Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Vezi care sunt noutăţile legislative fiscale ale lunii

A- A A+
Vezi care sunt noutăţile legislative fiscale ale lunii

Următoarele acte normative cu incidenţă în materie fiscală au fost publicate în Monitorul Oficial în perioada 16-20 ianuarie:

  1. În  M. Of. Nr.33 din 16 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilorcuprinse în cererea de rambursare.
  2. În M. Of. Nr.37 din 17 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011.
  3. În M. Of. Nr. 46 din 19 ianuarie 2012 a fost publiact Ordinul ministrului finanţelor publice nr.52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
  4. În M. Of. Nr. 50 din 20 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministerului finanţelor publice şi al ministrului mediului şi pădurilor nr.62/85/2012 pentru a aprobarea Procedurii de restituire asumelor prev[yute la art.7, 9 şi 12 din Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.
Related Posts with Thumbnails