Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF – Operaţiuni legate de sistemul TVA la încasare

A- A A+
ANAF – Operaţiuni legate de  sistemul  TVA la încasare

Persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare a căror cifră de afaceri , în cursul anului depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sunt obligate să depună notificarea model 097 pentru ieşirea din sistem, pană la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale ( trimestru sau luna) în care au depăşit cifra de afaceri. Ieşirea din sistem se face cu data de 1 a perioadei fiscale  următoare celei în  care au depus notificarea. Pentru bunurile achiziţionate în  perioada în  care persoana a aplicat sistemul TVA la încasare, TVA –ul devine exigibil numai la data plaţii facturii, conform prevederilor Codului fiscal art. 156^3 alin.12.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta ca plătitor de TVA, care au aplicat sistemul de TVA la încasare dar exigibilitatea TVA intervine la data când nu mai sunt înregistrate în  scopuri de TVA, vor depune Declaraţia  307 în care vor evidenţia TVA-ul care a devenit exigibil în  perioada următoare scoaterii din evidentă ( Cod Fiscal art. 156^3 alin 9).

Persoanele impozabile care au fost scoase din evidenta ca plătitor de TVA din oficiu de câtre organele fiscale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal art. 153 alin.9 lit.a-e,  vor depune Declaraţia 311 pentru evidenţierea TVA-ului colectat care devine exigibil în  perioada în  care nu mai au cod valid de TVA si pentru evidenţierea TVA-ului colectat în  perioada până  la reînregistrare in scopuri de TVA. După reînregistrare în scopuri de TVA persoanele impozabile au dreptul să procedeze la ajustarea TVA care a devenit exigibil ca urmare a plaţii efectuate în perioada în care codul fiscal era anulat şi pentru bunurile care au fost achiziţionate în  perioada în  care persoana avea un cod valid de TVA  ( Cod Fiscal art. 156^3 alin.10).

Related Posts with Thumbnails