Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

AFRICA SUBSAHARIANĂ – SPAŢIU PRIELNIC DEZVOLTĂRII SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

A- A A+

AFRICA SUBSAHARIANĂ – SPAŢIU PRIELNIC  DEZVOLTĂRII SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

SABER – promotor al energiei curate ȋn Africa de Vest

Scoaterea ţǎrilor africane de sub “tirania petrolului” reprezintǎ scopul principal pentru care,  ȋn anul 2013, a fost creat Grupul  SABER (La Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables), organizaţie multinaţionalǎ cu sediul ȋn Lomé, capitala Republicii Togo. Acţionariatul, cuprinzând 21 de membri, este format din cele 14 ţǎri vest-africane la care   se adaugǎ statul centrafrican Ciad. Grupul se bucurǎ de coparticiparea Bǎncii de Investitii si Dezvoltare a tarilor CEDEAO (La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), Bǎncii Vest-africane pentru Dezvoltare, Bǎncii Panafricane – ECOBANK, precum şi a altor societǎţi financiare din Africa subsaharianǎ.  Contribuţia membrilor asociaţi se regǎseşte prezervatǎ    ȋn Fondul African pentru Energie Regenerabila (FAER), al cǎrui nivel ȋnregistrat la finele anului 2014 era de 75 miliarde FCFA (cca. 150 milioane USD).

Obiectivele Grupului SABER sunt orientate cǎtre urmǎtoarele direcţii de acţiune:

–         promovarea si finanţarea proiectelor de energie regenerabilǎ şi creşterea eficienţei energetice ȋn sectorul public si privat;

–         transferul de tehnologii ecologice pentru dezvoltarea industrialǎ pe baza energiei regenerabile;

–         consolidarea si dezvoltarea capacitatilor generatoare de energie regenerabilǎ, consilierea guvernelor şi a sectorului privat pentru utilizarea energiilor nepoluante (fotovoltaicǎ, hidro, eolianǎ si biomasǎ).

Perspective optimiste ȋn peisajul energetic african

Entitate cu o remarcabilǎ susţinere financiarǎ şi un program de mare interes actual,   Grupul SABER a devenit partener strategic al Comisiei UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), orientandu- şi acţiunile cu precadere ȋn Africa subsaharianǎ.  Cele mai frecvente finanţǎri au fost dirijate spre construirea de microcentrale, având puteri cuprinse ȋntre 5 şi 50 MW, precum şi crearea de ȋntreprinderi mici sau mijlocii care sǎ deserveascǎ aceste obiective.

In prezent, SABER este angajat ȋntr-un mare proiect regional privind energia durabilǎ, proiect a cǎrei finalitate, ȋn perspectiva anilor 2030, vizeazǎ pe de o parte accesul la energie  a tuturor cetǎţenilor zonei, iar pe de altǎ parte, asigurarea  ȋn proporţie de cca. 80 % energie regenerabilǎ ȋn mix-ul energetic al tǎrilor vest-africane.

La initiativa SABER, de curând a fost lansat Programul regional de dezvoltare al energiilor regenerabile şi eficienţǎ energeticǎ, program evaluat la 20 miliarde FCFA  (cca. 31 mil. euro) şi care este ȋn ȋntregime sustinut financiar din fondurile UEMOA.  Prin aplicarea acestuia se urmareşte modificarea treptatǎ a structurii surselor de energie ȋn sensul creşterii ponderii energiei regenerabile, situaţie care sǎ permitǎ diminuarea costului Kwh, plasându-l, la nivel regional, ȋn jurul valorii de 45 eurocenţi.

Pentru gospodariile aflate in localitǎţile izolate, unde electrificarea ruralǎ ȋnca nu s-a realizat, a fost ganditǎ achiziţionarea de kit-uri solare individuale, instalaţii care pot furniza energia electricǎ necearǎ alimentǎrii permanente a cinci surse de iluminat. Un astfel de echipament ce poate funcţiona 15 – 20 de ani, iar costul acestuia nu depǎşeşte 230 de euro.

