Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024


Hotărâri Adunarea Generală Ordinară a Asociaților ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024

În urma voturilor acordate în sesiune online în cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociaților Asconsulting S.R.L. Cluj-Napoca pe anul 2024 au fost adoptate următoarele hotărâri:

Sursa:

S.C. ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca