Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna decembrie suma de 1.036,39 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 decembrie 2012.

În selecţia lunii curente au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 26.11.2012.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 991,05 mil. lei, din care se compensează suma de 47,87 mil. lei şi se restituie suma de 943,18 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 39,17 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 6,17 mil. lei, iar suma de 160,18 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 943,18 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (10decembrie): respectiv 329,96 mil. lei;

Tranşa II (27decembrie): respectiv 613,22 mil. lei.