Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

APAPR: Fondul de garantare a pensiilor private va deveni funcţional în prima parte a anului viitor

A- A A+
APAPR: Fondul de garantare a pensiilor private va deveni funcţional în prima parte a anului viitor

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare în sistemul de pensii private, care urmează să funcţioneze efectiv începând cu prima parte a anului 2012, a anunţat marţi Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România.

„Legea va intra în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial, iar Fondul de Garantare va începe să funcţioneze efectiv începând cu prima parte a anului 2012. Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută adoptarea acestui act normativ, necesar pentru consolidarea legislaţiei primare în domeniu, ca şi pentru creşterea stabilităţii, siguranţei şi încrederii participanţilor în acest sistem”, se arată în comunicat.

Scopul Fondului de garantare este de a garanta drepturile participanţilor (faza de acumulare) şi beneficiarilor (faza de plată) la fondurile de pensii private. Totodată, va compensa orice eventuale pierderi ale participanţilor care contribuie la sistem, derivate din orice situaţie de incapacitate de plată a administratorilor şi furnizorilor de pensii private.

Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administraţie compus din trei membri: un preşedinte (desemnat de CSSPP, autoritatea de supraveghere a pieţei), un membru desemnat de Ministerul Finanţelor Publice şi un membru desemnat de APAPR.

Mandatul acestora este de patru ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Consiliul de Administraţie numeşte prin decizie un director general, care se va ocupa de conducerea executivă şi operativă a instituţiei, alături de personalul de specialitate ce va fi angajat de Fond. Administratorii de fonduri de pensii private, precum şi viitorii furnizori de pensii private (în faza de plată) acoperă prin contribuţii din fonduri proprii cheltuielile de funcţionare ale fondului de garantare.

De asemenea, administratorii şi furnizorii vor cotiza anual, din fonduri proprii, la Fondul de garantare, pentru acumularea sumelor necesare îndeplinirii scopului Fondului, valoarea contribuţiilor urmând să fie stabilite prin metode de calcul actuarial, elaborate de Fondul de garantare şi supuse adoptării CSSPP.

„Resursele financiare ale Fondului de garantare vor fi şi ele investite, însă doar în instrumente ale pieţei monetare (depozite, conturi curente), titluri de stat şi alte instrumente cu grad scăzut de risc. Situaţiile financiare anuale ale Fondului de garantare, adoptate de Consiliul CSSPP, împreună cu raportul anual de activitate şi raportul auditorului financiar (extern) independent, vor fi făcute publice în fiecare an. Legea prevede obligaţii suplimentare de raportare şi transparenţă atât pentru administratorii de fonduri de pensii, cât şi pentru Fondul de garantare”, se mai arată în comunicat.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails