Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională

A- A A+

ANAF: comunicat Legea 52/2003/ transparența decizională 

 

Proiect de ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
Ca urmare a modificării şi completării, în cursul anului fiscal 2015, a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2014, Legea nr.124/2015 și Ordonanţa Guvernului nr.4/2015, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de declarare a veniturilor realizate și de stabilire a impozitului pe venit pentru anul 2015.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte:
– modificarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate din anumite tipuri de jocuri de noroc (stabilirea impozitului pe venit de către organul fiscal, în cazul veniturilor obținute din jocurile de noroc la distanţă, slot-machine, lozuri, din festivalurile de poker și introducerea obligației de declarare a veniturilor de către beneficiarii de venit, stabilirea impozitului pe baza unor cote diferențiate de impunere, în funcție de tranșele de venit etc.);
– posibilitatea persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România, de a opta pentru regularizarea impozitului, prin aplicarea tratamentului fiscal prevăzut pentru persoanele rezidente în România;
– evidențierea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri etc.;

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, propunem modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012, după cum urmează:
1. Modificarea formularelor 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” şi „Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”::
– eliminarea categoriei de venit din arendă;
– introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;
-introducerea opțiunii privind regularizarea impozitului pe venit, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România;
– introducerea unor informații privind veniturile scutite, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și în cazul persoanelor nerezidente, scutite de impozitul pe venit realizat în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri.

De asemenea, pentru necesități de administrare, la nivelul fiecărei surse de venit, din categoria celor prevăzute de Codul fiscal, s-a introdus posibilitatea de opțiune privind virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

2. Modificarea formularului 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”:
– introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;
– introducerea tipului de venit: remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație și ale cenzorilor, având în vedere tratamentul fiscal aplicabil;
– eliminarea informațiilor privind impozitul pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate, în conformitate cu dispozițiile art.117^2 din Codul de procedură fiscală.

3. Modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularelor menționate la pct.1 și 2.

4. Modificarea formularului 205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”:
– modificarea datelor informative referitoare la veniturile plătite persoanelor fizice din jocuri de noroc.

5. Modificarea formularelor 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” și 251″Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, având în vedere modificările propuse în conținutul declarațiilor de venit sus menționate.
 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails