Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

A- A A+

 

 

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 15 aprilie 2020, ora 10,oo on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea votului on-line pentru Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj ;
  1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2019;
  1. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019;
  1. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;
  1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2020;

Prin hotărârea de la punctul 1 din ordinea de zi se va modifica Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, până în data de 15 aprilie 2020.

Descarcati aici materialele de sedinta:

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 15 aprilie 2020 ora 10,oo

1. RAPORT DE ACTIVITATE CCI CLUJ 2019

1.1. RAPORT DEPARTAMENT RELATII 2019

1.2. RAPORT DEPARTAMENT CONSULTANTA_MEMBRII 2019

1.3. RAPORT CURTEA ARBITRAJ 2019

2. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

3. Previziuni BUGET DE VENITURI CHELTUIELI 2020

4. RAPORT Comisia de Cenzori realizari preliminare ale BVC si_situatii financiare 2019

Related Posts with Thumbnails