In faza de proiectare se aflǎ o serie de obiective care vizeazǎ punerea ȋn valoare a energiei marine, prin construirea de minicentrale asezate de-a lungul coastei Atlanticului, ȋn tarile riverane. Un asemenea de proiect se aflǎ déjà ȋn faza de construcţie avansatǎ şi este plasat ȋn vecinǎtatea oraşului Port Louise din Senegal.

Tot in cadrul Programului regional, SABER are ȋn vedere crearea unor sisteme locale integrate de producere şi utilizare a energiei electrice, obţinutǎ din surse regenerabile. Astfel, ȋntr-o zonǎ ruralǎ s-ar putea instala cateva minicentrale bazate pe surse neconventionale,  având puteri cuprinse ȋntre 5 – 15 Kw, iar electricitatea produsǎ  ar putea fi utilizatǎ, ȋn afara destinaţiei casnice, pentru dezvoltarea economicǎ a zonei. Pot fi avute ȋn vedere mici ferme agricole, 70 – 100 ha, a cǎror producţie, susţinutǎ prin sisteme de irigaţii folosind pompe electrice, sǎ fie apoi procesatǎ ȋn unitǎţi industriale, ori stocatǎ sau congelatǎ ȋn instalaţii frigorifice. Astfel de proiecte vor beneficia şi de sprijin financiar chinez.

Senegal – lider in utilizarea energiei renuvelanbile

Posesor al unor rezerve modeste de carbune şi confruntat permanent cu nevoia importului de hidrocarburi pentru asigurarea producţiei de electricitate, Senegalul a devenit foarte receptiv  la noile soluţii pe care le oferǎ energia regenerabilǎ. Autoritǎţile de resort au fost printre cele mai active din comunitatea UEMOA angajandu-se, prin cooperare cu SABER, la realizarea unui program consistent de promovare la nivel naţional a surselor neconvenţionale de energie.

Guvernul senegalez isi propune ca la finele acestui program, ce urmeazǎ a se derula ȋn urmatorii 15 ani,  cca. 75 – 80 % din productia de energie electricǎ sǎ fie asiguratǎ din surse regenerabile (faţǎ de numai 38 % ȋn prezent), fapt care ar putea plasa costul Kwh sub valoarea  de  40 eurocenţi.

In plan concret s-a trecut la execuţia unor obiective importante, dintre care menţionam pe cele decurgând din punerea ȋn valoare a fluviilor Senegal si Gambia, (Guédiawaye, Golf, Kaolack, Kolda), construirea microcentralelor de la Dakar şi Saint Louse, care utilizeazǎ energia marinǎ, precum si achiziţionarea semnificativǎ de instalaţii pentru crearea de mini-centrale solare şi eoliene, destinate localitǎţilor izolate. In plus, recent a fost ȋnfiintata o societate (SAPEX) având drept obiect de activitate producerea echipamentelor solare.

Deosebit de aceasta, autoritǎţile senegaleze promoveazǎ o politicǎ de ȋncurajare a firmelor strǎine care doresc sa investeascǎ ȋn sectorul producerii de energie curatǎ (construirea de electro-centrale de 10 – 20 – 50 MW).

Sub aspect tehnic, este remarcabil interersul pentru cercetare şi dezvoltare a unor tehnologii moderne, care sǎ confere instalaţiilor un randament ridicat şi ȋn acelaşi timp,  sǎ diversifice paleta de utilitǎti.

In sensul celor de mai sus, notǎm o serie de exponate ce au suscitat atenţia vizitatorilor, dar şi a specialistilor, ȋn cadrul recentului târg de profil de la Dakar (23 – 26 aprilie) şi anume camere frigorifice si congelatoare solare, masini de cusut solare, baterii de stocaj energie solarǎ garantate 10 ani, plachete solare garantate 25 de ani etc.

Sursa:

Camera de Comert Bilaterala SENEGAL – ROMANIA

DAKAR : SAM-N, Lot 13, Ouest – Foir, /  tel :  00-221-774.625.976 / email: senegalorom@gmail.co

BUCURESTI : Splaiul Independenţei  nr. 17, Bl. 101, Sc. 2, Apt. 35 / tel : 00-40-721.735.465 / email: office.ccbsr@gmail.com

Related Posts with Thumbnails