Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ultimele modificări fiscale privind impozitul pe venit pentru persoane fizice şi contribuţii

A- A A+
Ultimele modificări fiscale privind impozitul pe venit pentru persoane fizice şi contribuţii

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi realizează venituri pentru care plătesc impozit la normă de venit sunt obligate, începând cu anul 2012, să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, numai pentru  partea de încasări . Contribuabilii impuşi la norma de venit, care depăşesc cifra de afaceri de 100.000 euro, au obligaţia să treaca la determinarea venitului impozabil în sistem real, începând de anul urmator.

Impozitul reţinut la sursă, de 16% , din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor, din patrimoniul afacerii, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabilii care desfăşoara activităţi independente.

Începând cu anul 2012, persoanele fizice care obţin venituri din închirierea camerelor în scop turistic,  vor declara veniturile la organul fiscal, şi în baza declaraţiei estimative D220 vor fi impuşi la norma de venit sau venit real, în funcţie de opţiune. Persoanele fizice care inchiriază mai mult de 5 camere sunt obligate să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, portivit regulilor aplicate persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente. Plata impozitului se va face în două rate: 50% până la data de 25 iulie şi 50% până la data de 25 noiembrie.

S-au modificat termenele de plată a impozitului pe venit datorat de către persoanele fizice, pentru care organul fiscal stabileşte plăţi anticipate, astfel: plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru venitul din activităţi agricole, plăţile anticipate se efectuează în două rate egale, cu termen de plată 25 septembrie şi 25 noiembrie.

Începând cu data de 1 iulie 2012, sunt preluate la ANAF  contribuţiile  sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.

Baza lunară a contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, o constituie venitul declarat. Baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă diferenţa dintre veniturile încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizarii veniturilor.

Plata contribuţiilor  sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, se face trimestrial ca plată anticipată, stabilită în baza declaraţiei de venit asigurat pentru CAS si a declaraţiei de venit estimat  pentru CASS, în baza cărora  organul fiscal emite decizie de impunere .

Stabilirea obligaţiei anuale de plată la CAS se realizează în baza declaraţiei de venit asigurat la sistemul public de pensii.

Stabilirea obligaţiei anuale de plata la CASS se realizează prin decizia de impunere anuală.  Plata CASS  stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei, iar sumele stabilite în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi de autor cu reţinere la sursă, baza de calcul a contribuţiilor sociale (CAS şi CASS)  o reprezintă venitul brut diminuat cu cota forfetară de cheltuieli. Plătitorul de venit reţine contribuţiile sociale, le declară şi le vireaza la bugetul consolidat până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care se realizează venitul.

Începând cu anul 2012, contribuţiile datorate pentru  sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost plătite aceste sume.

SURSA: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Related Posts with Thumbnails