ANAF a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 cu 7,7% mai mult decât în perioada similară a anului 2012


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 115.481 mil. lei, cu 8.246,7 mil.lei mai mult decât în perioada similară a anului 2011. În ceea ce priveşte ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de ANAF, în perioada aprilie-noiembrie 2012 se constată o creştere cu 0,48 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat  s-a înregistrat o creştere, în termeni nominali, cu 8,9 %, respectiv cu 6.463,3 mil. lei (de la 73.015 mil. lei în 2011, la 79.478,3 mil. lei în 2012).

Rezultatele înregistrate de ANAF sunt consecinţe ale intensificării acţiunilor de combatere a evaziunii fiscale din domeniul produselor accizabile şi TVA, precum şi a îmbunătăţirii procesului de colectare la bugetul de stat. În perioada aprilie – noiembrie 2012 ANAF a colaborat cu structuri din MAI şi Ministerul Public pentru destructurarea unor grupări evazioniste din zona comerţului cu produse petroliere, alcool şi zahăr.

„Rezultatele obţinute de ANAF dovedesc că instituţia se află într-un proces de modernizare al cărui obiectiv este creşterea veniturilor la bugetul de stat. Scopul nostru este de a asigura Guvernului României fondurile necesare pentru susţinerea creşterii în continuare a pensiilor şi salariilor, pentru proiectele de infrastructură şi pentru funcţionarea optimă a şcolilor şi spitalelor”, a declarat domnul Şerban Pop, preşedintele ANAF.

Cel mai ridicat nivel al încasărilor raportat la nivelul anului 2012 a fost înregistrat în luna noiembrie, când ANAF a colectat cu 18,55% mai mult decât în 2011. În termeni nominali, veniturile au crescut de la 12.428,70 mil. lei în 2011 la 14.734,32 în 2012, reprezentând un grad de realizare de 100,84%.

„ANAF continuă să îşi îndeplinească programul de încasări comunicat de Ministerul Finanţelor Publice şi de Guvernul României. Depăşirea ţintelor impuse înseamnă că structurile Agenţiei funcţionează eficient şi vizează normalizarea acelor segmente de activitate fiscală care au avut de suferit în timpul conducerilor anterioare”, a adăugat preşedintele ANAF.

_______________________________________________________________

Situaţia detaliată a categoriilor de venituri fiscale colectate de ANAF la Bugetul general consolidat (aprilie – noiembrie 2012)

________________________________________________________________________


Situaţia principalelor impozite şi taxe (aprilie – noiembrie 2011/2012)

_________________________________________________________________________


Structura  veniturilor bugetului de stat

(Termeni nominali)