Începând cu data de 07 iulie 2017, toate persoanele juridice persoane juridice (firme) şi entitățile fără personalitate juridică, organizate sub forma de PFA, întreprinderi individuale (ÎI) sau familiale (ÎF) vor fi identificate în registrul comerțului printr-un cod unic de înregistrare la nivel european, potrivit Legii nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului, pe lângă numărul de la registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.

Codul unic de identificare (EUID) va permite contribuabililor să fie identificați în sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale UE, din care urmează să facă parte și Registrul Comerțului din România.

Vă oferim mai jos câteva detalii privind EUID, CCIR urmând să revină cu mai multe informații despre formalitățile pe care vor fi nevoite să le îndeplinească firmele, PFA, ÎI și ÎF (înregistrate anterior datei de 7 iulie 2017), la momentul publicării ordinului Ministerului Justiției, document prin care va fi aprobată structura EUID.

 

Aplicabilitate

 Conform informațiilor puse la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), societățile care se vor înființa după 7 Iulie 2017 vor primi automat la înmatriculare/înregistrare acest nou cod, în timp ce societățile care s-au înființat înainte de 7 Iulie 2017, vor putea solicita preschimbarea certificatului de înregistrare cu noul certificat de înregistrare, care va conține și identificatorul unic la nivel european (EUID).

Potrivit informațiilor transmise de ONRC, începând cu această dată, profesioniștii vor putea solicita preschimbarea certificatului de înregistrare cu noul certificat de înregistrare, care va conține și identificatorul unic la nivel european.

 

Conținut EUID și interoperabilitate la nivel european

 

Conform informaţiilor puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, EUID va include elementul de identificare al României şi al registrului național, numărul persoanei din registrul respectiv și alte elemente menite să elimine erorile de identificare.

Informaţiile privind EUID și statul membru în care este înmatriculată firma vor fi afișate, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii on-line. Totodată, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, registrul central al comerțului va pune la dispoziția publicului documentele și informațiile referitoare la operatorii economici înregistrați în registrul cometului din România, dar și în alte state membre.

 

Cadrul legislativ

 

 

Prevederile reiterate sunt incluse în Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 13 iulie 2015. Legea transpune Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților.

 

Dintre dispozițiile care au intrat în vigoare la data de 16 iulie 2015 amintim:

 

  • termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu va dispune altfel, pentru completarea documentaţiei;
  • detalierea situațiilor în care tribunalul poate pronunţa dizolvarea societăţii;
  • modificări vizând îmbunătățirea și simplificarea procedurilor privind dizolvarea, lichidarea și radierea din registrul comerțului, precum transferarea competenței de prelungire a perioadei de lichidare de la tribunal la oficiul registrului comerțului;
  • modificări în ceea ce privește efectuarea publicității legale.

 

Dispoziții care intră în vigoare de la data de 7 iulie 2017

 

 

Directiva 2012/17/UE prevede realizarea unui sistem de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene care va permite, cu titlu gratuit, schimbul de documente şi informaţii între registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

Conform prevederilor Directivei, se introduce identificatorul unic la nivel european, iar prin intermediul portalului european e-Justice, va fi pus la dispoziția publicului un serviciu electronic prin care vor putea fi accesate informații și documente referitoare la profesioniștii înregistrați în registrele comerțului din cadrul Uniunii Europene.

Prin sistemul de interconectare, utilizatorii vor avea acces gratuit la informaţii precum:

  • denumirea persoanei înregistrate în registrul comerţului;
  • forma juridică;
  • sediul social/profesional;
  • numărul de ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/înregistrate;
  • codul unic de înregistrare fiscală;
  • starea firmei.

 

Descarcati aici mai multe informatii privind adresabilitatea acestei decizii si cadrul legislativ avut la baza.

 

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Direcţia Relaţii Interne
Departamentul Relaţii Interne

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 56
alina.morait@ccir.ro
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro