Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Seminarul European Union Procurement Forum (EUPF) profilat pe achiziții ONU, New York, 27-28 aprilie 2020

A- A A+

Seminarul European Union Procurement Forum (EUPF) profilat pe achiziții ONU, New York, 27-28 aprilie 2020

 

În perioada 27-28 aprilie 2020 urmează să se desfășoare la New York, în organizarea European Union Procurement Forum (EUPF), cea de XVII-a ediție anuală a Seminarului pe tema achizițiilor ONU. Evenimentul se adresează oficialilor guvernamentali și companiilor din țările membre ale Uniunii Europene interesate de procedurile de achiziții ONU vizând, anual, pe ansamblul entităților ONU și al misiunilor în teren, un volum de peste 18 miliarde dolari (18,6 miliarde în 2017), constând în bunuri, servicii și lucrări de construcții-montaj.

Locul de desfășurare, ales după negocieri purtate de către consiliul de conducere al EUPF, este Bohemian National Hall (unde se află și Consulatul General al Republicii Cehe la New York), cel care a găzduit, de altfel, majoritatea edițiilor anterioare ale Seminarului.

Organizatorul Seminarului, EUPF (organizație non-profit cu sediul la New York și având ca membri diplomați-fie din partea Misiunilor Permanente la ONU, fie din partea Consulatelor Generale la New York-ale țărilor membre) va invita, pentru susținerea de prezentări generale și specifice, precum și pentru întâlniri directe, oficiali pe linie de achiziții de la compartimentele aflate la sediul ONU din New York, precum și de la alte birouri, entități, agenții și misiuni în teren ale ONU din întreaga lume. Aspectele financiare, de logistică și detaliile organizatorice au fost contractate pe baze concurențiale cu firme de specialitate (PR) din zona New York, pentru ediția din 2020 (ca și pentru cele din 2018 și 2019) agentul de implementare desemnat fiind compania Boruta Consulting. Aceasta din urmă va răspunde, între altele, și de mediatizarea evenimentului în statele membre UE.

Fiecare ediție a Seminarului include o sesiune generală, sesiuni specifice pe tematici de interes (diferite de la an la an, funcție de modificările în prioritățile de achiziții ONU și în cele ale firmelor furnizoare ONU din țările membre UE), precum și-pentru un număr limitat de companii, selectate printr-o procedură specifică-scurte întâlniri (max. 20 de minute) one on one cu oficiali responsabili cu derularea de achiziții ai diverselor entități, agenții și misiuni în teren ale ONU. Începând din 2017 s-a instituit și posibilitatea organizării de întâlniri directe-B2B-între companiile participante din țările membre UE, creindu-se, astfel, oportunitatea mai bunei cunoașteri a expertizei și capabilităților fiecăreia dintre ele-mai ales de la cele cu contracte de achiziții ONU la activ-precum și a împărtășirii experienței trecute în activități desfășurate în cadrul sistemului de achiziții ONU. Și la ediția din 2020 acest gen de întâlniri (B2B) va fi parte din agenda oficială a evenimentului, urmare a solicitărilor primite din partea participanților, după edițiile anterioare ale Seminarului. Un avantaj al acestor întâlniri este și acela că pot constitui nucleul unor relații de participare, împreună, la procedurile de achiziții, inclusiv prin subcontractare, în cazul în care companiile apreciază o astfel de strategie ca având mai multe șanse de succes. Întâlnirile vor fi programate, pe bază de solicitare, profil și disponibilitate.

Între entitățile ONU ai căror reprezentanți le-au fost transmise invitații de participare la Seminarul din 2020 se numără:

  • Secretariatul General al ONU.
  • Delegația Uniunii Europene la ONU.
  • UN Procurement Division (UN/PD, respectiv Divizia de achiziții centralizate, aparținând, în noua organigramă, de UN Department of Operational Support–UNDOS).
  • UN Development Programme (UNDP-sau PNUD în limba română, respectiv Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare).
  • UN International Children’s Emergency Fund (UNICEF-Fondul Internațional de urgență al ONU pentru Copii).
  • UN Office for Project Services (UNOPS-brațul operațional al ONU dedicat implementării proiectelor entităților aparținătoare ONU, guvernelor și altor parteneri din întreaga lume).
  • Department of Field Support/Logistics Support Division (DFS/LSD-Divizia de suport logistic din cadrul Departamentului de Sprijin al Misiunilor în Teren);
  • World Bank.

După o primă întâlnire avută deja cu noua conducere a UN/PD, respectiv cu d-ra director Neris M. Baez Garcia de Mazzora (cea care l-a înlocuit pe Dmitri Dovgopoly), s-a agreat ca sectoarele de interes care vor face obiectul unor sesiuni speciale la ediția 2020 să fie următoarele: (I) construcții, (II) energie (soluții „la cheie” pentru aprovizionarea cu carburant), (III) echipamente medicale (consumabile precum seringi, în cantități mari, nu produse farmaceutice), (IV) soluții inovative IT și inteligența artificială (pentru servicii de traducere), dar și securitate cibernetică, (V) soluții pentru conservarea mediului, managementul resurselor de apă și a deșeurilor), (VI) alimente (rații alimentare complete, între 2-6 mii calorii/zi/persoană) și (VII) servicii de aviație (transport integral, de la origine la destinația finală cea mai apropiată de beneficiar-acest din urmă punct fiind inclus la solicitarea expresă a conducerii UN/PD, având în vedere necesitatea implicării concurențiale a marilor companii aeriene din vestul Europei într-o zonă de prestări servicii dominată, de ceva timp, de furnizorii ruși și ucrainieni).

