Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "sedinta"

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj


 

 

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 15 aprilie 2020, ora 10,oo on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea votului on-line pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj ;
  1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2019;
  1. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;
  1. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;
  1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2020;

Prin hotărârea de la punctul 1 din ordinea de zi se va modifica Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, până în data de 15 aprilie 2020.

Descarcati aici materialele de sedinta:

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 15 aprilie 2020 ora 10,oo

1. RAPORT DE ACTIVITATE CCI CLUJ 2019

1.1. RAPORT DEPARTAMENT RELATII 2019

1.2. RAPORT DEPARTAMENT CONSULTANTA_MEMBRII 2019

1.3. RAPORT CURTEA ARBITRAJ 2019

2. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

3. Previziuni BUGET DE VENITURI CHELTUIELI 2020

4. RAPORT Comisia de Cenzori realizari preliminare ale BVC si_situatii financiare 2019

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social


Accesând link-ul de mai jos găsiți informații furnizate de către Camera de Comerț și Industrie  a României privind Nota Direcției Economice întocmită în urma participării la ședința Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Finanțelor Publice :

Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 09.07.2014

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare privind participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social

Şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii


Camera Națională va participa în data de 17 aprilie 2014 în cadrul ședinței Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Anexat găsiți agenda evenimentului cu prezentarea subiectelor abordate.

Invitație

Agenda de lucru

Cardul IMM

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Şedinţa Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Informare privind Ședinta Comisiei de Dialog Social


În data de 6 martie 2014 ora 09.00, la Sediul Ministerului Finanțelor Publice s-a desfășurat Ședinta Comisiei de Dialog Social.

Accesând link-ul de mai jos găsiți informații cu privire la această ședință.

Informare participare sedinta comisie dialog social MFP

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare privind Ședinta Comisiei de Dialog Social

Ședința Comisiei de Dialog Social


În data de 20 ianuarie 2014 a avut loc Ședința Comisiei de Dialog  Social din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. La sedința de dialog social au participat: dl. Dan Manolescu – secretar de stat, specialiști în problemele supuse dezbaterii pe Ordinea de zi din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor. Din partea Camerei Naționale a participat doamna Olivia Petcu, Director Economic.

În cadrul acestei ședințe a fost prezentat de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice o platformă care va funcționa gratuit pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și care își propune să asigure accesul la indicatori financiari din bilanțurile societăților comerciale, date consolidate pe obiectul principal de activitate cu selecție pe ani ( 2008-2012) și pe indicatori (aproximativ 30), atât în forma brută cât și procentuală, pe ramuri de activitate, pe coduri CAEN. Datele conținute sunt cele care pot fi făcute publice de către Ministerul Finanțelor.

Lansarea oficială a acestei platforme urmează să fie făcută publică și promovată de către reprezentanții Ministerului.

sursa: Camera de Comerț și Industrie a României

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ședința Comisiei de Dialog Social