Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF – Incepând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02%

A- A A+
ANAF – Incepând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02%

Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj informează contribuabilii că prin OUG nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale a fost modificat nivelul penalităţilor de întârziere.

Pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului, începând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013.

Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la această dată, respectiv 5% sau15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Related Posts with Thumbnails