Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF a realizat venituri bugetare de 74,22 miliarde lei în S1 din 2011, în creştere cu 13,05%

A- A A+
ANAF a realizat venituri bugetare de 74,22 miliarde lei în S1 din 2011, în creştere cu 13,05%

Veniturile bugetare realizate de ANAF în semestrul I 2011 au însumat 74,22 miliarde lei, cu 13,05%, mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă din 2010 (65,65 miliarde lei), reprezentând un grad de realizare de 99,19% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de MFP.

„Ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de ANAF, în semestrul I 2011 a.c., a crescut cu 0,91 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Nivelul veniturilor încasate în semestrul I 2011 este mai mare cu 4% faţă de nivelul veniturilor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2008, an în care România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană”, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.

Totalul veniturilor bugetare colectate în perioada analizată a fost de 79,08 miliarde lei, cu cca. 7% mai mari decât totalul veniturilor realizate (74,22 miliarde lei), potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Sumele reprezentând TVA şi accize efectiv restituite au însumat 3,92 miliarde lei, iar contribuţiile la fondurile de pensii administrate privat virate de către CNPAS prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat  au reprezentat 926,44 milioane lei.

Programul la bugetul de stat cumulat pe semestrul I 2011 a fost realizat în proporţie de 99,51% (program 49,98 miliarde lei, realizat 49,73 miliarde lei), conform ANAF.  Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 se constată o creştere cu 18,34% .

La  impozitul pe profit s-a înregistrat o creştere  a încasărilor cu 76,17 milioane lei (respectiv cu 1,46%) faţă de aceeaşi perioadă a anului  2010, prevederile bugetare fiind realizate în proporţie de 98,13%, se mai arată în comunicat.

La impozitul pe venit, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 95,50%, iar faţă de anul precedent s-a înregistrat o scădere a încasărilor cu 62,70 milioane lei, respectiv cu 0,7%.

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 21,60 miliarde lei, cu 31,47%, peste încasările din perioada similară a anului 2010 (16,43 miliarde lei).

Încasările din TVA au fost mai mari faţă de cele din anul 2010  pentru operaţiunile interne cu 34,25% (6,30 miliarde lei) şi cu 41,37% (967,60 milioane lei) la importul de bunuri, precizează agenţia.

În ceea ce priveşte restituirile din taxa pe valoarea adăugată acestea au fost cu 36,28% mai mari decât cele operate în anul 2010, respectiv 6,60 miliarde lei faţă de 4,84 miliarde lei.

Din totalul de 6,60 miliarde lei  taxa pe valoarea adăugată restituită în anul 2011, s-a virat efectiv în conturile bancare ale contribuabililor suma de 3,92 miliarde lei (60%), diferenţa de 2,67 miliarde lei (40%) fiind compensată cu alte obligaţii bugetare ale contribuabililor care au beneficiat de rambursări TVA, arată ANAF.

„Apreciem că demersul ANAF în ceea ce priveşte rambursarea de TVA vine în sprijinul mediului de afaceri şi reduce arieratele, fapt ce va duce la noi investiţii în economia reală”, spun reprezentanţii agenţiei.

În domeniul accizelor, încasările la bugetul de stat realizate în semestrul I 2011 au fost cu 4,74% peste prevederile bugetare (8,53 miliarde lei) şi cu 26,26% (1,85 miliarde lei) mai mari faţă de cele încasate în aceeaşi perioadă a anului 2010, mai informează ANAF.

Produsele energetice care, în anul 2011, reprezintă primul loc ca pondere în totalul încasărilor din accize (48%) au înregistrat în perioada analizată o creştere cu 8% faţă de 2010.

Încasările din accize la produsele din tutun, care reprezintă cca. 40% din totalul încasărilor din accize, au înregistrat în perioada analizată o creştere cu 40% faţă de 2010.

În anul 2009, cota de evaziune fiscală la ţigări era estimată la 36,2%, în timp ce estimarea din mai 2011 este de 11,8%, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  În aceste condiţii, încasările în primul semestru 2011 din accize la produsele din tutun au fost de 3,6 miliarde de lei, faţă de 2,3 miliarde de lei, în perioada similară a anului 2010.

„Creşterea încasărilor din accize se datorează în principal îmbunătăţirii activităţii de colectare în condiţiile în care cursul de schimb în baza căruia se calculează acciza la produsele energetice s-a diminuat de la 4,2688 lei/euro în 2010 la 4,2655 lei/euro în 2011, precum şi intensificării activităţii de combatere a evaziunii fiscale si a contrabandei cu produse accizabile”, se precizează în comunicat.

La capitolul “rest venituri”, sumele încasate au fost mai mari faţă de cele din 2010 cu 113,55 mil. lei  (102,75%). Creşterea faţă de anul 2010 se datorează încasărilor  din prestări servicii, donaţii , sponsorizări şi redevenţe, conform ANAF.

Veniturile încasate la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au înregistrat în perioada supusă analizei o creştere cu 290,79 mil. lei, respectiv cu 4,36% faţă de semestrul I 2010. Prevederile bugetare la acest buget au fost realizate în proporţie de 96,09%, potrivit datelor frunizate de ANAF.

Veniturile la bugetul asigurărilor sociale de stat au crescut cu 632,29 milioane lei, respectiv cu 3,89% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, în condiţiile în care, datorită creşterii cotei de contribuţie cu 0,5 puncte procentuale suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 159,34 milioane lei mai mare faţă de cea virată în anul 2010. Prevederile bugetare ale veniturilor la acest buget au fost realizate în proporţie de 99,84%, susţine Agenţia Naţională de Administrare Fiscală .

La  bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 92,34%. Faţă de 2010 s-a înregistrat o scădere cu 59,29 milioane lei, respectiv cu 8,54%. În luna ianuarie 2010, a fost încasată suma de 60 milioane lei, reprezentând venituri din dobânzi, mai precizează ANAF.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails