AS CONSULTING SRL Cluj-Napoca REGULAMENT privind protectia datelor cu caracter personal 


AS CONSULTING SRL Cluj-Napoca REGULAMENT privind protectia datelor cu caracter personal 

Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“Persoana vizata”). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Consultati mai jos toate informatiile disponibile privind modalitatea in care se aplica in S.C. AS CONSULTING SRL Cluj-Napoca  Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal:

Asconsulting SRL – Regulament protectia datelor

ASCONSULTING – anexa 1 la Regulm. Protectia datelor ASCONSULTING –

anexa 2 la Regulm. prot.date. nota informativa angajati ASCONSULTING –

anexa 4- regulam prot.date ASCONSULTING

– anexa 5 regulam. prot.datelor ASCONSULTING –

ASCONSULTING -anexa 6 regulm.prot.date

anexa 7 regul.prot.dat. ASCONSULTING –

anexa 8 regulam. prot. date ASCONSULTING –

anexa 9 regulam,prot.date ASCONSULTING –

anexa 10 regulam.prot date

ASCONSULTING -anexa 11 regulam.prot.date

ASCONSULTING – anexa 12 regulam.prot date

ASCONSULTING – anexa 13 regulam. prot date

ASCONSULTING – anexa 14 regulam prot.date

ASCONSULTING – anexa 15 regulam.prot.date

ASCONSULTING -anexa 16 regulam. prot. date