Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

A- A A+

Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților Secțiunilor Camerei de Comerț și Industrie Cluj, 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Convocator

               În conformitate cu Art. 18 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 19 aprilie 2018, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1.  Aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiilor financiare al Camerei pe anul 2017;
  2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
  3. Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în anul 2017;
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2018;

      Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.

În conformitate cu Art. 19 (2) din Statut, dacă la convocarea din 19 aprilie 2018 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de 26 aprilie 2018, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea    nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU, Preşedinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Descărcați aici:

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Secţiunilor CCI Cluj 19 aprilie 2018 ora 10,oo

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Related Posts with Thumbnails