Participarea reprezentanților companiilor europene la Seminar se face printr-o procedură ce implică (1) depunerea online (pe site-ul EUPF http://eupf.org/) la fereastra specială alocată înregistrării) a unei cereri de înregistare-cu furnizarea a o serie de date privind activitatea firmei/instituției, specificarea domeniilor de achiziții de interes și solicitarea de întâlniri directe cu oficiali ONU pe linie de achiziții și de întâlniri B2B, precum și a unei prezentări a companiei/instituției (2) acceptarea cererii de către EUPF, în consultare cu entitățile ONU pe achiziții implicate-funcție de profilul de activitate, experiență, nivel de interes (și, ca noutate, la ediția din 2020, prin consultarea membrului EUPF reprezentând țara sediului companiei-mamă, având în vedere că nu se acceptă subsidiare sau reprezentanțe în alte țări ale unor multinaționale), (3) confirmarea de către EUPF a acceptării participării, prin e-mail, cu comunicarea datelor de efectuare a plății și a întâlnirilor directe-în măsura în care acestea se pot planifica și desfășura, funcție de interes, spațiu disponibil și bugetul de timp și (4) confirmarea înregistrării și a întâlnirilor directe, după ce compania a fost de acord cu numărul și coordonatele de desfășurare a acestor întâlniri directe și a efectuat plata taxei de înregistrare în termenul alocat efectuării acestei plăți, conform instrucțiunilor primite prin e-mail-ul de confirmare din partea EUPF.

În cazul în care compania renunță la participare, deoarece nu este mulțumită de întâlnirile confirmate, există un termen în care ea poate face aceasta doar cu suportarea costurilor de procesare, fără penalizare, după care renunțarea se face cu penalizare.

În cazul în care compania acceptată nu plătește la timp, sau nu mai dorește să participe, locul ei este ocupat imediat de o altă companie aflată pe o listă de așteptare, iar până la o anumită dată-limită va fi restituită taxa de participare (minus penalizarea și costurile de procesare).

De asemenea, există o dată limită după care companiile care doresc să se înregistreze nu mai sunt eligibile pentru organizarea de întâlniri one on one (impusă fiind de timpul necesar organizării și confirmării întâlnirilor one on one, precum și de bugetul de timp și spațiu limitat pentru desfășurarea acestora. În plus, în cazul în care se dorește o modificare a programului de întâlniri, și aceasta se poate face numai până la o anumită dată.

Pentru mai buna familiarizare a firmelor interesate cu sistemul de achiziții ONU și cu scopul și agenda Seminarului se vor organiza webinarii (3), pe perioada în care firmele pot opta pentru întâlnirile one on one cu oficiali ONU pe problematica achizițiilor.

Procedura de înregistrare va începe pe data de 6 ianuarie 2020 la ora 9 dimineața (ora locală la New York, respectiv GMT-5) și se încheie (păstrând eligibilitatea pentru întâlniri one on one) pe 28 februarie. Companiile care se înregistrează în perioada 6-31 ianuarie (dar nu mai mult de 35, în total) au dreptul la o taxă de participare promoțională “early bird” de 850 dolari/persoană, pentru max. 3 persoane pe companie (taxă care nu acoperă decât participarea la Seminar, transportul și cazarea fiind în sarcina participanților). După expirarea perioadei (sau numărului maxim) pentru taxa de participare promoțională, taxa va fi de 975 de dolari/persoană.

Mai jos prezentăm, sintetic, graficul activităților privind înregistrarea și pregătirea desfășurării Seminarului din 2020:

 

Data Activitatea
6 ian. 2020 Începe înregistrarea participanților
13 ian. 2020 Invitarea altor entități ONU (invitațiile la SG și UN/PD s-au transmis pe 6 decembrie 2019)
22 ian. 2020 Primul webinar (dată tentativă)
31 ian. 2020 Sfârșitul perioadei de discount early bird (sau mai devereme, dacă au fost înregistrați 35 de participanți plătiți)
5 feb. 2020 Al doilea webinar (data tentativă)
7 feb. 2020 Sfârșitul perioadei de aplicare a limitei de țară (max. 5 companii)
19 feb.2020 Al treile webinar (data tentativă)
28 feb. 2020 Încheierea perioadei de înregistrare pentru întâlnirile 1on1 (decizia de a merge/renunța)
6 mar. 2020 Sfârșitul perioadei de feedback din partea entităților ONU cu privire la profilul companiilor și disponibilitate; informarea companiilor cu privire la feedback-ul entităților ONU; ultima zi de acceptare a întâlnirilor între companiile înregistrate (B2B)
31 mar. 2020 Data limită pentru companii pentru a renunța la participare datorită lipsei întâlnirilor (one on one sau B2B), începerea planificării întâlnirilor one on one
10 apr. 2020 Informarea oficialilor ONU cu privire la programul lor
17 apr. 2020 Data ultimă la care se pot solicita modificări de program de către reprez. ONU
20 apr. 2020 Informarea companiilor asupra programului complet de întâlniri
27-28 apr. 2020 Al XVII-lea Seminar anual de achiziții ONU-UE

 

Mai multe detalii privind participarea la Seminar-inclusiv, pentru documentare, broșura ediției 2019-se pot obține accesând pagina web (http://eupf.org/).

 

Sursa:

Consulatul General al României la New York

Biroul de Promovare Comercial-Economică

200 East 38th Street New York NY 10016

Tel. 212-681-1988

Email: chivel.porumb@romconsny.org

Related Posts with Thumbnails