Telemuncă? Iată ce pregătește Guvernul! (preluare stiripesurse.ro)


 

Este clar, proporțiile pe care le-a atins COVID-19 sunt din ce în ce mai alarmante, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale deja a emis o serie de recomandări pentru asigurarea bunului mers al instituțiilor aparținând aparatului central, dar și cel local.

Ministerul condus de către Violeta Alexandru a remis un comunicat de presă prin care a făcut apel la o serie de măsuri preventive, dar necesare, pentru asigurarea bunei desfășurări ale oricărei instituții. Astfel, vorbim despre prestarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Cum poate funcționa? Am găsit o companie care a făcut un ghid succint privind telemunca – https://telemunca.egovernment.ro/ Bine, de aici se poate dezvolta, în afara faptului evident că stația de lucru va fi acasă (sau la cafenea, sau la cumnat), computerul de la birou va rămâne deschis, tocmai pentru ca acesta să fie accesat prin TeamViewer sau alt program asemănător. Nu-i deloc greu! De acasă se rulează TeamViewer și ai acces la toate datele de la computerul de la birou. În afară de asta, se pot face grupuri pe Whatsapp, pe Facebook sau pe Skype (în caz de videoconferință) prin care șefii pot coordona foarte eficient activitatea direcției, serviciului sau biroului din care faceți parte…

Work from home!

Aproape 70% din angajații din Guvern, Ministere, Autorități/Agenții, dar și Primăriile, cei din domeniul IT, contabilii sau juriștii, toți au posibilitatea de a presta telemunca. Cum? Salariatul își îndeplinește obligațiile fișei postului dintr-un alt loc decât cel al angajatorului, cel puțin o zi pe lună, caz în care angajatul își poate alege locurile unde își desfășoară activitatea.

Atât angajatorii, cât și angajații, au anumite sarcini, îndatoriri și obligații, asta chiar dacă nu se află fizic la locul de muncă. În cazul muncii la domiciliu, angajatorul are obligația de a menționa că salariatul prestează o astfel de muncă, să precizeze modul în care îl poate verifica la domiciliu pe angajat, dar și să îl instruiască privind normele de securitate în muncă.

Legea 81/2018 din 30 martie 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tknrrgm2a/legea-nr-81-2018-privind-reglementarea-activitatii-de-telemunca

ngajatorii care doresc să le ofere angajaților posibilitatea telemuncii pot transmite actul adițional online, în REVISAL, în câteva zile de la momentul în care se produce modificarea.

Actul adițional va conține următoarele: precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator; locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Atenție, în cazul instituirii, bineînțeles, în condiţiile legii, a stării de carantină sau în caz de forţă majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept.

 

sursa: https://www.stiripesurse.ro/