Anunţ pentru licitaţie publică internaţională, referinţa nr.54/externă/2011- achiziţie Unelte Speciale pentru locomotive ALSTOM


Anunţ pentru licitaţie publică internaţională, referinţa nr.54/externă/2011- achiziţie Unelte Speciale pentru locomotive ALSTOM   

 

Biroul Comercial al Ambasadei Republicii Egipt vă transmite spre informare c[ Egyptian Railways Maintenance & Services Company (Firma de Întreţinere şi Servicii Căi Ferate), Sucursală a Egyptian National Railways, organizează licitaţie publică internaţională în data de 14/12/2015, pentru achiziţie Unelte Speciale pentru locomotive ALSTOM.

Documentele de licitaţie pot fi achiziţionate la preţul de 4000 LE, sau valoarea echivalentă în valută străină.

Provizionul de securitate este 15.000 USD – va fi furnizat în numerar sau prin scrisoare de garanție necondiționată, eliberată de către orice bancă egipteană în limba arabă.

Ofertele vor fi recepţionate la Al Sabtia Street, Roud Al Farag Cairo, Egypt (Tel.: +20225768035, Fax: +20225761318), până cel târziu 14/12/2015, la 12 p.m., ora locală Cairo.

Pentru detalii găsiţi aici;   Tender – English page 3 o copie a prezentului anunţ

 

Ambasada Republicii Arabe Egipt

Mihai Eminescu St. 44-48 Tel.: +40-21-2112352 – 2113947 Fax: +40-21-2100405 E-mail : bucharest@ecs.gov.eg URL : www.ecs.gov.eg

Pentru relaţii suplimentare contactaţi:

AMBASADA REPUBLICII POPULARE EGIPT
BIROUL COMERCIAL

Ministrul Plenipotenţiar pentru Probleme Economice şi Comerciale
Abdelrahman A. Raouf
BUCUREŞTI – ROMÂNIA

Mihai Eminescu St. 44-48

 

Sursa:

Ambasada Republicii Arabe Egipt

Mihai Eminescu St. 44-48 Tel.: +40-21-2112352 – 2113947 Fax: +40-21-2100405 E-mail : bucharest@ecs.gov.eg URL : www.ecs.gov.eg

,