Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 3 ianuarie – 15 ianuarie 2013


1.  Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M.O.7 din 4 ianuarie 2013);

2. Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale (M.O.18 din 9 ianuarie 2013);

3. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (M.O.33 din 15 ianuarie 2013);


4. Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 (M.O.34 din 15 ianuarie 2013);

5. Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice (M.O.2 din 3 ianuarie 2013);

6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1545/2012 privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei
(M.O.20 din  10 ianuarie 2013);

7. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1553/2012 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară (M.O.20 din  10 ianuarie 2013);

8.  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate’’ 

(M.O.23 din  11 ianuarie 2013);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.16 din 9 ianuarie 2013);

10. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O.17 din  9 ianuarie 2013);

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit (M.O.9 din 7 ianuarie 2013);

12. Ordinul  ministrului administraţiei şi internelor şi  al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 279 / 1736 / 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale (M. Of. 32 / 15 ianuarie 2013.