ANAF – Calendarul obligatiilor declarative in ianuarie 2013


9 ianurie 2013- Formular 092– declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale, pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in cursul lunii decembrie 2012 si care sunt obligate sa modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar;

10 ianuarie 2013 –Formular 096 -declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire ( 65.ooo euro) prevăzut la art.152 din Codul fiscal;

15 ianuarie 2013 – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D 220 de catre persoanele fizice  care la sfarsitul anului 2012 au in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere, deoarece aceste venituri intra in categoria veniturilor din activitati independente;

25 ianuarie 2013 – D 100 pentru impozitul pe venit datorat de microintreprinderi ; Nu se depune D100 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV.2012;

25 ianuarie 2013 – D 112 pentru declararea impozitului pe salarii si contributii;

– 25 ianuarie 2013  – D 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată;

– 25 ianuarie 2013  – D 301 Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă;

– 25 ianuarie 2013 – Declaratia 094 se depune anual, de către plătitorii de TVA care au depus trimestrial deconturile de TVA în anul 2012, NU au efectuat achiziţii intracomunitare în anul 2011, NU au depăşit plafonul de 100.000 euro în anul 2011 (calculat la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului ) şi îşi păstrează şi în anul 2013 obligaţia depunerii trimestrial a deconturilor de TVA ;

25 ianuarie 2013Declaratia 394, Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, aferente periodei fiscale precedente ( se depune de catre platitorii de TVA);

– 25 ianuarie 2013 – Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2013 si a  modului de determinare a acesteia;

– 25 ianuarie 2013 –  Declaraţia recapitulativa D 390,  privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri si servicii  pentru luna trecută ;

25 ianuarie 2013- notificare, formular 097- privind inregistrarea persoanelor impozabile in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare – se va depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie  2012- 31 decembrie 2012, care au realizat in aceasta perioada o cifra de afaceri din operatiuni taxabile sub plafonul de 2.250.000 lei;

25 ianuarie 2013 – Depunerea D 225 –  Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent;

– 25 ianuarie 2013  Depunerea D 224 – Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă;

25 ianuarie  2013 – Depunerea D 104– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, in cazul asocierilor dintre persoane juridice si persoane fizice rezidente si in cazul asocierilor dintre persoane juridice straine si persoane fizice nerezidente;

– 31 ianuarie 2013 – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care opteaza pentru determinarea  venitul net în sistem real  în situaţia în care au fost impuşi la norma de venit  de 2 ani consecutivi;

– 31 ianuarie 2013 – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care opteaza pentru  determinarea venitului impozabil la norma de venit, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi;

31 ianuarie 2013 – Depunerea D 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind opţiunea pentru trecerea de la platitor de impozit pe profit la platitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau trecerea de la platitor de impozit pe venit microintreprinderi la impozit pe profit;

31 ianuarie 2013- Depunerea D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice)Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de

menţiuni de catre contribuabilii care au obligatia depunerii D112 trimestrial dar  opteaza pentru declararea si plata impozitului pe salarii si contributii, lunar;

31 ianuarie 2013- Depunerea D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice)Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA la care se schimba perioada fiscala de la trimestru la luna/de la luna la trimestru, in functie de cifra de afaceri realizata in anul precedent (daca au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro in anul precedent, sau au realizat o cifra de afaceri sub 100.000 euro in anul precedent);

– 31 ianuarie 2013- Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D 220 de catre persoanele fizice  care obtin venituri din inchirieri din derularea a mai mult de 5 contracte;

– 31 ianuarie 2013 – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D 220 de catre persoanele fizice  care incepand cu anul 2013 realizeaza  venituri din inchirieri in scop turistic;

31 ianuarie 2013 – Depunerea Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular  D600, de catre persoanele  care realizeaza venituri din activitati independente care nu sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale in alte conditii.

Nedepunerea la organul fiscal a declaratiilor prevazute de lege, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedura Fiscala art. 219 alin.2 lit d).