Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF – La sfârşitul lunii mai 2013 deficitul bugetului general consolidat a fost de 1,05% din PIB

A- A A+
ANAF – La sfârşitul lunii mai 2013 deficitul bugetului general consolidat  a fost de 1,05% din PIB

Conform datelor operative, deficitul bugetului general consolidat la sfârşitul lunii mai 2013 a fost de 1,05% din PIB, cu 0,15 pp mai mic decât în luna precedentă şi cu 0,18 pp mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deficitul se încadrează în limitele agreate cu organismele financiare internaţionale, fiind în linie cu deficitul prognozat pentru sfârşitul anului 2013.

Execuţia lunii mai a anului 2013 a înregistrat un excedent de 932,2 milioane lei, în principal datorită plăţii anticipate a drepturilor salariale aferente lunii aprilie, care   s-au reflectat în luna precedentă.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de aproximativ 81,1 miliarde lei, reprezentând  13,0 % din PIB, au fost cu 4,6% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

ü  Încasările din impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale au crescut cu +9,7% şi respectiv +3,6%, datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a măsurilor de reîntregire a salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013.

ü  Încasările din TVA au crescut cu 6,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţia favorabilă evidenţiind faptul că acestea nu au fost afectate de măsura plăţii TVA la încasare.

ü  Accizele au crescut (+6,3%) ca urmare a majorării accizei la motorină şi a cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor, dar şi ca urmare a implementării unor reforme administrative de îmbunătăţire a colectării.

ü  Încasările din impozitul pe profit s-au redus cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, din cauza regularizării plăţilor efectuate de băncile comerciale.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 8,9 % şi la venituri nefiscale cu 3,9%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate înregistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,4% din PIB, dar îşi menţin evoluţia ascendentă, fiind cu 37% mai mari faţă de cele din luna precedentă.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 87,6 miliarde lei, reprezentând 14,1% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+19,5%) ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 6,1%, ca urmare a accelerării procesului de achitare a arieratelor de către autorităţile locale şi a plăţilor din fondul naţional de sănătate.

S-au înregistrat de asemenea creşteri faţă de anul 2012, cu 5,4% la subvenţii, în timp ce plăţile pentru dobânzi s-au redus cu 0,2%.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 10,1 miliarde lei (1,62% din PIB).

În cheltuielile bugetului general consolidat sunt incluse şi 800 milioane lei, reprezentând plaţi din împrumuturile din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezorerie Statului contractate de la Ministerul Finanţelor Publice de către unităţile administrativ-teritoriale pentru plata arieratelor.

Related Posts with Thumbnails