Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF comunicat de presa-legea52/2003-transparenta decizionala

A- A A+

ANAF  comunicat de presa-legea52/2003-transparenta decizionala

Proiect de ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Începând cu 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a impus adaptarea, la noile prevederi legale, a formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul formularelor, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Modificările legislative vizează, în principal, următoarele aspecte:
– modificarea regimului fiscal aplicabil persoanelor nerezidente și persoanelor fizice care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică;
– modificarea, în cursul anului, a regimului fiscal aplicabil microîntreprinderilor ca urmare a modificării unor indicatori prevăzuți de Codul fiscal (venituri mai mari de 100.000 euro, ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale de peste 20% inclusiv, activităţi de natura celor prevăzute la art.48 alin.(6) din Legea nr.227/2015);
– eliminarea unor obligații fiscale, cum ar fi: impozitul la țițeiul din producția internă, accizele aferente produselor care se regăsesc la capitolul „Alte produse accizabile”, impozitul reținut la sursă pe anumite tipuri de venituri realizate de persoanele fizice.

De asemenea, prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost prevăzute  situațiile în care, declarațiile pot fi depuse sau pot fi corectate după anularea rezervei verificării ulterioare, precum și obligația contribuabililor de a menționa în aceste situații, temeiul legal pentru depunerea ori corectarea bazei de impozitare şi/sau a creanţei fiscale aferente.

Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propune aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor și pentru corectarea declarației fiscale: 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declarație rectificativă”.

Astfel, în cazul formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, s-a propus:
– eliminarea rândului „Suma de recuperat” de la tabelul de la pct. I „Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic” din formular, care se completa în cazul definitivării impozitului pe profit anual datorat în cazul persoanelor nerezidente și persoanelor fizice, din activităţile desfăşurate în asociere;
– introducerea informațiilor privind situațiile în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare;
– elaborarea instrucțiunilor de completare.

În cazul formularului 710 „Declarație rectificativă”, s-a propus:
– eliminarea rândurilor „Suma de recuperat”  și “Impozit minim”;
– introducerea informațiilor privind situațiile în care declarația se corectează după anularea rezervei verificării ulterioare.

De asemenea, a fost actualizat conținutul Nomenclatorului privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care se declară prin formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, conform dispozițiilor legale în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016 prin eliminarea, respectiv introducerea unor obligații fiscale, precum și actualizarea temeiului legal privind obligația declarativă pentru fiecare obligație fiscală cuprinsă în nomenclator.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails