Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Uncategorized

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 18 aprilie 2017

A- A A+

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 18 aprilie 2017

Convocator

În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 18 aprilie 2017, ora 9,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

      1. Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2016;

  1. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016;
  1. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2016;
  1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2017;

       Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 18 aprilie 2017 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de  26 aprilie 2017, ora 9,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici:Convocator Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj 18 aprilie 2017)

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2016

VENITURI si CHELTUIELI CCI CLUJ PE ANUL 2016

RAPORT COMISIA DE CENZORI PE ANUL 2016

REFERAT CCI CLUJ PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE ESTIMATE PENTRU ANUL 2017

PROIECT VENITURI-CHELTUIELI CCI CLUJ ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2017

PROIECT CU PROIECTE EU VENITURI-CHELTUIELI CCI CLUJ ESTIMATE IN LEI PENTRU ANUL 2017

 

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Related Posts with Thumbnails