Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Tot ce trebuie să ştii despre depunerea situaţiilor anuale financiare

A- A A+
Tot ce trebuie să ştii despre depunerea situaţiilor anuale financiare

Termenul pentru întocmirea si depunerea la organul fiscal a situaţiilor financiare anuale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv pana la data de 30 mai 2011 pentru societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare. Pentru celelalte persoane, termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu). Prin internet, semnate electronic, formularele se depun prin portalul www.e-guvernare.ro.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a situaţiilor  financiare – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişee, DGFP recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fisier xml atasat, anexele la bilant semnate, scanate si cuprinse in fisier cu extensia „zip”pe suport CD, însoţite de rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat.

Pentru nedepunerea, potrivit  legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, organele fiscale vor aplica amenzi  de la 2000 la 5000 lei.

Related Posts with Thumbnails