Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF – COMUNICAT DE PRESĂ venituri bugetare trim I si luna martie 2015

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

1. Colectarea veniturilor bugetare în trim I 2015

Observații:

1. Nivelul veniturilor a fost influențat de impactul reducerii CAS și al introducerii scutirii de impozit pe profitul reinvestit

2. Creșterea colectării TVA se datorează atât măsurilor ferme de combatere a evaziunii, prin       activitatea DGAF, cât și introducerii noilor prevederi cu privire la înregistrarea în scop de TVA

Totalul veniturilor bugetare realizate de ANAF in trim I 2015 a însumat 47.047,34 mil.lei, ceea ce reprezintă:

– un grad de realizare de 109,15% a programului de încasări venituri inclusiv taxa de   clawback  (43.102,69 mil. lei);

o depăşire cu 10,89%indice nominal, cu 4.620,08 mil.lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014 (42.427,26 mil.lei),

Diferente absolute (realizari trim. I 2015 față de legea bugetară): 3.944,65 miliarde lei

La bugetul de stat s-au încasat  32.647,96 mil.lei, cu 4.457,97 mil. lei (15,81 % indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (28.189,99 mil.lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasari de 110,95%
  1. 1. La impozitul pe profit s-au încasat 3.120,51 mil. lei, cu 20,72 mil.lei ( –0,66% indice nominal ) mai putin decât în 2014 (3.141,23 mil.lei), cu un grad de realizare a programului de 95,84 %
  1. 2. La impozitul pe venit s-au încasat 6.385,67 mil. lei, cu 807,26 mil.lei ( 14,47% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (5.578,41 mil.lei), inregistrandu-se un grad de realizare de 106,08%

  1. 3. În domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (5.180,64 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 10,66 % (în termeni nominali), veniturile colectate cumulat 3 luni 2015 fiind de 5.732,71 mil. lei ( plus 552,09 mil.lei); gradul de realizare a programului la aceasta taxa a fost de 98,18%

  1. 4. Încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 394,58 mil.lei (18,98) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizări 2014 2.078,93 mil.lei, respectiv 2.473,51 mil.lei – realizari in anul 2015), gradul de realizare a programului a fost de 144,03%
  1. 5. Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 14.550,72 mil. lei, cu 2.509,08 mil.lei ( 20,84 % indice nominal ) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 ( 12.041,72 mil. lei), gradul de realizare a programului fiind de 117,03%.

Volumul încasărilor brute din TVA, în trimestrul I 2015, a fost de 18.136,14 mil.lei cu 1.503,21 mil.lei mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioada a anului 2014   (16.632,93 mil.lei).

La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 14,53% indice nominal ( 5.140,54 mil lei in trimestrul I 2015 faţă de 4.488,27 mil lei în perioada similară a anului 2014); gradul de realizare a programului de încasări a fost de  105,12%
La bugetul asigurărilor sociale de stat se constată  o scadere cu 5,67% (8.857,16 mil lei cumulat pe primele 3 luni ale anului 2015 faţă de 9.389,95 mil lei în perioada similară a anului 2014), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 105,14%. (menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii, precum si de reducerea cu 5 p.p a contributiei datorate de angajator);
La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 11,88% (401,69 mil lei in trimestrul I 2015 faţă de 359,05 mil lei în perioada similară a anului 2014) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 110,53%.

2. Colectarea veniturilor bugetare in luna martie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna martie 2015 a însumat 17.291,37 mil.lei, ceea ce reprezintă :

– un grad de realizare de 108,46% a programului de încasări venituri bugetare conform legilor bugetare (15.942,18 mil. lei, prin corelare cu incasarile efective din    operatiuni tip „swap”);

o depăşire cu 14,27 %indice nominal, respectiv cu 2.159,40 mil.lei in cifre          absolute mai mult decat in perioada similara din anul  2014 (15.131,97 mil.lei) .

La bugetul de stat s-au încasat 12.172,72 mil.lei, cu 1.672,29 mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 10.500,43 mil.lei ), ceea ce reprezintă o creştere cu  15,93%indice nominal respectiv un grad de realizare a programului de 105,94%
  1. 1. La impozitul pe profit s-au încasat 2.586,41 mil. lei, cu 59,89 mil.lei mai putin decât în luna martie a anului 2014 când s-au încasat 2.646,30 mil.lei, gradul de realizare a programului la acest impozit a fost de 89,28%;

  1. 2. La impozitul pe venit s-au încasat 2.281,88 mil. lei, cu 382,72 mil.lei mai mult decat in 2014 (1.899,16 mil.lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 20,15 %indice nominal si un grad de realizare a programului de 111,32 %;
  1. 3. În domeniul  accizelor, faţă de  luna martie a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 111,59 % (în termeni nominali),  respectiv  1.950,43 mil. lei în 2015 faţă de 1.747,82 mil.lei în luna martie 2014 (+202,61 mil.lei), gradul de realizare a programului fiind de 96,67%
  1. 4. Încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 56,09 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2014, înregistrându-se un grad de realizare a programului de 131,35%

  1. 5. Încasările nete din TVA pentru luna martie au fost mai mari față de perioada similară a anului 2014 cu 874,71 mil.lei, respectiv cu 23,95% indice nominal, înregistrându-se un grad de realizare a programului de încasări de 113,93%
La   bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 260,22 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 18,50%, (1.666,95 mil.lei in 2015, faţă de 1.406,73 mil.lei în 2014), gradul de realizare a programului fiind de 107,56 %

La  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 209,31 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 77,65 mil.lei, respectiv cu 25,70% fata de luna martie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015, gradul de realizare a programului fiind de 119,19%

Lbugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 17,58 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 14,68 % (137,56 mil.lei in 2015, faţă de 119,78 mil.lei in 2014), gradul de realizare a programului fiind de 113,06%

Sursa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Related Posts with Thumbnails