DISPOZITIA NR. 83 DIN 20.12.2022 se modifica tarifele la prestarea serviciului de eliberare a CERTIFICATELOR DE ORIGINE


DISPOZITIA NR. 83 DIN 20.12.2022

Presedintele Camerei;

            In executarea atributiilor legale si statutare:

            In conformitate cu Decizia Colegiului de Conducere al CCIR nr. 11 din 14.12.2022;

                                   D I S P U N E

Art.1. Incepand cu data de 21 decembrie 2022, se modifica tarifele la prestarea serviciului de eliberare a CERTIFICATELOR DE ORIGINE şi avizarea documentelor  pentru comerţul international.

Art. 2. Tarifele pentru avizarea documentelor pentru comerţul international sunt urmatoarele:

  • 455 Lei + TVA/set emitere certificate de origine pentru firmele membre si set formular 5 lei fara TVA;
  • 500 Lei + TVA/set emitere certificate de origine pentru firmele nemembre si set formular 5 lei fara TVA;
  • 350 Lei + TVA/set  pentru eliberarea a douӑ sau mai multe seturi (duplicat);
  • 455 Lei + TVA/set document, avizare documente pentru comerţul internaţional;
  • 50 lei +TVA/ redactare certificate de origine;
  • 500 lei +TVA/set emitere certificate de origine pentru proiecte din fonduri nerambursabile;

Art. 3. Prezenta dispozitie se va comunica prin Departamentul de resurse umane.

                                                        Ing. STEFAN  DIMITRIU

                                                                        Presedinte

Vizat pt. Legalitate :

 

Se comunica :

1.ex. Amelia Dragan

1.ex. Beatrix Cociuba

1.ex. Contabilitate

1.ex. Resurse umane

1.ex. Of. juridic