activitatea firmei de intermediere clujene va fi afectată, ci va fi influenţată întreaga piaţă de capital, prin scăderea valorii tranzacţiilor cu produse care au la bază evoluţia indicelui american Dow Jones.

Luni, în prima zi în care SSIF Broker nu a furnizat lichiditate pentru produsele structurate având ca activ indicele Dow Jones, din cauza suspendării tranzacţiilor pe piaţa americană, efectele au fost vizibile. Astfel, dacă vinerea trecută investitorii de la BVB au tranzacţionat produse structurate care au la bază indicele american în valoare de 1,35 milioane de lei, luni suma a scăzut de aproape patru ori, şi a depăşit cu puţin 370.000 de lei.

În plus, specialiştii atrag atenţia şi asupra faptului că bursa de pe Wall Street este un element de referinţă pentru piaţa globală de capital, iar efectele închiderii acesteia se vor propaga pe întreg mapamondul. „Efectele situaţiei din Statele Unite asupra pieţei de capital sunt indirecte şi ţin de faptul că o foarte mare parte a ordinelor de tranzacţionare de pe pieţele globale sunt direcţionate dinspre New York. Chiar dacă tehnic, operaţional, funcţionarea burselor poate fi asigurată, oamenii nu pot ajunge la locul de muncă şi nu pot decât să se aştepte ca furtuna să se calmeze”, afirmă Darie Moldovan.

Dacă în cazul pieţei de capital efectele Uraganului Sandy au ajuns până la Cluj, alte afaceri nu sunt afectate de situaţia din SUA.  Industria IT, una dintre cele mai dezvoltate din Cluj, nu este afectată de ceea ce se petrece pe Coasta de Est. Un astfel de exemplu este al firmei clujene Montran, susbisidiară a companiei cu acelaşi nume din New York. „Deocamdată comunicăm cu partenerii noştri din New York şi, câtă vreme telecomunicaţiile vor continua să funcţioneze nu vor fi probleme. Pentru că un laptop şi o conexiune la internet este suficientă pentru a continua să munceşti de acasă. Dacă vor pica legăturile, va fi o problemă, pentru că în lipsa comunicării munca noastră va fi destul de îngreunată”, arată reprezentanta Montran, Stela Pintea.

Sursa: CityNews

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Efectele uraganului Sandy se resimt pe piaţa de capital din Cluj

Misiune economică în SUA. Vezi talonul de participare


Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea organizează o misiune economică în Statele Unite ale Americii (SUA) în perioada 7-18 octombrie. Programul acţiunii cuprinde atât tururi panoramice ale oraşelor icon ale SUA: New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco cât şi întâlniri de afaceri cu antreprenori locali.

Reuniunile, în scopul stabilirii unei colaborarări între oamenii de afaceri români şi cei americani, sunt facilitate prin intermediul Consulatului General al României la New York, Camerei de Comerţ San Francisco şi Consulatului General României la Los Angeles.

Cei interesaţi să participle la această misiune economică vor trimite completat, semnat şi ştampilat talonul de mai jos prin FAX 0237-213.210 sau 0337-814.471

CONTRACT ADEZIUNE de PARTICIPARE

Misiune Economică STATELE UNITE ale AMERICII

Denumirea firmei :      ………………………………………………………………………………………….

Adresa :                       ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Telefon : ……………….………… Fax : ……………….………… E-mail : ……………….…………

Persoane participante :             1. …………………………………  2. …………………………………

Număr de angajaţi :     ………………………            Cifra de afaceri : …………………………………

Domeniul de activitate : …………………………………

Servicii solicitate: conform programului ataşat

Cazare: Număr camere duble  ……………..  Număr camere single ……………..

PREŢ : 2.260 euro/persoană cazată în camera single.

 • Tariful de mai sus nu include taxe de aeroport: aprox. 310 euro/persoană; taxele pot suferi modificări până la momentul emiterii biletelor
 • Plata se face în euro sau în echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, înmulţit cu 1,03 coeficient de fluctuaţie valutară)

Termen de plată : Avans 1200 EUR/pers. până la data de 15.08.2012, reprezentând avans bilete avion şi cazare. Diferenţa până la suma totală – cu 15 zile înaintea plecării. Preţul este valabil pentru un grup de minim 20 persoane şi se poate modifica în cazul unui număr mai mic de participanţi.

CONDIţII DE RETRAGERE :

 • Cu 26-35 zile înainte               – penalizare 30% din suma totală
 • Cu 15-25 zile înainte               – penalizare 50% din suma totală
 • Cu mai putin de 15 zile înainte  – penalizare 100% din suma totală

PACHETUL INCLUDE:

Transport avion în clasa economy pe traseul Bucureşti – New York – Las Vegas – Los Angeles –San Francisco – Bucureşti ;

Transferuri aeroport – hotel – aeroport în fiecare locaţie;

10 nopti cazare în hoteluri de 3*, după cum urmează: 3 nopti New York City, 3 nopţi Las Vegas, 2 nopţi Los Angeles, 2 nopţi San Francisco;

Tururi ale oraşelor New York City, Las Vegas, Los Angeles şi San Francisco ;

cu ghizi locali profesionişti de limba engleză ;

Asistenţă turistică profesionistă în limba engleză

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Misiune economică în SUA. Vezi talonul de participare