Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF alocă 8 milioane lei pentru produse de monitorizare şi management al sistemelor IT

A- A A+
ANAF alocă 8 milioane lei pentru produse de monitorizare şi management al sistemelor IT

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) alocă 8,15 milioane lei, fără TVA, pentru produse Quest Software privind monitorizarea şi managementul sistemelor IT, contractul urmând să fie atribuit în urma unei licitaţii restrânse, potrivit unui anunţ publicat sâmbătă pe site-ul e-licitatie.ro.

„Prezenta achiziţie trebuie urgent finalizată – atribuire şi derulare contract – pentru ca ANAF să poată permite îndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la distanţă, prin mijloace electronice în special a Declaraţiei unice (112). Declaraţiile 112 sunt depuse numai în format electronic începând cu data de 1 iulie 2011. Subliniem că la ora actuală platforma şi infrastructura informatică mai pot menţine activă aplicaţia pentru cel mult două luni”, se menţionează în caietul de sarcini.

Pentru atribuirea contractului va fi organizată o licitaţie restrânsă accelerată, cu fază finală de licitaţie electronică. ANAF precizează că iniţierea procedurii de atribuire nu a fost posibilă până la această dată, în special din cauza lipsei finanţării de la bugetul de stat, care „este o problemă crucială cu care se confruntă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”. „Autoritatea contractantă a reuşit cu dificultăţi enorme să aloce resurse financiare, din fonduri proprii”, se mai spune în document.

Potrivit ANAF, contractul va avea o durată cuprinsă între 5 septembrie 2011 şi 30 decembrie 2011. „Contractul va înceta să producă efecte după data de 30 decembtie 2011, cu excepţia obligaţiilor legate de garanţia produselor, suportul tehnic şi garanţia de bună execuţie”, se mai spune în document.

ANAF precizează că mai mulţi operatori economici se pot asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. „Candidatura trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor”, potrivit anunţului.

Ofertanţii trebuie să facă dovada, printre altele, ca au realizat o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) de minimum 2.000.000 euro sau proporţional de la înfiinţare. Totodată, ofertanţii trebuie să fi încheiat în ultimii trei ani cel puţin un contract şi maximum trei contracte în valoare cumulată de cel puţin 500.000 euro, care a avut ca obiect furnizarea şi instalarea de produse software şi hardware.

Garanţia de participare la procedură, stabilită în sumă fixă, este în valoare de 150.000 lei, iar cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 5% din valoarea, fără TVA, a contractului.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails