Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,o


Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL,  3 mai 2018, ora 10,oo

CONVOCATOR

               În conformitate cu art. 195, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL în data de 3 mai 2018, ora 10,oo la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare ale societatii pe anul 2017;

 

  1. Referatul Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;

 

  1. Descărcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;

 

  1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a societatii pe anul 2018

 

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generala Ordinara se considera legal constituita prin votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

In cazul in care la convocarea din data de 3 mai 2018, ora 10:00, nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se reconvoacă în data de 4 mai  2018, ora 10:00  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Presedinte Comitet Director,

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

 

Descărcați aici:

convocator AG Expo Transilvania 3 mai 2018

Sursa:

SC Expo Transilvania SRL Cluj-Napoca