Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CONVOCATOR- Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj

A- A A+

CONVOCATOR

               În conformitate cu Art. 19, pct.4 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, se deschide sesiunea de vot în perioada 16.04.2021 – 23.04.2021, orele 10,oo, on-line sau prin intermediul mijloacelor tehnice de telecomunicații a Adunării Generale Ordinare a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2020;
  2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020;
  3. Aprobarea raportului auditorului independent MDM Audit Internațional întocmit pe anul 2020;
  4. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2020;
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2021;
  6. Aprobarea contractării unei linii de credit pe anul 2021 în valoare de 2 milioane lei necesar pentru implementrea și susținerea proiectelor din fonduri europene;

         Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită prin votul online a jumătate plus unu din numărul membrilor.

          Aprobarea punctelor din ordinea de zi se va confirma/semna on-line pe buletinul de vot de catre membrii reprezentanților secțiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, până în data de  23 aprilie 2021, orele 10,oo.

Descărcați aici materialele de sedința:

Related Posts with Thumbnails