Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior- material cu studiu Namibia


Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior vă supune atenției materialul ,,Namibia case study”,primit prin intermediul reprezentantului de la Cape Town. pentru o bună fructificare a oportunităților pe spațiul namibian

Sursa:

AGENȚIA ROMÂNĂ DE INVESTIȚII ȘI COMERȚ EXTERIOR

Direcția Relații Bilaterale Non-Europa, Departamentul de Comerț Exterior