Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF va prelua active ale Companiei Naţionale a Huilei, în contul datoriilor

A- A A+
ANAF va prelua active ale Companiei Naţionale a Huilei, în contul datoriilor

ANAF va prelua active ale Companiei Naţionale a Huilei, în contul datoriilor pe care le are la bugetul statului, active care vor fi ulterior transferate către MECMA, în vederea administrării procesului de închidere a minelor neperformante până în anul 2018, potrivit unui proiect publicat de MFP.

„În prezent, Compania Naţională a Huilei S.A Petroşani are o situaţie financiară dificilă, caracterizată prin capitaluri proprii negative, urmare a pierderilor acumulate în timp, în special în urma externalizării  activităţii unor sucursale, datoriile acestora rămânând în sarcina societăţii, ceea ce afectează situaţia financiară a acesteia. (…) În urma numeroaselor întâlniri organizate cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi ai Uniunii Europene, s-a concluzionat că cea mai bună variantă pentru rezolvarea problemelor minelor de huilă este aplicarea procedurii de «dare în plată», prin care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va prelua activele în contul datoriilor pe care compania le are la bugetul statului”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de urgenţă publicat, luni, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice(MFP).

În bugetul de venituri şi cheltuieli al CNH SA pentru anul 2011, pentru grupul neviabil s-a proiectat un nivel al veniturilor şi al
cheltuielilor de 390 milioane lei, din care 135,8 milioane lei din producţia vândută şi 249,7 milioane lei ajutor de stat pentru închidere în conformitate cu Decizia Uniunii Europene 787/2010, potrivit datelor MFP.

Activele vor fi transferate ulterior către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care le va transmite la o altă entitate în vederea administrării procesului de închidere a acestora până în anul 2018, pentru minele neviabile beneficiare de ajutor de stat şi continuarea activităţii la minele viabile fără ajutor de stat.

Valoarea activelor va fi cea stabilită de evaluatori independenţi, iar numărul acţiunilor care vor face obiectul dării în plată va fi aprobat de acţionari în cadrul adunărilor generale extraordinare.

Compania Naţională a Huilei Petroşani deţine şapte unităţi miniere, o staţie de salvare minieră şi o preparaţie pentru prelucrarea şi vânzarea huilei extrase.

„În urma unor analize fundamentate pe volumul rezervelor, gradul lor de certitudine, calitatea straturilor de cărbune, rezultatele economice
înregistrate constant de cele şapte unităţi, s-au stabilit un grup al minelor viabile cu posibilităţi de eficientizare şi un grup al minelor neviabile din care fac parte: Exploatarea Minieră Petrila, Exploatarea Minieră Paroşeni şi Exploatarea Minieră Uricani”, se precizează în document.

Situaţia minelor a fost influenţată negativ şi de faptul că nu s-a putut accesa ajutorul de stat pentru închiderea minelor neperformante, transmis la Bruxelles pentru autorizare, potrivit documentului amintit.

„Această măsură, a dării în plată, se impune şi pentru alte societăţi comerciale la care statul este acţionar, cu impact major în economia
naţională cum ar fi SNCFR, S.C. Termoeletrica S.A., pentru care stingerea creanţelor către bugetul de stat se va face prin darea în plată a acţiunilor aferente datoriilor către bugetul de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului”, se mai spune în proiect.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails