Invitație de la Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” -PROIS-NV- la seminar regional în perioada 20-21.01.2016., Hotel Victoria Cluj-Napoca


Invitație de la Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” -PROIS-NV- la seminar regional în perioada 20-21.01.2016., Hotel Victoria Cluj-Napoca

Reiterăm invitația de a participa la Seminarul regional de diseminare a rezultatelor evaluării nevoilor specifice ale comunităților de romi, respectiv pentru identificarea de bune practici și posibile soluții pentru promovarea egalității de gen, organizat în cadrul proiectului „Centrul de Educație Timpurie Curcubeu, implementat de Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Asistenţă Socială, în parteneriat cu Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV). AGENDA evenimentului este disponibilă AICI
În cadrul seminarului se vor prezenta rezultatele cercetării realizate în comunitățile marginalizate din municipiile Baia Mare, Cluj-Napoca și Satu Mare pentru identificarea nevoilor specifice ale comunităților rome, a nevoilor și constrângerilor legate de tematica egalității de șanse și gen, și de participarea femeilor pe piața muncii. De asemenea vor fi prezentate măsuri specifice de abordare a nevoilor comunităților rome și exemple de bune practici.

Comunităţile marginalizate se confruntă cu dezavantaje multiple (segregare teritorială, condiţii de locuit improprii, discriminare şi stigmatizare pe baza statutului social şi/sau etniei, lipsa locurilor de muncă stabile şi decente, dificultăţi în accesarea educaţiei şcolare de calitate, acces redus la servicii de sănătate), necesitând un set de măsuri integrate.

Evenimentul va favoriza întâlnirea actorilor sociali relevanți de la nivel local și regional (reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai AJOFM, ai mediului asociativ, mediului academic și mediului de afaceri, organizații nonguvernamentale) și prin inițierea de dezbateri privind egalitatea de gen și șanse la nivelul comunităților rome, statutul pe piața forței de muncă a femeilor de etnie romă va contribui la identificarea de bune practici și posibile soluții care să răspundă nevoilor și constrângerilor persoanelor marginalizate social.

În cadrul evenimentului se va constitui un comitet regional pentru problemele romilor, care va aduna toți actorii sociali relevanți la nivel regional, creând cadrul de analiză, dezbatere și stabilire în comun a unor priorități regionale relevante.

Seminarul va avea loc în Cluj-Napoca, în incinta Hotelului Victoria (Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 54-56), http://www.hotelvictoriacluj.ro/, în perioada 20-21.01.2016.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până MARȚI, 19.01.2016, ora 10:00 AM, prin completarea formularului de înregistrare online disponibil AICI. Mulțumim celor care s-au înregistrat deja.

Participanții din afara județului Cluj (cu domiciliul în unul din județele SM, MM, BN, SJ, BH) vor beneficia de cazare pentru noaptea de 20/21 ianuarie 2016 și de rambursarea cheltuielilor de transport. Formularul de decont este disponibil AICI.

Informatii suplimentare privind activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectelor se pot obtine.Silviu ISPAS | Director executiv
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV
www.prois-nv.rohttps://www.facebook.com/PROISNV

Sursa:

PACTUL REGIONAL  PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA NORD-VEST